พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

                                                                     ห้องคนเล่าเรื่อง


2011-12-02-..จากมุมมอง  และข้อสังเกตุพระสมเด็จวัดระฆังในประสบการณ์  และ  มุมมองต่าง ๆ  กลายเป็นเรื่องเล่า  ที่ท่านสมาชิกทั้งหลายไม่เคยเห็นมาก่อน.เป็นมุมมองที่นักนิยมพระเครื่องรู้ไม่บอก  หรือไม่เคยรู้ว่ามี...ติดตามตอนต่อไปนะจร้า...

2011-12-03-พระพักตร์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด 

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด- หมายถึง สี่เหลี่ยมด้านขนาน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม ในทาง
ความเชื่อ หมายถึง สมหวัง และโชคดี
(ลงรูป)
2011-12-04 -เส้นผ้าทิพย์
เส้นผ้าทิพย์ หมายถึง ผ้ารองนั่งขององค์พระ ลักษณะพิมพ์ที่ปรากฎเป็นเส้นบาง ๆ ระหว่าง ฐานชุกชีชั้นที่ 3
กับองค์พระปรากฎต่างพิมพ์เส้นผ้าทิพย์ต่างกัน
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
(ลงรูป)
พิมพ์ใหญ่สังฆาฎิ
(ลงรูป)
2011-12-05-ฐานแซม
ฐานแซม หมายถึง ลักษณะพิมพ์ปรากฎ ฐานพิเศษเส้นบาง ๆ ระหว่างฐานชั้นที่ 2 และฐานชุกชีชั้นที่ 3..
.(ลงรูป)
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
(ลงรูป)
พิมพ์ฐานแซม
(ลงรูป)
พิมพ์เกศบัวตูม ปรากฎแบบพิมพ์ของพิมพ์เกศบัวตูมเป็น 2 ลักษณะเป็นเพราะความตั้งใจ หรือแกะแบบ
พิมพ์ขาดไป หรือกอพิมพ์ไม่ติด
พิมพ์เกศบัวตูม ปรากฎแบบพิมพ์แบ่งเป็น
(ลงรูป)
ฐานแซมเต็ม
(ลงรูป)
ฐานแซมขาด
(ลงรูป)
พิมพ์ปรกโพธิ์
(ลงรูป)
2011-12-06
  หน้าอกพระสมเด็จวัดระฆัง
หน้าอกพระสมเด็จวัดระฆัง
ลักษณะหน้าอกแบ่งเป็น 2 ประเภท
อกร่อง
นักนิยมพระเครื่องตั้งข้อสังเกตุว่า การกำหนดแบบพิมพ์หน้าอกร่องนั้นที่ปรากฎเห็นเป็นอาการ
บำเพ็ญทุกข์กริยาของพระพุทธเจ้า หรือเป็นแบบพิมพ์ของจีวรกันแน่..ซึ่งบางองค์ของพิมพ์ใหญ่อก
เป็นร่องเหมือนกัน

พิมพ์ฐานแซม
(ลงรูป)
อกเต็ม หรืออกตัน

(pd12) 2009414_55155.jpg (pd12) 2009414_55282.jpg


2011-12-07พระพักตร์ของพระสมเด็จวัดระฆัง
พระพักตร์ของพระสมเด็จวัดระฆัง ปรากฎว่า แบบพิมพ์พระพักตร์ผลมะตูม และทรงกลม ปรากฎ
2 แบบ คือ แบบใหญ่ และเล็ก
ส่วนพระพักตร์รูปไข่ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และหน้าตั๊กแตน ลักษณะแบบพิมพ์ใกล้เคียงกัน
พระพักตร์แบบผลมะตูม
พระพักตร์ แบบผลมะตูมเล็ก
(ลงรูป)
พระพักตร์ แบบผลมะตูมใหญ่
(ลงรูป)
พระพักตร์แบบทรงกลม
 พระสมเด็จวัดระฆัง  เนื้อปูนขาว ปิดทอง ลงชาด พระพักตร์ แบบทรงกลมเล็ก

(Root) 200958_73657.jpg  (Root) 200958_77457.jpg


 พระพักตร์ แบบทรงกลมใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ใหญ่ สังฆาฎิ  ลงรักน้ำเกลี้ยง พระพักตร์ทรงกลมใหญ่

(Root) 200958_73159.jpg (Root) 200958_73289.jpg


 2011-12-08- หน้าแข้ง หน้าตัก
2011-12-09-ชายจีวร 


2011-12-10-ลักษณะการนั่งขัดสมาธิตามแบบพิมพ์ของพระสมเด็จวัดระฆัง
การนั่งขัดสมาธิ

คือการนั่งตามสบายอย่างหนึ่ง และ การนั่งแบบทำสมาธิ

1. การนั่งขัดสมาธิธรรมดา คือการนั่งบนพื้นคู้เข่าทั้งสองข้างหาตัวแนบขาลงที่พื้น โดยให้ขาข้างหนึ่งซ้อน
ทับอยู่บนขาอีกข้างหนึ่ง ส้นเท้าทั้งสองข้างจะสัมผัสกับขาเป็นอิริยาบถที่ใช้นั่งตามลำพังสบายๆ
หรือสำหรับชายนั่งกับพื้นรับประทานอาหาร  
การนั่งขัดสมาธิที่ใช้ในศาสนามี 2 แบบ คือ การนั่งขัดสมาธิราบ และขัดสมาธิเพชร
      การนั่งขัดสมาธิราบ คือ การนั่งขัดสมาธิสองชั้นโดยเอาขาซ้อนทับกันเอาขาขวาทับขาซ้าย
มือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วหัวแม่มือจรดกันตั้งกายส่วนบนให้ตรง การนั่งขัดสมาธิราบนี้ใช้นั่งในการเจริญภาวนา ทำจิตใจให้สงบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อนั่งแบบนี้จะมีผลให้เนื้อหนังและเอ็นไม่ขดแม้นั่งนานทุกขเวทนาก็จะไม่เกิดขึ้น การบำเพ็ญภาวนาทางจิตใจจะได้ผล  
การนั่งขัดสมาธิเพชร คือ การนั่งขัดสมาธิโดยคู้ เข่าทั้งสองข้าง เอาฝ่าเท้าทั้งสองขัดหรือ ไขว่ขึ้นวางบนหน้าขา ท่านั่งขัดสมาธิแบบนี้ต้องใช้การฝึกหัดให้เกิดความชำนาญโดย
การหัดนั่งขัดสมาธิราบหรือขัดสมาธิสองชั้นได้ชำนาญแล้ววิธีฝึกหัด ให้นั่งลงบนพื้นปล่อยให้ขาพักอยู่ตรงหน้าแล้วจึงค่อยดึงขาซ้ายงอทำมุมฉากกับร่างกายใช้ส้นเท้าซ้ายนั้นพักอยู่บนพื้น แล้วจับเท้าขวาขึ้นวางบน ต้นขาซ้ายให้ส้นเท้า ขวาชิดกับหน้าขาอย่าให้เท้าขวาเป็นที่ทรมาน หรืออึดอัดขยับเข่าซ้ายที่งออยู่ให้ เข้ามาชิดตัวยกข้อเท้าซ้ายขึ้นแล้ววาง หลังมือซ้ายลงบนต้นขาขวาให้ส้นเท้า จรดกับหน้าขาขวา เมื่อขัดสมาธิแบบนี้ได้ แล้วยืดกายท่อนบนให้ตรงแบบนั่งขัดสมาธิราบ นั่งขัดสมาธิแบบนี้เรียกว่า "ขัดสมาธิเพชร" หรือเรียกว่า "นั่งท่าดอกบัว" ( ปัทมาสนะ) ใช้นั่งบริกรรมภาวนาหรือปฏิบัติโยคะ 
ลักษณะการนั่งขัดสมาธิตามแบบพิมพ์ของพระสมเด็จวัดระฆัง ก็ปรากฎทั้งสองแบบ
แบบพิมพ์การนั่งขัดสมาธิราบ 
 พิมพ์ใหญ่ทุกพิมพ์
(ลงรูป)
แบบพิมพ์การนั่งขัดสมาธิเพชร หรือนั่งท่าดอกบัว
  พิมพ์เจดีย์
(ลงรูป)
พิมพ์ฐานแซม
(ลงรูป)
พิมพ์ปรกโพธิ์

           (ลงรูป)

พิมพ์เกศบัวตูม
(ลงรูป)

2011-12-11 -  พระกรรณ  หรือหู

แบบพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังที่ปรากฎมีหู  หรือใบหู  2  แบบ

1.ปรากฎทางซ้ายองค์พระเพียงด้านเดียว..แบบราง  ๆ  และแบบเสี้ยวพระจันทน์

ปรากฎทางซ้ายองค์พระเพียงด้านเดียว..แบบราง  ๆ

(ลงรูป)

แบบเสี้ยวพระจันทน์

(ลงรูป)

2.ปรากฎทั้งพระกรรณซ้าย  และขวา

(ลงรูป)

2011-12-11 - แบบพิมพ์จีวร  และ  แบบพิมพ์สังฆาฎิ

จีวร  หมายถึง  [จีวอน, จีวอนระ-]  เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา, ผ้าสําหรับห่มของภิกษุสามเณร, คู่กับ สบง, ภาษาปากเรียก ผ้าเหลือง. ในพระพุทธศาสนา จีวร ในคําว่า บาตรจีวร หรือ ไตรจีวร หมายเอาผ้า ทั้ง ๓ อย่าง คือ ผ้าทาบ (สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (จีวร) และผ้านุ่ง (สบง), ในคําว่า สบง จีวร สังฆาฏิ หมายเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียว

สังฆาฎิ   หมายถึง  ผ้าคลุมกันหนาวที่ภิกษุใช้ทาบบนจีวร ตามปรกติใช้พับพาดบ่าซ้าย ในพิธีสงฆ์. ( สํฆาฏิ)

 แบบพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆัง ที่ปรากฎเป็นจีวร   เรียกพิมพ์ใหญ่  จีวร

(ลงรูป)

แบบพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆัง ที่ปรากฎเป็นเส้นสังฆาฎิ  เรียกพิมพ์ใหญ่  สังฆาฎิ

องค์ที่  1

(115) 2010429_25054.jpg (115) 2010429_25068.jpg

องค์ที่  2

(Root) 200958_73159.jpg (Root) 200958_73289.jpg

2011-12-11-พระสองคลอง 2  เนื้อ

 พ.ศ.  2412   ด้วยญานวิเศษอภิญญา เหมือนสมเด็จพุฒาจารย์(โต)  ท่านจะทราบกาลล่วงหน้าว่า พ.ศ. 2485  น้ำจะท่วมพระนคร  จึงจัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง  เนื้อแข็ง  แก่ปูนมวลสารน้อย  เพื่อการฝากกรุวัดบางขุนพรหม  แต่ก็ยังไม่ครบ  จึงประสมพระสมเด็จวัดระฆังที่ท่านติดตัวไป  ฝากกรุบางขุนพรหมด้วย

เนื้อพระสองคลอง- พระสมเด็จวัดระฆังที่ตั้งใจสร้างเพื่อฝากกรุวัดบางขุนพรหมโดยเฉพาะ

พระสองคลอง  เนื้อพระสองคลอง

(50m) 200955_34553.jpg    (50m) 200955_34632.jpg

เนื้อวัดระฆัง-พระสมเด็จที่  สมเด็จพุฒาจารย์  (โต)  นำพระสมเด็จวัดระฆัง  เนื้อวัดระฆังติดตัวมา  มาประสมให้ครบ  84,000  องค์ 

พระสองคลอง  เนื้อวัดระฆัง

องค์ที่  1

(pd12) 2009418_42374.jpg (pd12) 2009418_42454.jpg

องค์ที่  2

(pd12) 2009418_40796.jpg (pd12) 2009418_40882.jpg

 
 
Online:  60
Visits:  16,777,220
Today:  17,114
PageView/Month:  406,808