พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
                                                                      มวลสารขนมกระยาสารท


2012-05-23  -  พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุคราที่ ทรงปรงพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุ สินาราสถานที่ปรินิพพานตลอดพระชนมชีพ

“ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาว่าไม้จันทน์แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่น อัศวินก้าวลงสู่สนามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่เครื่องยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรส หวาน บัณฑิตแม้ประสบความทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรม ”

 ขนมกระยาสารท

   


ขนมกระยาสารท....เป็นชื่อขนมที่คนไทยรู้จักและทำกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ เพราะเป็นขนมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีของไทย คือการทำบุญสารท ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 (สิ้นเดือนสิบ) ของทุกปี คนที่นับถือศาสนาพุทธ จะต้องนำขนม กระยาสารทไปทำบุญใส่บาตร จัดเป็นขนมที่ชาวพุทธทุกครัวเรือน ได้ทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ขนมกระยาสารทเป็นขนมที่อร่อย เก็บไว้รับประทานได้นาน จึงมีผู้นิยมรับประทานกันเป็นจำนวนมาก จึงได้มีผู้ทำจำหน่าย นอกเหนือจากเทศกาลสารท ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ทั้งปี มีรายได้ดี

สารทไทย

ทำบุญตักบาตร วันสารทไทยเป็นประเพณีไทยที่แตกต่างจากประเพณีอื่น ๆ โดยเฉพาะในส่วนของการทำบุญตักบาตร ด้วยมีความเชื่อว่าการทำบุญวันสารทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่ง ลับไปแล้ว การตักบาตรจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้อง ถิ่นนั้น ๆ การตักบาตรที่สำคัญในแต่ละท้องถิ่นได้แก่

ตักบาตรขนมกระยาสารท
          ขนมกระยาสารทเป็นขนมประจำวันสารทในทุกท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งจะขาดเสียมิได้ด้วยมีความเชื่อที่ว่า ถ้าไม่ได้ใส่บาตรขนมกระยาสารทในวันสารทไทยแล้ว ญาติผู้ล่วงลับก็จะไม่ได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่กระทำในวันนั้น ขนมกระยาสารทมีส่วนประกอบ คือ ข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่ว งา และน้ำตาล นำทั้งหมดมากวนเข้าด้วยกัน เมื่อสุกแล้วจึงนำมาปั้นเป็นก้อนกลม หรือจะตัดเป็นแผ่นก็ได้

ผลที่ได้รับจากประเพณี

เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้มีพระคุณ

ได้แสดงความเอื้อเฟื้อให้แก่เพื่อนบ้าน เป็นกาผูกมิตรไมตรีกันไว้

เป็นการแสดงความเคารพ และอปจายนธรรมแก่ผู้หลักผู้ใหญ่

เป็นการกระทำจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่ง
ความโลภ ขจัดความตระหนี่ได้

เป็นการบำรุงหรือจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

- ความหมายที่ดีเช่นนี้เล่า  แลในวันเทศกาลในแต่ละปี   มีผู้คนนำขนมกระยาสารท เป็นจำนวนมาก มาถวายที่วัด   สมเด็จพุฒาจารย์(โต)  ท่านเห็นว่าของดีของเป็นมงคลจึงควรเก็บไว้  หากเหลือจากพระเณร และญาติโยมกิน  แล้วคงต้องทิ้งเสียไป  จึงไม่ควร  เห็นดังนั้นแล้ว สมเด็จท่าน  จึงนำมาเป็นมวลสารหลักในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังในที่สุด

ข้อสังเกตุ-  หากพระสมเด็จวัดระฆังองค์ใดมีเนื้อพระไม่ละเอียด..มีช่องว่างในเนื้อพระมาก..พระองค์นั้นสัณนิฐานว่ามีเนื้อกระสารทเป็นมวลสารในการสร้างผสมในเนื้อปูนนะจร้า..

มาส่องดูพระสมเด็จที่มีเนื้อขนมกระยาสารทกัน

แบบเนื้อโกเด

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ทรงใหญ่ พระประธาน(เนื้อโกเด)

(pd12) 2009414_56392.jpg (pd12) 2009414_56469.jpg

(10000) 2011210_76280.jpg

              พระสมเด็จวัดระฆัง..องค์นี้เนื้อโกเด(กระยาสารท)เห็น ผ้าทิพย์ชัดเจนกรอบกระจกแสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง )..องค์ชัดเจนสวยงาม...เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซึกม้วนขอบแบบมี มิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ด้านนอก ซุ้มสูงกว่าในซุ้ม..คมขวานฐานสิงห์โค้งท้องช้างสวยงามตามตำรา..ฐานชุกชีชั้น ล่างสุดทำองค์ศาเข้ามุมพอดี..สี่เหลี่ยมเป็นแท่งยุบตัวเล็กน้อย..เกศ เอียง.แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลงหักข้อแขนปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระเพลา ขอบด้านบนปรากฎเนื้อเกินแสดงให้เห็นว่าการกดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฉบับของวัด ระฆัง..คือกดแบบพิมพ์พระจากด้านหลังไปด้านหน้าเวลาถอดพิมพ์จะปรากฎเนื้อเกิน ที่ขอบพระจะเกิดขึ้นเกือบทุกองค์

 

แบบหลังกระดานลึกก็มีให้ดู

พระสมเด็จวัดระฆัง หลังกระดานลึก..พิมพ์นิยม  เนื้อนิยม

 

พระสมเด็จวัดระฆัง..องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่   พระประธาน  พระพักตร์ผลมะตูม   ปรากฎ กรอบกระจก แสดงความเป็นพิมพ์นิยม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง )..องค์ชัดเจนสวยงาม...เนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยดิบ ลงรักดำ  หลุดรอกร่อน  งานช่างหลวง....เส้นซุ้มครอบแก้ว..เป็นแบบหวายผ่าซีก ด้านข้างปรากฎรอยตัดตอกไม้ไผ่  ม้วนขอบแบบมี มิติ..เส้นซุ้มด้านซ้ายองค์พระสิ้นสุดลงตรงกลางลำแขนพอดี...พื้นที่ด้านนอก ซุ้มสูงกว่าในซุ้มแบบ 3  มิติ...เกศ เอียง..แขนขวาโค้งเข้ารูป  ประสานแขน และมือซ้าย...แขนซ้ายทิ้งดิ่งตกลงหักศอกปรากฎชายจีวรเป็นเนื้อเกินลงตรงพระ เพลา ,ธรรมชาติความเก่าที่ทำไม่ได้ปรากฎรอยตีนปู   บ่อน้ำตา ปรากฎอยู่ทั่วไป   และด้านข้างปรากฎบ่อน้ำตาจากมวลสารหลุดร่วงไปตามกาลเวลา ส่วนมวลสารอวดมวลสารหลัก  ก้อนขาว เม็ดแดง  กากดำ หินเทา  หลังแบบกระดานลึกโบราณ..เอกลักษณ์วัดระฆัง..ไม่พบประวัติการสร้างพระ สมเด็จ....เกจิ  หรือวัดใด..สร้างหลังปาดกระดานแบบนี้ ..นักนิยมพระเครื่องเรียก.."  หลังเฉียบ..ดูหลังไม่ต้องดูหน้า  "

แบบนี้ก็มีให้ดูนะจร้า

(ลงรูป)


 
 
Online:  25
Visits:  16,777,220
Today:  1,698
PageView/Month:  193,380