พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

                                                                   เปลือกไม้มงคล


2012-04-27  -          พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุคราที่ ทรงปรงพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุ สินาราสถานที่ปรินิพพานตลอดพระชนมชีพ

          “ ดูกรอานนท์ บิณฑบาตทานที่มีอานิสงส์มาก มีผลไพศาล คือ เมื่อนางสุชาดาถวายเราก่อนตรัสรู้ครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวาย นี้ ครั้งแรกเสวยอาหารของสุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพานครั้งหลังนี้เสวย อาหารของจุนทะบุตรนายช่างทอง แล้วเราก็นิพพานด้วยขันธ-นิพพาน คือ ดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ ถ้าใครๆจะพึงตำหนิจุนทะ เธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้ถ้าจุนทะพึงจะเดือดร้อนใจ เธอพึงกล่าวปลอบให้เขาหายกังวลใจเสียอาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้าย สำหรับเรา ”

     “ อานนท์เอ๋ย พึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป ”

การสร้างพระสมเด็จวัดะฆัง  การกดหลังพระปรากฎเป็นลายหลังกระดานลึกแบบต่าง  ๆ  นั้นไม่ใช่ธรรมดา  ซ่อนปริศนาธรรมความเชื่อของคนไว้ ต้นไม้ใดที่เป็นมงคลในการสร้างเป็นมุมมองของผู้สร้างอันชาญฉลาด  และความศรัทธาโดยแท้   โดยใช้ไม้มงคลชนิดต่าง ๆ..กดหลังพระและตอกให้เนื้อมวลสารแน่นพิมพ์พระ ..พิมพ์ด้านหน้าของพระสมเด็จวัดระฆัง จึงคมชัดลึกมากกว่าใช้มือกด.. 


           ไม้มงคลที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์นี้ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ก่อนทำการก่อสร้างนิยมทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยใช้ไม้มงคล ๙ ชนิด ปักกับพื้นดิน ไม้ทั้ง ๙ ชนิด มีชื่อเป็นมงคลนาม ได้แก่ ไม้ราชพฤกษ์ ไม้ขนุน ไม้ชัยพฤกษ์ ไม้ทองหลาง ไม้ไผ่สีสุก ไม้ทรงบาดาล ไม้สัก ไม้พะยูง และไม้กันเกรา

เปลือกไม้ราชพฤกษ์     ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง ความเป็นใหญ่และมีอำนาจวาสนา 

ท้องถิ่น ภาคเหนือ เรียก ลมแล้ง
ภาคใต้ เรียก ราชพฤกษ์
ปัตตานี เรียก ลักเกลือ ลักเคย
ภาคกลาง เรียก ราชพฤกษ์
กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี เรียก กุเพยะ
กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน เรียก ปือยู , ปูโย , เปอโซ , แมะหล่า อยู่
อีสาน เรียก คูน

 


เปลือกไม้ขนุน  หมายถึง หนุนให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้น ทำอะไรจะมีผู้ให้การเกื้อหนุน  

 


เปลือกไม้ชัยพฤกษ์ หมายถึง การมีโชคชัย ชัยชนะ ชนะศัตรู ชนะอุปสรรคต่างๆ

เปลือกไม้ทองหลาง  หมายถึง การมีทรัพย์สินเงิน มีเงินทองใช้ไม่ขัดสน


เปลือกไม้ไผ่สีสุก  หมายถึง มีความสุขกายสบายใจ ไร้ทุกข์โศกโรคภัย

 


เปลือกไม้ทรงบาดาล  หมายถึง ความมั่นคง หรือทำให้บ้านมั่นคงแข็งแรง

เปลือกไม้สัก หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ อำนาจบารมี คนเคารพนับถือและยำเกรง 


เปลือกไม้พะยูง  หมายถึง การพยุงฐานะให้ดีขึ้น


เปลือกไม้กันเกรา หมายถึง ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ตำเสา ซึ่งอาจหมายถึงทำให้เสาเรือนมั่นคง

 


 
 
Online:  19
Visits:  16,777,220
Today:  1,509
PageView/Month:  117,933