พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

                                                                  พระสมเด็จไกเซอร์

2012-02-26- พระสมเด็จพิมพ์อกครุฑ  เศียรบาตร   หรือ สมเด็จไกเซอร์

           ไกเซอร์ คือตำแหน่งของเยอรมนีที่มีความหมายว่าจักรพรรดิ มีรากศัพท์มาจากคำว่าซีซาร์ของอาณาจักรโรมัน เช่นเดียวกับคำว่าซาร์ในภาษารัสเซีย ตำแหน่งนี้เป็น  ตำแหน่งที่สูงที่สุด คำว่าไกเซอร์เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกจักรพรรดิในภาษาฮอลแลนด์

เหล่าจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (ค.ศ. 962 - ค.ศ. 1806) ("จักรวรรดิเยอรมันไรช์ที่หนึ่ง") เรียกตนเองว่า ไกเซอร์ เนื่องจากมองว่าอาณาจักรของตนนั้นสืบทอดมาจากอาณาจักรโรมัน จึงได้ใช้ชื่อนี้เพื่อแสดงถึงต้นกำเนิดเก่าก่อน

    ผู้ปกครองอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี (ค.ศ. 1806 - ค.ศ. 1918) ที่มาจากราชวงศ์ฮับส์บูร์ก (Habsburg) ก็ใช้ตำแหน่งว่า ไกเซอร์ เช่นกัน

      ในภาษาอังกฤษและในภาษาอื่น ๆ ตำแหน่งนี้มักถูกใช้กับจักรพรรดิของจักรวรรดิเยอรมันที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว (ค.ศ. 1871 - ค.ศ. 1918) ("จักรวรรดิไรช์ที่สอง") ที่บิสมาร์คได้รวมเข้าด้วยกัน

       มีไกเซอร์ทั้งหมดสามองค์ในจักรวรรดิเยอรมัน ซึ่งล้วนอยู่ในราชวงศ์โฮเฮนโซลแลร์น (Hohenzollern) ที่เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นปรัสเซีย อันแคว้นที่มีอำนาจเหนือรัฐเยอรมันอื่น ๆ ในเยอรมนี ก่อนที่จะมีการรวมกันเป็นเยอรมนี ไกเซอร์ทั้งสามคือ

  • ไกเซอร์ วิลเฮล์ม ที่ 1 (Wilhelm I) (1871 - 1888)
  • ไกเซอร์ ฟริดริช ที่ 3 (Friedrich III) (1888)
  • ไกเซอร์ วิลเฮล์ม ที่ 2 (Wilhelm II) (1888 - 1918) เป็นซึ่งมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อสงครามเลิกได้ลี้ภัยออกจากเยอรมนีไปประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนีก็จัดตั้งเป็น สาธารณรัฐไวมาร์ จนกระทั่งพรรคนาซีได้รับการเลือกตั้งและสถาปนาเยอรมนีเป็น อาณาจักรไรช์ที่ 3 ขึ้น
           พระสมเด็จพิมพ์อกครุฑ  เศียรบาตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2413 สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆัง ถวายแด่พระพุทธเจ้าหลวง ร.5เป็นกรณีพิเศษก่อนที่พระองค์จะทรงเสร็จประพาสยุโรปต่างประเทศครั้งแรกประวัติมีดังนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 เสด็จประพาส ณ ประเทศเยอรมันนีขณะนั่งสนทนาอยู่กับพระเจ้าไกเซอร์วิลเลี่ยม ที่ 2 พระเจ้าไกเซอร์ทรงทอดพระเนตรเห็นที่กระเป๋าเสื้อของพระพุทธเจ้าหลวง ร.5มีรัศมีเปล่งออกมาเป็นสีแดง เขียว เหลือง น้ำเงิน ชมพู รอบ ๆ กระเป๋าเสื้อ ท่านสงสัยจึงได้ทรงตรัสถามว่าพระองค์มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋า พระพุทธเจ้าหลวง ร.5 จึงทรงหยิบพระสมเด็จในกระเป๋าเสื้อออกมาให้ทอดพระเนตรและตรัสบอกว่าเป็นพระเครื่องซึ่งคนไทยนับถือ และนำติดตัวไว้เพื่อป้องกันภยันตรายต่าง ๆและเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธคุณทำให้จิตใจสบาย และมีความสุขพระเจ้าไกเซอร์ทรงทราบเช่นนั้น ท่านสนพระทัยและเกิดความเลื่อมใสศรัทธามาก พระพุทธเจ้าหลวง ร.5จึงทรงถวายให้ไว้เป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสครั้งนี้ด้วย พระเจ้าไกเซอร์ทรงรับไว้และยกมือไหว้พนมมือแบบคนไทยแล้วนำมาใส่กระเป๋าเสื้อของพระองค์ สักพักได้เกิดรัศมีออกมาจากกระเป๋าเสื้อทำให้พระเจ้าไกเซอร์และข้าราชบริพารต่างแปลกใจไปตาม ๆ กัน พระเจ้าไกเซอร์ทรงเลื่อมใสพระสมเด็จที่ได้รับมาและเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าหลวง ร.5 ของประเทศไทยเราว่าทรงมีพระบารมีและพระปรีชาสามารถยิ่งพระพุทธเจ้าหลวง ร.5 จึงได้ทรงตั้งชื่อพระสมเด็จองค์นั้นว่า พระสมเด็จไกเซอร์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา .....
แบบพิมพ์ที่ปรากฎ    
พระสมเด็จพิมพ์อกครุฑ  เศียรบาตร   หรือ สมเด็จไกเซอร์
1.พระพักตร์ทรงกลมใหญ่  หรือเศียรใหญ่เหมือนบาตรพระ ..กว่าทุกพิมพ์  ของพระสมเด็จวัดระฆัง...จึงเรียกว่าเศียรบาตรไงจร้า. 
2.อกตั้งทรงใหญ่  สง่าผ่าเผย ...เหมือน  อกครุฑจร้า 
3.ปรากฎกรอบกระจกแบบฉบับพิมพ์นิยม...

พระสมเด็จวัดระฆัง  องค์เล็ก  พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร.....


   

 

ปรากฎมวลสารหลักเม็ดแดง กากดำ  หินเทา  ก้อนขาว...อยู่ทั่วองค์.

 

ปรากฎมวลสารหลักเม็ดแดง กากดำ  หินเทา  ก้อนขาว...อยู่ทั่วองค์.

 

ปรากฎธรรมชาติกาลเวลา ตีนปู  หลุมโลกพระจันทน์   และบ่อน้ำตา...

 

ปรากฎธรรมชาติกาลเวลา ตีนปู  หลุมโลกพระจันทน์   และบ่อน้ำตา.. และพบสารเคลือบผิว(รักดำ)ตามขอบ  และผิวแตกลาน.

 

ปรากฎเม็ดแดงก้อนใหญ่  ๆ  ที่ขอบพระ

 

ปรากฎธรรมชาติกาลเวลา ตีนปู  หลุมโลกพระจันทน์   และบ่อน้ำตา...

 

พระสมเด็จวัดระฆัง..องค์นี้เป็นพิมพ์อกครุฑ   เคียรบาตร  อกตั้ง  องค์เล็ก  พระพักตร์กลมใหญ่ ปรากฎ กรอบกระจก แสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง )..องค์ชัดเจนสวยงาม...เนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยดิบ ลงรักดำ  หลุดรอกร่อน   ปรากฎในซอก  ในรูปตีนปู  บ่อน้ำตา  และหลุมโลกพระจันทน์  ผ่านกาลเวลานานนับ 100  กว่าปี งานช่างหลวง..เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซีก ด้านข้างปรากฎรอยตัดตอกไม้ไผ่  ม้วนขอบแบบมี มิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ด้านนอก ซุ้มสูงกว่าในซุ้มแบบ 3  มิติ...เกศ เอียง.แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลงหักข้อแขนปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระเพลา ,ธรรมชาติความเก่าที่ทำไม่ได้ปรากฎรอยตีนปู   บ่อน้ำตา ปรากฎอยู่ทั่วไป   และด้านข้างปรากฎบ่อน้ำตาจากมวลสารหลุดร่วงไปตามกาลเวลา ส่วนมวลสารอวดมวลสารหลัก  ก้อนขาว เม็ดแดง  กากดำ หินเทา  หลังแบบเรียบ  องค์เล็ก  ๆ  ..วัตถุประสงค์แจกเด็ก  และสุภาพสตรีไว้บูชาจร้า

พระสมเด็จไกเซอร์  ประวัติก็เป็นแบบนี้ละจร้า.....   
 
 
Online:  39
Visits:  16,777,220
Today:  1,580
PageView/Month:  166,837