พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

           ลักษณะทางกายวิภาคของเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง


2011-08-31 - กายวิภาคศาสตร์  หรือวิวัฒนาการของมวลสารแต่ละชนิด 

กายวิภาคศาสตร์  คือ

กายวิภาคศาสตร์ (อังกฤษ: Anatomy; กรีก: ?νατομ?α anatomia, มาจาก ?νατ?μνειν ana: การแยก และ temnein: การตัดเปิด) เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต คำนี้หมายรวมถึงกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ (human anatomy) , กายวิภาคศาสตร์สัตว์ (animal anatomy หรือ zootomy) และกายวิภาคศาสตร์พืช (plant anatomy หรือ phytotomy) ในบางแง่มุมกายวิภาคศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวิชาคัพภวิทยา (embryology) , กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ (comparative anatomy) และคัพภวิทยาเปรียบเทียบ (phylogenetics หรือ comparative embryology) โดยมีรากฐานเดียวกันคือวิวัฒนาการ (evolution)

กายวิภาคศาสตร์ เป็นการศึกษาโครงสร้างทางกายวิภาคเปรียบเทียบที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  เช่น 

       ข้าวเหนียวนึ่งสุกสวย...จากนุ่มมือเป็นแข็งติดมือ..จนกระทั่งแข็งเป็นก้อน..ผ่านเวลานาน ๆ สีเปลี่ยนจากสีขาว  เป็นเหลือง..จากเหลืองเป็นน้ำตาล  และเปลี่ยนเป็นเทาดำ..เป็นต้น

           กายวิภาคศาสตร์มีประวัติศาสตร์เป็นเวลายาวนาน มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของมวลสารและโครงสร้างต่างๆ รูปลักษณะภานอกอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับวิธีการศึกษาที่พัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่การศึกษาจากมวลสารไปจนถึงการการปั้นขึ้นรูป  การเปลี่ยนแปลงรูปทรง  เปรียบเทียบรูปทรงที่พัฒนาเทคนิคที่อาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในศตวรรษที่ 20มาช่วยในการสร้างกายวิภาคมวลสารของพระปูนปั้น

พระสมเด็จวัดระฆังมีชื่อเรียกเนื้อทุกองค์จร้า..

 ๑. เนื้อผง
๑.๑ เนื้อน้ำมัน เนื้อเทียนชัย  หรือเนื้อขนมเข่ง

(pd9) 2009517_86246.jpg    (pd9) 2009517_86309.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

 

๑.๒ เนื้อปูน    

   - เนื้อปูนเพชร ..ปูนมากมวลสารน้อย..

          -เนื้อปูนเพชร  อ.นกเห็นว่าน่าจะเป็นเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยดิบมวลสารน้อย

จะ(นุ่ม ..แต่...เกร่ง)   ต่างจากเนื้อกระเบื้อง  ซึ่งน่าจะเป็นปูนปอตแลนด์..ทำชามกระเบื้องของจีน

***ความหมายปูนเพชรอาจแปลความหมายปูนเพชรได้ทั้งแก่ปูนเปลือกหอย  และแก่ปูนปอตแลนด์ ..มวลสารน้อย

องค์ที่  1 ปูนผสมเปลือกหอยแบบนี้แบบนี้

(dimon) 200975_43943.jpg (dimon) 200975_44059.jpg

องค์ที่  2 หรือเปลือกหอยล้วน ๆ แบบนี้

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ใหญ่  พระประธาน    เนื้อปูนเปลือกหอย ลงรักไทย รักเขมร

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

  


     - เนื้อปูนขาวลงรักปิดทองลงชาด

แบบพิมพ์วัดระฆัง..

(pd2) 200945_5205.jpg            (pd2) 200945_5335.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

ปูนขาว


ทอง


ชาด

 ๑.๓ เนื้อแตกลาย

เกิดจากการลงสารเคลือบผิว

(pd12) 2009414_55363.jpg       (pd12) 2009414_55448.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป


๑.๔ เนื้อหินลับมีดโกน

(sand) 200995_35369.jpg  (sand) 200995_35671.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

                   อดีตโบราณ                                  ปัจจุบัน

 

๑.๕ เนื้อชานหมาก

พระสมเด็จวัดระฆัง..เนื้อชานหมาก

 

             

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

นื้อชานหมาก..ทีปรากฎกลิ่นหมากในนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง...

หมากดิบ...สุก

   

 

๑.๖ เนื้อมวลสาร (ข้าวสุก ก้านธูป เศษจีวร ทองคำเปลว)

(pd6) 200948_27165.jpg          (pd6) 200948_27259.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้าวสุก

 

ก้านธูป

 

เศษจีวร


ทองคำเปลว

๑.๗ เนื้อเกสรดอกไม้

มวลสารเกสรดอกไม้ที่ปรากฎในเนื้อพระสมเด็จวัดระฆัง..เป็นดอกไม้มงคลทั้งสิ้น  เช่น

๑๖. ดอกบัวสัตตบุษย์
๑๗. ดอกมะลิ
๑๘. ดอกกาหลง
๑๙. ยอดสวาท
๒๐. ยอดรักซ้อน
๒๑. ราชพฤกษ์
๒๒. พลูร่วมใจ
๒๓. พลูสองหาง
๒๔. กระแจะหอม
๒๕. ว่านและเกสรดอกไม้ ๑๐๘ ชนิด

(1) 20101226_49017.jpg        (1) 20101226_49030.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

๑.๘ เนื้อดินสอเหลือง

(20m) 2009827_25087.jpg             (20m) 2009827_25152.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

       หลักฐานเกี่ยวกับเครื่องเล่าเรียนประเภทดินสอนั้น มีกล่าวไว้ในหนังสือ  " แรกมีในสยาม " เมื่อต้นสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2416 ปรากฎในหนังสือ  " อักขราภิธานศัพท์ " ของหมอปรัดเล กล่าวไว้ดังนี้
"...ดินสอฝรั่ง คือ ดินสอไม้ มีไส้อยู่กลางเหมือนจาร..."
หลัก ฐานจากหนังสือโบราณศึกษา และวิธีสอนหนังสือไทยกล่าวถึงดินสอหินว่ามี 2 อย่าง คือ ดินสอขาวกับดินสอเหลือง ที่มีชาวร้านตั้งเหลาขายอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์นั้น เอามาจากเมื่องกาญจนบุรี ที่เขาหินดินสอ และนักเรียนคนหนึ่งกว่าจะรู้หนังสือได้ต้องสิ้นเปลืองดินสอที่เขียนมะโน รวมได้สักกอบกำมือ ต่อมามีอาจารย์ที่ฉลาด จึงให้เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นดินสอ ให้เขียนใช้ไปก่อนจนกว่าจะเขียนดี จึงให้ใช้ดินสอหินเขียนได้

       การนำผงจากดินสอเหลืองมาเป็นมวลสารหลักในการสร้างวัตถุมงคลของสมเด็จโต  โดยท่านนำดินสอที่สร้างขึ้นนำมาเขียนอักขละเลขยันต์ในขณะเจริญพระสูตรคาถา ลบและได้ผงวิเศษนำมาเป็นส่วนผสมที่สำคัญยิ่งในการสร้างพระสมเด็จ มีส่วนผสมที่สำคัญ และการสร้าง

๑.๙ เนื้อผงใบลานเผา

(pd7) 200949_76628.jpg        (pd7) 200949_76742.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

๑.๑๐ เนื้อแป้งข้าวเหนียว

(pd5) 200948_26916.jpg        (pd5) 200948_27053.jpg

กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

(115) 2010429_25762.jpg (115) 2010429_25776.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. เนื้อกระเบื้อง

(2m) 201024_27422.jpg     (2m) 201026_37931.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

 

 ๓. เนื้อดินเผา

(20m) 201026_34931.jpg    (pd11) 2009414_39946.jpg

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป


๔. เนื้อโลหะ

    ๔.๑ เนื้อเงิน

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป


    ๔.๒ เนื้อตะกั่ว

ลักษณะทางกายวิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป

   

 
 
Online:  58
Visits:  16,777,220
Today:  16,035
PageView/Month:  405,729