พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

ประกวดครั้งที่ 5  ปี   2555

ห้องรับพระ

พระสมเด็จวัดระฆัง   พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ใหญ่  เนื้อนิยม เนื้อโกเด. และเนื้อ2415.

องค์ที่ 1

พระสมาชิกคุณสมคิด เวชศิลป์  id#414675  user  สะมะ(ยังไม่ได้ชำระค่าประกวดจร้า)

 

ส่องพระ

องค์ที่ 2

พระสมาชิกคุณสมคิด เวชศิลป์  id#414675  user  สะมะ(ยังไม่ได้ชำระค่าประกวดจร้า)

   

ส่องพระ

องค์ที่ 3

พระสมาชิกคุณสมคิด เวชศิลป์  id#414675  user  สะมะ(ยังไม่ได้ชำระค่าประกวดจร้า)

 

ส่องพระ

องค์ที่ 4

พระสมาชิกคุณสมคิด เวชศิลป์  id#414675  user  สะมะ(ยังไม่ได้ชำระค่าประกวดจร้า)

   

ส่องพระ

องค์ที่ 5

พระสมาชิกคุณสมคิด เวชศิลป์  id#414675  user  สะมะ(ยังไม่ได้ชำระค่าประกวดจร้า)

   

ส่องพระ

องค์ที่6

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ส่องพระ

องคที่7

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

  

ส่องพระ

องค์ที่8

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9  

ส่องพระ

องค์ที่9

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


  

ส่องพระ

องค์ที่10

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ส่องพระ

องค์ที่11

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

 

ส่องพระ


องค์ที่12

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

 ส่องพระ

องค์ที่13

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


 ส่องพระ

องค์ที่14

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่15

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่16

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่17

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


 

ส่องพระ

องค์ที่18

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่19

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่20

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่21

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่22

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่23

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่24

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่25

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

 

ส่องพระ

องค์ที่26

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่27

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่28

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่29

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่30

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่31

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

  

ส่องพระ

องค์ที่32

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ส่องพระ

องค์ที่33

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่34

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ


องค์ที่35

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ส่องพระ

องค์ที่36

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ส่องพระ

องค์ที่37

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ส่องพระ

องค์ที่38

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่39
พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

ออกใบประกาศในนามพระศุภเดช ใจอาจ อยู่บ้านเลขที่1 ถนนพัฒนา ซ.1 ต.ตลาดเนือ อ. เมือง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษรีย์ 83000

ส่องพระ

องค์ที่40
พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

ส่องพระ

องค์ที่41

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ


ส่องพระ


องค์ที่42

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ

ส่องพระ

องค์ที่43

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ส่องพระ

องค์ที่44

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


 

ส่องพระ

องค์ที่45

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


 

ส่องพระ

องค์ที่46

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ

   

ส่องพระ

องค์ที่47

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ


   

ส่องพระ

องค์ที่48

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ

 

ส่องพระ

องค์ที่49

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ส่องพระ

องค์ที่50

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ส่องพระ

องค์ที่51

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


 

ส่องพระ

องค์ที่52

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ส่องพระ

องค์ที่53

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

ส่องพระ

องค์ที่54

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

ส่องพระ

องค์ที่55

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

ส่องพระ

องค์ที่56

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48


ออกใบประกาศในนามคุณพิชย พึงสงวน  อยู่บ้านเลขที่ 09 ม. 2 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ . กะทู้ จ. ภูเก็ต  รหัสไปรษณืย์  83120

 

ส่องพระ

องค์ที่57

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

 

ส่องพระ

องค์ที่58

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

 

ส่องพระ

องค์ที่59

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

 

ส่องพระ

องค์ที่60


 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

ส่องพระ


องค์ที่61

พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48


ส่องพระ

องค์ที่62

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ

 

ส่องพระ

องค์ที่63

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ

 

ส่องพระ

องค์ที่64

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ

 

ส่องพระ

องค์ที่65

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ


ส่องพระ

องค์ที่66

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ


ส่องพระ

กรรมการตรวจสอบพระองค์นี้แล้ว  ปรากฎว่าสร้างพ.ศ.2411   เนื้อแข็งแก่ปูนมวลสารน้อย..ไม่ใช่คุณสมบัติของพระสมเด็จวัดระฆังจร้า..มหกรรมสร้างพระใหญ่.รัชกาลที่  4 สิ้น  รัชกาลที่ 5  ขึ้นครองราชย์  กรมท่าก็ใช้พิมพ์วัดระฆัง. แต่สร้างจากปูนปอตแลนด์จร้า..องค์นี้ไม่ผ่าน..ส่งพระใหม่ไม่เสียกระตังค์นะจร้า.

องค์ที่67

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ


ส่องพระ

Advertising Zone    Close
 
 
Online:  3
Visits:  16,777,220
Today:  606
PageView/Month:  1,817