พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 สมเด็จวัดระฆังราคาสิบล้านบาท

     เชิญแวะ..ห้องกาแฟ..ชมวิธีสังเกตุสมเด็จวัดระฆัง(พิมพ์นิยมเท่านั้น) และคำศัพท์เซียนวันละคำพร้อมภาพประกอบ..


****ไม่ใช่เพียงตั้งราคาสอง ล้าน,หกล้าน,สิบล้าน,ยี่สิบล้าน,ห้าสิบล้าน  ,ร้อยล้าน  หรือห้าร้อยล้าน แต่เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างแบบพิมพ์นิยม,มวลสารหลัก,และ ธรรมชาติกาลเวลาของห้องต่าง ๆ พระสมเด็จวัดระฆังแต่ละองค์อาจมีมูลค่ามากกว่าราคาชื่อห้อง..อยู่ที่ความ รัก  และความพอใจของผู้เป็นเจ้าของ...คนที่ดูถูก..มองผ่าน..เอาแต่คิดลบ..ติดอยู่ กับพุทธพานิชย์อาจไม่มีโอกาสสัมผัสพระแท้แม้แต่องค์เดียว

 

  

    พระสมเด็จวัดระฆัง. พิมพ์ใหญ่

  (ku) 201038_28341.jpg (ku) 201038_28355.jpg
(10000) 2011210_76280.jpg

           พระสมเด็จวัดระฆัง. พิมพ์ใหญ่..  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่.เนื้อกล้วย หรือขนุนเปื่อยองค์นี้  ปรากฎเห็นเนื้อมวลสารกล้วย และขนุนเปื่อย กรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..องค์ชัดเจนสวย งาม..เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบแบบมีมิติ..เส้นซุ้มด้าน ซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ด้านนอกซุ้มสูงกว่าในซุ้ม.. คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐานชุกชีชั้นล่างสุดทำองค์ศาเข้า มุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย..เกศเอียง.แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลง หักข้อแขนปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระเพลา.ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกิน แสดงให้เห็นว่าการกดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของวัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระ จากด้านหลังไปด้านหน้าเวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อเกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้น เกือบทุกองค์..ปรากฎธรรมชาติความเก่าเช่น รอยตีนปู ,รอยหนอนด้น ,หลุมโลกพระจันทน์และบ่อนำ้ตาเห็นอยู่ทั่วไป เหมือนปาหินลงในโคลน


  สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่....ทรงใหญ่


 (10000) 2011210_76280.jpg

 สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ทรงใหญ่ 

 สมเด็จวัดระฆังองค์นี้พิมพ์ใหญ่ ทรงใหญ่  เนื้อหินเปลือกหอยดิบดละเอียด..แสดงความเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเป็นแบบพิมพ์ เฉพาะตัว พิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)  หลังกาบหมาก  ที่ ปรากฎเส้นวาสนา หรือกรอบกระจก . ซุ้มครอบแก้วแบบหวายผ่าซีก  พื้นที่ภายในซุ้มต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้ม..สมบูรณ์มาก ๆ ปรากฎธรรมชาติจากกาลเวลา เช่นรอยบ่อน้ำตา อยู่ทั่วไป.ฐานชุกชีด้านล่างสุดเป็นแท่ง..ยุบตัว เล็กน้อย..คมขวานฐานสิงห์โค้งเข้ารูปสวยงามคำศัพท์เซียนเรียกตกท้องช้าง..ปรากฎมวลสารก้อนขาว เม็ดแดงเม็ดใหญ่ ๆ บนผนังแบบหายาก  กากดำ หินเทา  ปรากฎอยู่ทั่วไป


 สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวี เกศทะลุซุ้ม

(2m) 2010218_33322.jpg (2m) 2010218_33337.jpg  (10000) 2011210_76280.jpg

 สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวี เกศทะลุซุ้ม

 สมเด็จวัดระฆังองค์นี้พิมพ์ใหญ่ อกวี  เกศทะลุซุ้ม  เนื้อหินเปลือกหอยดิบดละเอียด..แสดงความเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเป็นแบบพิมพ์ เฉพาะตัว พิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง) ที่ ปรากฎเส้นวาสนา หรือกรอบกระจก ปรากฎให้เห็นการตัดขอบแบบโบราณชิดขอบ..รอบตัดตอกไม้ไผ่แม้กระทั้งด้านบน หน้า. ซุ้มครอบแก้วแบบหวายผ่าซีก  พื้นที่ภายในซุ้มต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้ม..สมบูรณ์มาก ๆ ปรากฎธรรมชาติจากกาลเวลา เช่นรอยบ่อน้ำตา มวลสารขนาดใหญ่ยุบตัว.. อยู่ทั่วไป.ฐานชุกชีด้านล่างสุดเป็นแท่ง..ยุบตัว เล็กน้อย..คมขวานฐานสิงห์โค้งเข้ารูปสวยงามคำศัพท์เซียนเรียกตกท้องช้าง.. มวลสารมากปรากฎเม็ดมวลสารขนาดใหญ่ให้เห็น  เช่นพรพระผงเก่ากำแพงเพชรเม็ดเขื่องทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 


สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม(10000) 2011210_76280.jpg

                 พระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้..พิมพ์เกศบัวตูม..องค์นี้หลังเรียบ..กรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..องค์ชัดเจน สวยงาม....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบแบบมีมิติ..เส้นซุ้ม ด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงเส้นกรอบด้านล่างสุดพอดี...พื้นที่ด้านนอกซุ้ม สูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐานชุกชีชั้นล่าง สุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย..เกศเอียง.แขน ซ้ายขวาโค้งเข้าหากันสวยงาม.ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกด พิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของวัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้า เวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อเกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์.ด้านหลังองค์พระจะทำตำหนิเป็นรูปหัวใจ  หรือลักษณะต่าง ๆ   เอกลักษณ์  และแบบฉบับของวัดระฆัง  ไม่ปรากฎหลักฐานว่าวัดอื่นใดทำมาก่อน    องค์นี้สมบูรณ์มากปรากฎพิมพ์ที่คมชัดเจนสมเป็นแบบพิมพ์ของช่างหลวง  ปรากฎโครงร่างของ  ตาจมูกปาก ขององค์พิมพ์พระพุทธ เห็นสารเคลือบผิว รักรอกร่อน  เอกลักษณ์การสร้างของช่างหลวง  อวด ธรรมชาติกาลเวลาไว้ครบถ้วน หลุมโลกพระจันทน์   บ่อน้ำตา  ตีนปู   และมวลสารสีแดง กากดำ หินเทา  ก้อนขาว  ทรายแก้ว  ครบถูกต้องตามตำรา


 สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่...


(10000) 2011210_76280.jpg

 สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 สมเด็จวัดระฆังองค์นี้พิมพ์ใหญ่   เนื้อหินเปลือกหอยดิบบดละเอียด..แสดงความเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเป็นแบบพิมพ์ เฉพาะตัว พิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง) ที่ ปรากฎเส้นวาสนา หรือกรอบกระจก . ซุ้มครอบแก้วแบบหวายผ่าซีก  พื้นที่ภายในซุ้มต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้ม..สมบูรณ์มาก ๆ ปรากฎธรรมชาติจากกาลเวลา เช่นรอยบ่อน้ำตา อยู่ทั่วไป.ฐานชุกชีด้านล่างสุดเป็นแท่ง..ยุบตัว เล็กน้อย..คมขวานฐานสิงห์โค้งเข้ารูปสวยงามคำศัพท์เซียนเรียกตกท้องช้าง..อวดธรรมชาติกาลเวลาไว้ครบถ้วน หลุมโลกพระจันทน์   บ่อน้ำตา  ตีนปู   และมวลสารสีแดง กากดำ หินเทา  ก้อนขาว  ทรายแก้ว  ครบถูกต้องตามตำรา 
 ด้านหลังองค์พระจะทำตำหนิเป็นปาดหลังแบบขั้นบันได     เอกลักษณ์  และแบบฉบับของวัดระฆัง  ไม่ปรากฎหลักฐานว่าวัดอื่นใดทำมาก่อน  นักนิยมพระเครื่องเรียกดูง่ายดูหลังไม่ต้องดูหน้า        


พระสมเด็จวัดระฆัง..พิมพ์ฐานแซม


   


                 พระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้..พิมพ์ฐานแซม..องค์นี้หลังเรียบ..กรอบกระจก แสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..องค์ชัดเจน สวยงาม....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบแบบมีมิติ..เส้นซุ้ม ด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงเส้นกรอบด้านล่างสุดพอดี...พื้นที่ด้านนอกซุ้ม สูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐานชุกชีชั้นล่าง สุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย..เกศเอียง.แขน ซ้ายขวาโค้งเข้าหากันสวยงาม.ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกด พิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของวัดระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้า เวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อเกินที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์.   องค์นี้สมบูรณ์มากปรากฎพิมพ์ที่ชัดเจนสมเป็นแบบพิมพ์ของช่างหลวง   เห็นสารเคลือบผิว รักสีดำเรียกรักไทย ,รักเขมร รอกร่อน  เอกลักษณ์การสร้างของช่างหลวง  อวด ธรรมชาติกาลเวลาไว้ครบถ้วน หลุมโลกพระจันทน์   บ่อน้ำตา  ตีนปู   และมวลสารสีแดง กากดำ หินเทา  ก้อนขาวมวลสารพระธาตุเม็ดใหญ่  ทรายแก้ว  ครบถูกต้องตามตำรา


 สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ พระประธาน สมเด็จวัดระฆังองค์นี้พิมพ์ใหญ่ พระประธาน เนื้อหินเปลือกหอยดิบดละเอียด..แสดงความเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเป็นแบบพิมพ์ เฉพาะตัว พิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง) ที่ ปรากฎเส้นผ้าทิพย์ และเส้นแซม ,เส้นวาสนา หรือกรอบกระจก ปรากฎให้เห็นการตัดขอบแบบโบราณชิดขอบ..รอบตัดตอกไม้ไผ่แม้กระทั้งด้านบน หน้า. ซุ้มครอบแก้วแบบหวายผ่าซีก  พื้นที่ภายในซุ้มต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้ม..สมบูรณ์มาก ๆ ปรากฎธรรมชาติจากกาลเวลา เช่นรอยบ่อน้ำตา ,หลุมโลกพระจันทน์ ,.. อยู่ทั่วไป.ฐานชุกชีด้านล่างสุดเป็นแท่ง..ยุบตัว เล็กน้อย..คมขวานฐานสิงห์โค้งเข้ารูปสวยงามคำศัพท์เซียนเรียกตกท้องช้าง.มวลสารมากปรากฎเม็ดมวลสารให้เห็นครบถ้วน  เช่นอิฐแดงพรพระผงเก่ากำแพงเพชร,ก้อนขาว,หินเทา,ทรายแก้ว,กากดำ ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 


 สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกวี เกศทะลุซุ้ม สมเด็จวัดระฆังองค์นี้พิมพ์ใหญ่ อกวีเกศทะลุซุ้ม  เนื้อหินเปลือกหอยดิบดละเอียด..แสดงความเป็นพิมพ์นิยมซึ่งเป็นแบบพิมพ์ เฉพาะตัว พิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง) ที่ ปรากฎเส้นวาสนา หรือกรอบกระจก ปรากฎให้เห็นการตัดขอบแบบโบราณชิดขอบ..รอบตัดตอกไม้ไผ่แม้กระทั้งด้านบน หน้า. ซุ้มครอบแก้วแบบหวายผ่าซีก  พื้นที่ภายในซุ้มต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้ม..สมบูรณ์มาก ๆ ปรากฎธรรมชาติจากกาลเวลา เช่นรอยตีนปู ,รอยบ่อน้ำตา หลุมโลกพระจันทน์ .. อยู่ทั่วไปทั้งหน้า  และหลังองค์พระ ,.ฐานชุกชีด้านล่างสุดเป็นแท่ง..ยุบตัว เล็กน้อย..คมขวานฐานสิงห์โค้งเข้ารูปสวยงามคำศัพท์เซียนเรียกตกท้องช้าง.. มวลสารมากปรากฎเม็ดมวลสารให้เห็นครบถ้วน  เช่นอิฐแดงพรพระผงเก่ากำแพงเพชร,ก้อนขาว,หินเทา,ทรายแก้ว,กากดำ ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ย้อนกลับไปหน้า 6 ล้าน คลิ๊ก                     ไปหน้า 20 ล้าน คลิ๊ก------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Online:  28
Visits:  16,777,220
Today:  1,441
PageView/Month:  193,120