พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

ห้องพระสมเด็จราคา 6 ล้านบาท....


****ไม่ใช่เพียงตั้งราคาสอง ล้าน,หกล้าน,สิบล้าน,ยี่สิบล้าน,ห้าสิบล้าน  ,ร้อยล้าน  หรือห้าร้อยล้าน แต่เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างแบบพิมพ์นิยม,มวลสารหลัก,และ ธรรมชาติกาลเวลาของห้องต่าง ๆ พระสมเด็จวัดระฆังแต่ละองค์อาจมีมูลค่ามากกว่าราคาชื่อห้อง..อยู่ที่ความ รัก  และความพอใจของผู้เป็นเจ้าของ...คนที่ดูถูก..มองผ่าน..เอาแต่คิดลบ..ติดอยู่ กับพุทธพานิชย์อาจไม่มีโอกาสสัมผัสพระแท้แม้แต่องค์เดียว

 

  

       เชิญแวะ.ห้องกาแฟ ..ดูข้อสังเกตุพระสมเด็จวัดระฆัง(พิมพ์นิยมเท่านั้น) และคำศัพท์เซียน พร้อมรูปภาพประกอบ..ท่านจะดูพระสมเด็จวัดระฆังเป็นภายใน 10 นาที...สุด ๆ

 มเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่    

 

(112m) 201047_25154.jpg (112m) 201047_25166.jpg


(10000) 2011210_76280.jpg

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่องค์นี้..องค์ นี้  เนื้อสีขาวงาช้าง องค์นี้เนื้อปูนเปลือกหอย คมขวานฐานสิงห์ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานชั้นล่างสุดยุบตัวเล็กน้อยแขนซ้ายทิ้งดิ่งตรงลงมา แขนขวาเข้าโค้งสวยงาม หลังสังขยา.พระบาทซ้ายนูน  นั่งขัดสมาธิราบ  ..ซุ้มครอบแก้ว หวายผ่าซีกสมบูรณ์มาก ๆคมขวานฐานสิงห์ ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานล่างสุดยุบตัวเล็กน้อบ เส้นกรอบกระจกชัดเจนกรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียร นัย(เฮง)..องค์ชัดเจนสวยงาม....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบ แบบมีมิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ ด้านนอกซุ้มสูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐาน ชุกชีชั้นล่างสุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย.. เกศเอียง.แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลงหักข้อแขนปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระ เพลา.ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของ วัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้าเวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อ เกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์องค์นี้ปรากฎธรรมชาติสร้างคำศัพท์เซียน เรียกบ่อน้ำตา ฟ้องกาลเวลาว่าสร้างมากว่าร้อยปี...พบคราบรักลอกร่อนอยู่ทั่วไป ซึ่งปรากฎใช้ในวังเท่านั้นเรียกพระหลวง..เป็นผลงานสร้างของช่างสิบหมู่.มวลสารมาครบก้อนขาว,หินเท่า,อิฐแดง,กากดำ,ทรายแก้ว,


.สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

(pd12) 2009414_55155.jpg (pd12) 2009414_55282.jpg

(10000) 2011210_76280.jpg

                               สมเด็จวัดระฆัง พิมพฐานแซม องค์นี้..องค์นี้หลังกาบหมาก คราบแป้งถอดพิมพ์ชัดเจนแขนซ้ายขวา..เข้าโค้งสวยงามเนื้อแตกลายงา ลงรักเก่า หลังกาบหมากซุ้มครอบแก้ว..นั่งขัดสมาธิเพชร..เข่ากลมมนรูปสากตำข้าว หวายผ่าซีกสมบูรณ์มาก ๆคมขวานฐานสิงห์ ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานล่างสุดยุบตัวเล็กน้อบ เส้นกรอบกระจกชัดเจนกรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..องค์ชัดเจนสวยงาม....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบแบบมีมิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงมุมฐานด้านล่างพอดี...พื้นที่ด้านนอกซุ้มสูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐานชุกชีชั้นล่างสุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย...ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของวัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้าเวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อเกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์.


สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ทรงใหญ่พระประธาน

(pd11) 2009414_39157.jpg (pd11) 2009414_39234.jpg

(10000) 2011210_76280.jpg


                         สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่องค์นี้..องค์นี้  เนื้อน้ำมัน  หรือ เนื้อเทียนชัย แบบพิมพ์ปรากฎเห็นผ้าทิพย์ชัดเจน คมขวานฐานสิงห์ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานชั้นล่างสุดยุบตัวเล็กน้อยแขนซ้ายทิ้งดิ่งตรงลงมา แขนขวาเข้าโค้งสวยงาม หลังสังขยา.พระบาทซ้ายนูน  นั่งขัดสมาธิราบ  ..ซุ้มครอบแก้ว หวายผ่าซีกสมบูรณ์มาก ๆคมขวานฐานสิงห์ ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานล่างสุดยุบตัวเล็กน้อบ เส้นกรอบกระจกชัดเจนกรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..องค์ชัดเจนสวยงาม....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบแบบมีมิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ด้านนอกซุ้มสูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐานชุกชีชั้นล่างสุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย..เกศเอียง.แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลงหักข้อแขนปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระเพลา.ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของวัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้าเวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อเกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์.


มเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  เนื้อโลหะตะกั่ว


(pd91) 2009518_7455.jpg (pd91) 2009518_7509.jpg

(10000) 2011210_76280.jpg

                      สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้..เนืื้อโลหะตะกั่วลงชาดแดง อกกระบอก  องค์นี้  พระพักตร์ทรงกลม ตามตำราพระพักตร์  1 ใน  5   หน้า มาตราฐานพิมพ์ช่างหลวง คือ ผลมะตูม,ทรงกลม,รูปไข่,สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, ตั๊กแตน, แขนซ้ายทิ้งดิ่งหักข้อมือรับกับแขวนขวา..เข้าโค้งสวยงาม  ซุ้มครอบแก้ว..นั่งขัดสมาธิเพชร..เข่ากลมมนรูปสากตำข้าว หวายผ่าซีกสมบูรณ์มาก ๆคมขวานฐานสิงห์ ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานล่างสุดยุบตัวเล็กน้อบ เส้นกรอบกระจกชัดเจนกรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..องค์ชัดเจนสวยงาม.. ..เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบแบบมีมิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงขอบพระพอดี...พื้นที่ด้านนอกซุ้มสูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐานชุกชีชั้นล่างสุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย....


สมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์

(pd91) 2009518_7288.jpg (pd91) 2009518_7343.jpg

(10000) 2011210_76280.jpg

                    สมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์..เกศปลี..องค์นี้...งค์นี้หลังสังขยา คราบแป้งถอดพิมพ์ชัดเจนแขนซ้ายขวา..เข้าโค้งสวยงาม..ลงรักเก่า ซุ้มครอบแก้ว..นั่งขัดสมาธิเพชร..เข่ากลมมนรูปสากตำข้าว หวายผ่าซีกสมบูรณ์มาก ๆคมขวานฐานสิงห์ ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานล่างสุดยุบตัวเล็กน้อบ เส้นกรอบกระจกชัดเจนกรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..องค์ชัดเจนสวยงาม....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบแบบมีมิติ....พื้นที่ด้านนอกซุ้มสูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐานชุกชีชั้นล่างสุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย...ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของวัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้าเวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อเกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์.


สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่


 

(10000) 2011210_76280.jpg

             สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่องค์นี้..แขน ซ้ายทิ้งดิ่งตรงลงมา แขนขวาเข้าโค้งสวยงามเนื้อแตกลายสังขโลก.. ลงรักแป้งเปียก..ซุ้มครอบแก้ว หวายผ่าซีกสมบูรณ์มาก ๆคมขวานฐานสิงห์ ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานล่างสุดยุบตัวเล็กน้อบ เส้นกรอบกระจกชัดเจนกรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียร นัย(เฮง)..องค์ชัดเจนสวยงาม....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบ แบบมีมิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ ด้านนอกซุ้มสูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐาน ชุกชีชั้นล่างสุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย.. เกศเอียง.แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลงหักข้อแขนปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระ เพลา.ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของ วัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้าเวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อ เกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์. ด้านหลังองค์พระจะทำตำหนิเป็นรูปใบโพธิ์  หรือลักษณะต่าง ๆ   เอกลักษณ์  และแบบฉบับของวัดระฆัง  ไม่ปรากฎหลักฐานว่าวัดอื่นใดทำมาก่อน  นักนิยมพระเครื่องเรียกดูง่ายดูหลังไม่ต้องดูหน้า  คราบรักรอกร่อนแสดงออกถึงสถานที่สร้างจากวังหลวง..งานช่างที่มีเพียงงานที่ออกมาจากในวังเท่านั้น  เพราะรักสีต่าง ๆ  ลงเพื่อรักษาเนื้อสิ่งของ  หรือสถานที่สมัยนั้นนำเข้าจากต่างประเทศ..พระปูนปั้นราษฎร์ไม่มีโอกาสได้ใช้จร้า ปรากฎธรรมชาติหลุมโลกพระจันทน์  ฟ้องกาลเวลาผ่่านอายุการสร้างเป็นร้อยปีให้ปรากฎฝาผนังด้านหน้าองค์พระ


สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

 

(10000) 2011210_76280.jpg

             สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่องค์นี้..แขน ซ้ายทิ้งดิ่งตรงลงมา แขนขวาเข้าโค้งสวยงามเนื้อแตกลายสังขโลก.. ลงรักแป้งเปียก..ซุ้มครอบแก้ว หวายผ่าซีกสมบูรณ์มาก ๆคมขวานฐานสิงห์ ท้องช้างหน่อย ๆ ฐานล่างสุดยุบตัวเล็กน้อบ เส้นกรอบกระจกชัดเจนกรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียร นัย(เฮง)..องค์ชัดเจนสวยงาม....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบ แบบมีมิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ ด้านนอกซุ้มสูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐาน ชุกชีชั้นล่างสุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย.. เกศเอียง.แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลงหักข้อแขนปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระ เพลา.ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของ วัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้าเวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อ เกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์. ด้านหลังองค์พระจะทำตำหนิเป็นขั้นบันได  หรือลักษณะต่าง ๆ   เอกลักษณ์  และแบบฉบับของวัดระฆัง  ไม่ปรากฎหลักฐานว่าวัดอื่นใดทำมาก่อน  นักนิยมพระเครื่องเรียกดูง่ายดูหลังไม่ต้องดูหน้า        
ย้อนกลับหน้า 2 ล้าน คลิ๊ก                                             ไปหน้า 10 ล้าน   คลิ๊ก

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Online:  26
Visits:  16,777,220
Today:  1,348
PageView/Month:  193,027