พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
                                                                         ปูนเพชร

2012-02-25  - ปูนชนิดหนึ่งทำด้วยปูนขาวผสมทรายละเอียด น้ำกาวหนัง และน้ำเชื้อน้ำตาล ใช้ปั้นรูปต่างๆ
            ปูนเพชรเป็นวัสดุที่นำมาสร้างศิลปะประติมากรรมซึ่งแพร่เข้ามาในสมัยสุโขทัย
การสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง..ความแข้งแกร่งของปูนเปลือกหอย ปูนเพชร และปูนปอตแลนดฺ์
ที่นำมาเป็นส่วนผสมพื้นฐานหลักดังกล่าว..เพื่อความทนทานเก็นรักษาบูชาเป็นร้อย ๆ ปี ดังที่เห็น
นักนิยมพระเครื่อง..จะเรียกรวม ๆ ของ
ปูนเปลือกหอย ปูนเพชร และปูนปอตแลนดฺ์ ว่า
"ปูนเพชร "
             การจัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง..นั้นสมเด็จพุฒาจารย์(โต) ได้นำปูนเปลือกหอยมาเป็นสารตั้งต้นในการสร้างพระ..แต่เนื่องจากการสร้างพระครั้งใหญ่ พ.ศ. 2411 ถึง 84,000 องค์ อาจจะถึงแต่ละกรมกอง(วังหน้า วังหลัง กรมท่า) หรือรวมกันนับหลักฐานไม่แน่ชัด ..ต้องใช้มวลสารตั้งต้น หรือปูนในการสร้างพระ ปูนเปลือกหอยก็คงไม่น่าจะเพียงพอ..ก็นำปูนขาว
ผสมทรายละเอียด น้ำกาว หนัง และน้ำเชื้อน้ำตาล   กับ  ปูนปอตแลนด์ผสมลงไปเพือเกิดปริมาณมากเพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการสร้างพระ.ให้สำเร็จ..ดังปรากฎเนื้อปูนปอตแลนด์..,เนื้อปูนขาวปิดทองลงชาด..,..เนื้อปูนเปลือกหอย..,  เนื้อปูนเพชรเป็นต้น...

พระสมเด็จวัดระฆัง...เนื้อปูนเพชร-------------------------------------------------------------------------พิมพ์เจดีย์

พิมพ์เกศบัวตูม

แบบหลังลายดอกพิกุล

พิมพ์ใหญ่

ขาวแบบนี้  เรียก  ปูนเปลือกหอยดิบ  ผสมปูนเพชร  จร้า


กรอบกระจกแบบพิมพ์นิยม

ซุ้มครอบแก้วแบบเส้นขนมจีน

ตังอิ๊วไม่มี สร้างก่อนพ.ศ.2406 จร้า

มวลสารชัด  เม็ดแดง  ก้อนขาว  กากดำมาพร้อมธรรมชาติกาลเวลา บ่อน้ำตา

พิมพ์เจดีย์  มีหู


มวลสารชัด  เม็ดแดง  ก้อนขาว กากดำ

พร้อมธรรมชาติกาลเวลา บ่อน้ำตา

 พิมพ์ปรกโพธิ์


กรอบกระจกแบบพิมพ์นิยม

        โพธิ์  6  ใบ

มวลสารชัดเม็ดแดง  ก้อนขาว กากดำมาพร้อมธรรมชาติกาลเวลา บ่อน้ำตา


นื้อปูนเปลือกหอยดิบ  ล้วน ๆ  เป็นสีขาวนวล  (เปลือกหอยดิบไม่ได้เผาไฟ)

พระสมเด็จวัดระฆัง   พิมพ์ใหญ่


พระสมเด็จวัดระฆัง   พิมพ์ใหญ่
      พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรงใหญ่   เนื้อ และลายงาช้าง  สีขาวนวล องค์นี้ปรากฎ  พระพักตร์แบบผลมะตูมเล็ก  1  ใน  5   แบบพิมพ์ของช่างหลวง   ปรากฎเส้นผ้าทิพย์ราง ๆ พื้นที่ในซุ้มครอบแก้วต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้มครอบแก้ว..และเป็นแบบ 3  มิติ  พื้น ฐานสิงห์คมชัด..เรียกคมขวานฐานสิงห์  โค้งตกท้องช้างตามตำรา. แขนด้านซ้ายทิ้งดิ่งลงมาที่พระเพลาหักข้อแขนตำแหน่งปรากฎจีวรเป็นเนื้อ เกิน.แขนขวาโค้งสวยงาม.ฐานชุกชีชั้นล่างสุดยุบตัวเล็กน้อย.ด้านขวาทำองศา เข้ามุม.หลังเรียบ กรอบกระจกชัดเจน อิทธิพลของเนื้อเปลือกหอยดิบบดละเอียด จนเนื้อเป็นสีขาวนวล เนื้อนุ่ม มากด้วยมวลสาร..ซุ้มครอบแก้วใหญ่เป็นแบบหวายผ่าซีกม้วนขอบแบบมี มิติ ด้านข้างเห็นรอยปาดจากไม่ไผ่ตอกตัด  หลังรอยปูไต่  ปรากฎมวลสารเม็ดแดง  อยู่ทั่วองค์  สมบูรณ์มากๆ 
 


พระสมเด็จวัดระฆัง   พิมพ์ใหญ่
      พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรงใหญ่     สีขาวนวลเนื้อเปลือกหอยดิบ องค์นี้ปรากฎ  พระพักตร์แบบรูปไข่  1  ใน  5   แบบพิมพ์ของช่างหลวง   ปรากฎเส้นผ้าทิพย์ราง ๆ พื้นที่ในซุ้มครอบแก้วต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้มครอบแก้ว..และเป็นแบบ 3  มิติ พื้น ฐานสิงห์คมชัด..เรียกคมขวานฐานสิงห์  โค้งตกท้องช้างตามตำรา. แขนด้านซ้ายทิ้งดิ่งลงมาที่พระเพลาหักข้อแขนตำแหน่งปรากฎจีวรเป็นเนื้อ เกิน.แขนขวาโค้งสวยงาม.ฐานชุกชีชั้นล่างสุดยุบตัวเล็กน้อย.ด้านขวาทำองศา เข้ามุม.หลังเรียบ กรอบกระจกชัดเจน อิทธิพลของเนื้อเปลือกหอยดิบบดละเอียด จนเนื้อเป็นสีขาวนวล เนื้อนุ่ม มากด้วยมวลสาร..ซุ้มครอบแก้วใหญ่เป็นแบบหวายผ่าซีกม้วนขอบแบบมี มิติ ด้านข้างเห็นรอยปาดจากไม่ไผ่ตอกตัด  หลังรอยปูไต่  ปรากฎมวลสารเม็ดแดง  อยู่ทั่วองค์  สมบูรณ์มากๆ   

พระสมเด็จวัดระฆัง   พิมพ์ใหญ่  ทรงใหญ่พระประธาน 
 

  

     พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรงใหญ่   พระประธาน องค์นี้   เนื้อเปลือกหอยดิบ   สีขาวนวลเนื้อเป็นมันวาว   องค์นี้ปรากฎ  พระพักตร์แบบรูปผลมะตูม   1  ใน  5   แบบพิมพ์ของช่างหลวง   ตัดพิมพ์ชิดกรอบ  ปรากฎเส้นผ้าทิพย์  และฐานแซม ราง ๆ   พื้นที่ในซุ้มครอบแก้วต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้มครอบแก้ว..และเป็นแบบ 3  มิติ พื้น ฐานสิงห์คมชัด..เรียกคมขวานฐานสิงห์  โค้งตกท้องช้างตามตำรา. แขนด้านซ้ายทิ้งดิ่งลงมาที่พระเพลาหักข้อแขนตำแหน่งปรากฎจีวรเป็นเนื้อ เกิน.แขนขวาโค้งสวยงาม.ฐานชุกชีชั้นล่างสุดยุบตัวเล็กน้อย.ด้านขวาทำองศา เข้ามุม.หลังเรียบ กรอบกระจกชัดเจน อิทธิพลของเนื้อเปลือกหอยดิบบดละเอียด จนเนื้อเป็นสีขาวนวล เนื้อนุ่ม มากด้วยมวลสาร..ซุ้มครอบแก้วใหญ่เป็นแบบหวายผ่าซีกม้วนขอบแบบมี มิติ ด้านข้างเห็นรอยปาดจากไม่ไผ่ตอกตัด  หลังรอยปูไต่  ปรากฎมวลสารเม็ดแดง  อยู่ทั่วองค์  สมบูรณ์มากๆ   

เนื้อปูนเปลือกหอยสุก...

ปูนเปลือกหอยดิบเผาไฟบดละเอียด  เรียก  ปูนเปลือกหอยสุก   ...มวลสารตั้งต้นสร้งพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม  ...พระสมเด็จมากเกจิ   หลวงปู่นาค   หลวงปู่หิน   และ  หลายวัดร้าง  ..

จากประวัติสร้าง  และข้อสังเกตุ..

พระสมเด็จเนื้อปูนเปลือกหอยสุก...ประวัติสร้างเป็นพระราษฎร(เสมียนตรา (ด้วง)  ต้นตระกูลธนโกเศศ  และเครือญาติ..)สร้าง...จะไม่ปรากฎสารเคลลือบผิวพระเช่นพระหลวงอย่างพระสมเด็จวัดระฆังจร้า..... 

พระสมเด็จคะแนน  พิมพ์ปรกโพธิ์  วัดบางขุนพรหม
 
อวดปูนเปลือกหอยสุก
อวดปูนเปลือกหอยสุก

อวดเม็ดแดง  และกากดำในเนื้อปูนสุก

ปูนสุกจะใสแบบนี้นะจร้า

กากดำ  เม็ดแดง  หินเทา   ในธรรมชาติกาลเวลา บ่อน้ำตา และตีนปู

เปลือกหอยมีประกายมันวาวให้เห็น 

เม็ดแดงชัดจัง..พระสมเด็จบางขุนพรหม มวลสารมากก็มีให้ชมนะจร้า..

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม...พระคะแนน.พิมพ์ปรกโพธิ์

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม..องค์นี้เป็นพิมพ์  ปรกโพธิ์     กว้าง x  ยาว    2x3   cm     องค์เล็ก  สำหรับวัดบางขุพหรม  เรียกพระคะแนนจร้า  ต่างจากพระองค์เล็กของวัดระฆัง 

1.เนื้อปูนสุก  2.งานชาวบ้าน ไม่ได้ลงรัก  3. มวลสารน้อย  แก่ปูนมาก  พระพักตร์ผลมะตูม กรอบกรจกไม่ปรากฎให้เห็น ..เนื้อ พระเป็นปูนเปลือกหอยสุก .เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบเส้นขนมจีน  ด้านข้างปรากฎรอยตัดตอกไม้ไผ่  ม้วนขอบแบบมี มิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ด้านนอก ซุ้มสูงกว่าในซุ้มแบบ 3  มิติ...เกศ เอียง.แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลงหักข้อแขนปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระเพลา ,ธรรมชาติความเก่าพอเห็นได้ทั่วไป ที่ทำไม่ได้ปรากฎรอยตีนปู   บ่อน้ำตา ปรากฎอยู่ทั่วไป   และด้านข้างปรากฎบ่อน้ำตาจากมวลสารหลุดร่วงไปตามกาลเวลา ส่วนมวลสารอวดมวลสารหลัก  ก้อนขาว เม็ดแดง  กากดำ หินเทา  หลังแบบเรียบ  องค์เล็ก  ๆ  ..วัตถุประสงค์เพื่อนับจำนวนพระจร้า

 

ศึกษาเนื้อปูนเพชร เปรียบเทียบปูนปอตแลนด์  และปูนเปลือกหอย..ไว้นะจร้า...      จะปรากฎให้เห็นแบบล้วน ๆ     และ ผสมกันก็มีจร้า..


 
 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Online:  32
Visits:  16,777,220
Today:  1,453
PageView/Month:  193,132