พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 
                               พระสมเด็จวัดเกศไชโย
              และแบบพิมพ์พระสมเด็จพุทธศิลป์(พ.ศ. 2406-2407)
2009-07-09
 

      

       

             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Root) 2009420_78424.jpgวัดเกศไชโยวรวิหาร
       วัดเกศไชโยเป็นอารามหลวงชั้นโท..ชนิดวรวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ 13 ตำบลไชโย  จังหวัดอ่างทอง..ไม่ปรากฎว่าใครสร้าง..เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดเกศไชโยนี้..ชาวบ้านเล่ากันว่าเจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้สร้างในที่ดินของโยมตา..ชื่อไชย..แล้วอุทิศส่วนกุศลให้โยมตา และมารดาชื่อเกศ..จึงตั้งชื่อวัดว่า "วัดเกศไชโย"  แต่ชาวบ้านเรียกด้วยความเคยชินว่า "วัดไชโย"

         พ.ศ. 2404 สมเด็จพุฒาจารย์โตมีความประสงค์สร้างพระสมเด็จเพื่อบรรจุในพระใหญ่วัดเกศไชโย แตได้พังทลายลงมาเสียก่อน 

         พ.ศ.2406-2407 สมเด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผงพุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล และยังแตกร้าวแต่น้อยลงหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้วทำให้เนื้อพระไม่แตกจึงจัดสร้างตามจำนวนแต่เนื่องจากมวลสารไม่พอจึงบรรจุสมเด็จวัดระฆังลงไปด้วย

       พระอุโบสถ..ได้รับการบูรณะใหม่จนเสร็จเรียบร้อยในรัชกาลที่  5 พ.ศ.2437 ลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ  มีมุขลดต่อออกมาทางด้านหน้าพระวิหาร..มีช่อฟ้าหน้าบัน..เสาพระวิหารรับเชิงชาย..ด้านหน้ามีภาพเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ

ระปูนปั้นสมเด็จที่สร้างที่วัดเกศไชโย

ระสมเด็จกรุนี้  ออกจะปรากฎพิมพ์ค่อนข้างแปลกพิสดาร..จะปรากฎเอกลักษณ์ให้เห็น..เส้นนูนเล็ก ๆ และอกร่อง..เป็นการแสดงออกทางศิลปะ และอารมณ์อย่างลึกซึ้ง..หมายถึงพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยา..เป็นการเตือนใจให้ทุกคนมีความเพียร..มานะบากบั่น..มุ่งมั่น..เพื่อประสพความสำเร็จ..

         พระสมเด็จวัดเกศไชโย เป็น 1 ใน 3 ตระกูลพระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) โดยได้บรรจุไว้ในองค์พระมหาพุทธพิมพ์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิฐฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นั่นคือจะต้องมีลักษณะของ อกร่อง หูบายศรี มีขอบกระจก เกือบทุกพิมพ์ทรง วงการพระเครื่องในปัจจุบันให้ความนิยมเป็นอย่างสูงและจัดรวมพระสมเด็จวัดเกศ ไชโยให้อยู่ในชุด เบญจภาคี เช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆัง และพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม

วัดไชโยวรวิหารหรือวัดเกศไชโย ( ชื่อที่ปรากฏในพื้นที่คือ วัดเกศไชโย ) เป็นพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เดิมทีเป็นวัดราษฏร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีประวัติแน่ชัดว่าใครสร้าง แต่มาปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) แห่งวัดระฆังโฆษิตารามได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้น เมื่อครั้งปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประมาณปี 2400-2405 ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงสมณะศักดิ์เป็นพระเทพกวี

                   การที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) มาสร้าง พระหลวงพ่อโต หรือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ภายหลังว่า พระมหาพุทธพิมพ์ ขึ้นไว้ที่นี่ ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงโยมมารดาซึ่งได้ร่วงลับไปแล้วและเป็นอนุสรณ์ สถานความผูกพันในช่วงชีวิตของท่าน เนื่องจากมารดาเคยพาท่านมาพักอยู่ที่ตำบลไชโยเมื่อตอนท่านยังเล็กๆ ซึ่งตามประวัตินั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) ท่านมักสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เกี่ยวกับชีวิตของท่านไว้ตามสถานที่ต่างๆ ไว้มากมาย

                 ความบันทึกของพระยาทิพโกษา ( สอน โลหะนันท์ ) ได้กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) เป็นผู้สร้างขึ้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับโยมมารดาที่ชื่อ เกศ

                 สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) ทรงสร้างพระพิมพ์สมเด็จ 7 ชั้น แล้วนำมาแจกรวมทั้งบรรจุกรุไว้ใน กรุวัดไชโยวิหาร ในคราวที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดนี้ และประมาณการจากบันทึกต่างๆว่าน่าจะมีอายุการสร้างสมเด็จพิมพ์วัดเกศไชโย นั้นใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระฆังโฆษิตาราม

                 พระสมเด็จวักเกศไชโย จึงถือได้ว่าเป็นสมเด็จอีกตระกูลหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังษี ) ทั้งในด้านการปลุกเสก และบรรจุกรุ ส่วนผสมในการสร้างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของดีของวิเศษซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) นำมาประสมกันเป็นเนื้อพระนั้น ส่วนใหญ่ใช้สูตรเดียวกับสมเด็จวัดระฆังฯ และสมเด็จบางขุนพรหม ประกอบด้วยมวลสารหลักได้แก่ ปูนเปลือกหอย ผงวิเศษ ( ผงอิทธิเจ ผงพุทธคุณ ผงปถมัง ผงมหาราช และผงตรีนิสิงเห ) ข้าวสุก กล้วยป่า ดอกไม้แห้ง และน้ำมันตั้วอิ้ว และมวลสารอื่นๆอีกมาก

                  เนื้อพระสมเด็จวัดเกศไชโย อาจแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ เนื้อนุ่ม เนื้อนุ่มปานกลาง และเนื้อแกร่ง พระเนื้อนุ่มมีมวลสารและน้ำมันตั้งอิ้วผสมอยู่มาก เรียกว่า เนื้อจัด ส่วนใหญ่มีสีขาวขุ่นอมน้ำตาล ( ไม่ใช่คราบเปลื้อนที่ผิว ) ส่วนพระเนื้อนุ่มปานกลาง มีส่วนผสมที่ได้สัดส่วนลงตัว ส่วนใหญ่สีขาวอมเหลือง และพระเนื้อแกร่ง เป็นพระเนื้อแก่ปูน ผิวแห้ง แกร่ง คล้ายเนื้อหินอ่อน มวลสารปรากฏให้เห็นในปริมาณน้อย

พระสมเด็จวัดเกศไชโยนี้ มีด้วยกันหลายพิมพ์ แต่พิมพ์ที่วงการสากลนิยมมี 3 พิมพ์ด้วยกันคือ สมเด็จพิมพ์ 7 ชั้นนิยม สมเด็จพิมพ์ 6 ชั้น และสมเด็จพิมพ์ 3 ชั้น ส่วนในด้านพุทธคุณนั้นเด่นทางด้านโชคลาภ และเมตตามหานิยม


        ลักษณะพิมพ์ทรง และ พุทธศิลป์ พระสมเด็จ  ปี 2406-2407

1.พิมพ์ทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาผอมบาง..ค่อนข้างตื้น และพิมพ์ใหญ่..ทรงวัดระฆัง...บางองค์ปรากฎสารเคลือบผิว.ทอง.ชาด ,รัก หนา...

2.มีกรอบกระจก   

3. เนื้อพระ ,ปูนขาวและยังแตกร้าวแต่น้อยลงหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้ว ก่อนกดพิมพ์เนื้อพระเปียกละเอียด จึงปรากฎรอยเหนอะหนะให้เห็น..บางองค์ปรากฎคราบตังอิ๊วคล้ายสนิมกระป๋อง

4. มวลสารผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล

5.ด้านหลังองค์พระปาดเรียบ และกดมือ..

6. เนื้อพระไม่ปรากฎหลุมโลกพระจันทน์ และรอยบ่อน้ำตา.เพราะพระเนื้อแข็งแน่น..จึงปรากฎรอบยุบตัวของมวลสาร

7.ซุ้มครอบแก้วโย้เอียง

8.พื้นที่ระดับพระยังคงเป็น 3 มิติ

9.ไม่ปรากฎคราบกรุ


พระสมเด็จเกศไชโย  (ยุคแรก)

         พ.ศ.2406-2407 สม เด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก

 พระสมเด็จ เกศไชโย 7 ชั้น(อกร่อง)

(watkat) 2009713_32717.jpg          (watkat) 2009713_32827.jpg

พระสมเด็จ เกศไชโย 7 ชั้น..อกตัน.(นิยม)พิมพ์ A

ลักษณะที่ 1(เข่ายก หรือหน้าตักแบบแข้งหมอน)

     (watkat) 200979_30596.jpg       (watkat) 200979_30670.jpg

ักษณะที่ 2(เข่าตรง หรือหน้าตักแบบระนาบเดี่ยว)

           (watkat1) 2009718_28476.jpg     (watkat1) 2009718_28128.jpg     

 พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ A นี้ หน้ายาวใหญ่ อูมนูน..ลำแขนกลมลึก  หน้าอกผายกว้างรับแนวบ่า  ดูล่ำสันกว่าทุกพิมพ์

พระสมเด็จ เกศไชโย 7 ชั้น(นิยม)พิมพ์ B

     (watkat) 200979_29807.jpg     (watkat) 200979_30020.jpg

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์  B นี้ หน้าเรียวเล็กแต่อูมสวย หน้าอกแคบไม่ผายกว้างรับแนวบ่า..นูนเด่นกลมกลึง..แม้ไม่ล่ำสัน  แต่คมลึก

พระสมเด็จ เกศไชโย 7 ชั้น(นิยม)พิมพ์ C

      (watkat) 200979_31323.jpg         (watkat) 200979_31409.jpg

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ C นี้ คล้ายกับพิมพ์ B หน้าอกสี่เหลี่ยมทรงกระบอก เนื้อหน้าอกแบนราบ

มเด็จวัดเกศไชโย..พิมพ์ 6 ชั้นอกตัน

    (watkat) 200979_31796.jpg     (watkat) 200979_31887.jpg

สมเด็จวัดเกศไชโย ..พิมพ์ 6 ชั้นอกร่อง

    (watkat) 200979_31991.jpg        (watkat) 200979_32099.jpg

สมเด็จวัดเกศไชโย.พิมพ์ 5 ชั้น

     (watkat) 200979_75510.jpg          (watkat) 200979_75599.jpg

สมเด็จเกศไชโย..พิมพ์เข่าบ่วง..หรือ  พิมพ์ตลก

      (watkat) 200979_76030.jpg         (watkat) 200979_76126.jpg

สมเด็จวัดเกศไชโย..พิมพ์  3  ชั้น

(watkat) 200979_75705.jpg       (watkat) 200979_75949.jpg

พระสมเด็จวัดเกศไชโยองค์นี้...3 ชั้นอกตัน...

พระสมเด็จวัดเกศไชโย(เนื้อพระ)....พิมพ์วัดระฆัง.(พิมพ์ใหญ่)....ฝากกรุวัดเกศไชโย

ลักษณะที่ 1

ด้านหน้า

(watkat) 2009713_32950.jpg            (watkat) 2009713_33063.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย         เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

ด้านหลัง

    (watkat) 2009713_33176.jpg           (watkat) 2009713_33294.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย          เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

หมายเหตุ-เนื้อพระสมเด็จละเอียด.วัดเกศไชโย.. บดมวลสารจากครกบดยานี้ ปรากฎที่วัดเกศ  ไชยโย,วัดระฆัง..ฝากกรุวัดบางขุนพรหมก็มีประวัติ..ด้วยนะจร้า..หากเป็นพระที่ช่างหลวงสร้าง..กดทดลองพิมพ์ก็จะปรากฎชาด รัก และทอง.ดังกล่าว..แต่ยังคงเรียกเนื้อพระสมเด็จวัดเกศไชโยจร้า ......

 

ักษณะที่ 2

ด้านหน้า

 (watkat) 200979_31991.jpg         (watkat) 2009713_33408.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย         เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

ด้านหลัง

(watkat) 200979_32099.jpg                 (watkat) 2009713_33514.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย             เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

 

                  พระสมเด็จวัดเกศไชโยองค์นี้เนื้อพระเป็นมวลสารของวัดเกศไชโย..แต่พิมพ์ทรงเป็นแบบพิมพ์นิยมวัดระฆัง.ฝากกรุวัดเกศไชโย....แบบพิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)

ักษณะที่ 3

ด้านหน้า

(110m) 2010318_30702.jpg   (110m) 2010318_30626.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย         เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

ด้านหลัง

(110m) 2010318_30724.jpg    (110m) 2010318_30647.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย             เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

 

                  พระสมเด็จวัดเกศไชโยองค์นี้เนื้อพระเป็นมวลสารของวัดเกศไชโย..แต่พิมพ์ทรงเป็นแบบพิมพ์นิยมวัดระฆัง.ฝากกรุวัดเกศไชโย....แบบพิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)

ักษณะที่ 4

ด้านหน้า

(110m) 2010318_30600.jpg   (110m) 2010318_30739.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย         เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

ด้านหลัง

(110m) 2010318_30613.jpg     (110m) 2010318_30759.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย             เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

                   พระสมเด็จวัดเกศไชโยองค์นี้เนื้อพระเป็นมวลสารของวัดเกศไชโย..แต่พิมพ์ทรงเป็นแบบพิมพ์นิยมวัดระฆัง.ฝากกรุวัดเกศไชโย....แบบพิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)

 พระสมเด็จเกศไชโย (ยุคที่  2   แก้ไขส่วนผสม)

****จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล

      พ.ศ.2406-2407 สม เด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล

พระสมเด็จวัดเกศไชยโย  7  ชั้น  พิมพ์นิยม  เนื้อกล้วย


พระสมเด็จ พิมพ์ทุกข์กริยา  วัดเกศไชโย  พิมพ์นิยม  7  ชั้น  เนื้อส่วนผสมของกล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย.องค์นี้  จากภาพขยายปรากฎสีเหลืองของกล้วย และชิ้นเปลือกล้วย  ตามร่องผิวพระที่แตก   แบบโต้แย้งไม่ได้เลย มวลสารที่ปรากฎไม่ว่าจะเป็นผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก และกล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย...ชัดเจนสวยงามจร้า

ใครรู้บ้างหนอ..พระสมเด็จบรรจุกรุมีถึง  3  ครั้ง

พ.ศ.2407  บรรจครั้งแรก  ต่อมาฐานกรุแตก   ชาวบ้านเอาไปบูชาจำนวนมาก  สมเด็จโตนำพระสมเด็จไปบรรจุเพิ่ม   คราวนี้ไม่แตก  แต่เจาะกรุซะ   ต่อมากรุพัง...สมเด็จโตบูรณะและบรรจะพระสมเด็จเพิ่ม..พระเหลือ..ก็นำไปบรรจุที่วัดโพธิ์เกรียบ  วัดสะตือ 

พระ 3  สภาพ

สภาพพระบรรจุกรุครั้งแรก

พระแตกหักมากหลวงวิจารย์เจียรนัย (เฮง) ได้แนะนำให้ผสมกล้วย และน้ำมันตังอิ๊ว

เนื้อปูนหอยดิบ  และผสมน้ำมันตังอิ๊วประสารเนื้อพระ

(watkat) 200979_31323.jpg         (watkat) 200979_31409.jpg

ผสมเนื้อกล้วยในเนื้อพระสภาพพระสมเด็จ   บรรจุกรุครั้งที่สอง

(110m) 2010318_30702.jpg (110m) 2010318_30724.jpg


สภาพพระบรรจุกรุครั้งที่ 3


(watkat) 200979_29807.jpg     (watkat) 200979_30020.jpg


2009-07-11- วันนี้เปิดแล้วห้องกาแฟ..ชมคำศัพท์เซียนที่ท่านชื่นชอบ"พระสมเด็จวัดเกศไชโย"..คลิ๊กเลย


ย้อนกลับหน้า 50 ล้าน คลิ๊ก                                ปหน้าพระธาตุพนม คลิ๊ก

----------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Online:  69
Visits:  16,777,220
Today:  16,502
PageView/Month:  406,196