พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

                                   พระสมเด็จ 2  วัด

              และแบบพิมพ์พระสมเด็จพุทธศิลป์(พ.ศ. 2406-2407)


2012-06-16-          พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุคราที่ ทรงปรงพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุ สินาราสถานที่ปรินิพพานตลอดพระชนมชีพ

     “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้พร้อมกำมือไว้แน่นเป็น สัญลักษณ์ว่าเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือ แต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลัง สำนึกและเป็นพยานว่าเขามิได้เอาอะไรไปด้วยเลย ”

“ เมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรัก หัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้า แต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังก็จะรอเราอยู่ ”

     พระสมเด็จ  2  วัด หมายถึง  พระสมเด็จวัดระฆังที่สร้างและนำมาจากวัดระฆัง   และพระสมเด็จสร้างที่วัดเกศไชโย  ปี พ.ศ.2406-2407 ทั้งสองส่วน นำมาฝาก ในพระพุทธรูปใหญ่ วัดเกศไชโย  พร้อมพระสมเด็จวัดเกศไชยโยพิมพ์ทุกข์กริยาพิมพ์นิยมอกร่อง และอกตัน.พิมพ์นิยม..อารามหลวงชั้นโท..ชนิดวรวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ 13 ตำบลไชโย  จังหวัดอ่างทอง..... 

         พ.ศ. 2404 สมเด็จพุฒาจารย์โตมีความประสงค์สร้างพระสมเด็จเพื่อบรรจุในพระใหญ่วัดเกศไชโย แต่ได้พังทลายลงมาเสียก่อน 

         พ.ศ.2406-2407 สม เด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล และยังแตกร้าวแต่น้อยลงหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้วทำให้เนื้อพระไม่แตกจึงจัดสร้างตาม จำนวนแต่เนื่องจากมวลสารไม่พอจึงบรรจุสมเด็จวัดระฆังลงไปด้วย

       พระอุโบสถ..ได้ รับการบูรณะใหม่จนเสร็จเรียบร้อยในรัชกาลที่  5 พ.ศ.2437 ลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ  มีมุขลดต่อออกมาทางด้านหน้าพระวิหาร..มีช่อฟ้าหน้าบัน..เสาพระวิหารรับเชิง ชาย..ด้านหน้ามีภาพเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ

ระปูนปั้นสมเด็จ   สร้างที่วัดเกศไชโย

เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) แห่งวัดระฆังโฆษิตารามได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้น เมื่อครั้งปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประมาณปี 2400-2405 ซึ่งขณะนั้นท่านยังดำรงสมณะศักดิ์เป็นพระเทพกวี 

                 พระสมเด็จพิมพ์วัดระฆัง  พิมพ์นิยม  สร้างที่วัดเกศไชโย  เป็นสมเด็จวัดระฆัง  อีกตระกูลหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังษี ) ทั้งในด้านการปลุกเสก และบรรจุกรุ ส่วนผสมในการสร้างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของดีของวิเศษซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) นำมาประสมกันเป็นเนื้อพระนั้น ส่วนใหญ่ใช้สูตรเดียวกับสมเด็จวัดระฆังฯ และสมเด็จบางขุนพรหม ประกอบด้วยมวลสารหลักได้แก่ ปูนเปลือกหอย ผงวิเศษ ( ผงอิทธิเจ ผงพุทธคุณ ผงปถมัง ผงมหาราช และผงตรีนิสิงเห ) ข้าวสุก กล้วยป่า ดอกไม้แห้ง และน้ำมันตั้วอิ้ว และมวลสารอื่นๆอีกมาก

      พระสมเด็จวัดระฆัง  ที่สร่้าง วัดเกศไชโยนี้ มีด้วยกันหลายพิมพ์   เช่นเดียวกับที่สร้างที่วัดระฆัง  เช่น  พิมพใหญ่..พิมพ์ใหญ่พระประธาน,พิมพ์เจดีย์.พิมพ์เกศบัวตูม,พิมพ์ฐานแซม  ,พิมพ์ปรกโพธิ์  และพิมพ์อื่น  ๆ  


 ลักษณะพิมพ์ทรง และ พุทธศิลป์ พระสมเด็จพิมพ์วัดระฆัง สร้างที่วัดเกศไชโย  ปี 2406-2407

1.พิมพ์ทรงผอมบาง..ค่อนข้างตื้น   พระที่สร้างปรากฎ  2  ลักษณะ  ลักษณะทีแรก  สร้าง  -พ.ศ. 2406  ไม่ปรากฎสารเคลือบผิว

-พระพิมพที่สร้าง  ปี  พ.ศ.2407   ในขณะสมเด็จโต  ดำรงค์ตำแหน่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต)  พรหมรังษี  ช่างหลวง  พร้อมช่างสิบหมู่  จะเข้ามาช่วยสร้างพระสมเด็จ  ที่วัดเกศไชยโย  จะปรากฎอุปกรณ์ของช่างสิบหมู่ ที่นำเข้ามาจากเมืองนอก  คือสารเคลือบผิว.ทอง.ชาด ,รัก หนา...

2.มีกรอบกระจกสวยงามชัดเจน  สมกับเป็นแบบพิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)

3. เนื้อพระหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้ว ก่อนกดพิมพ์เนื้อพระเปียกละเอียด จึงปรากฎรอยเหนอะหนะให้เห็น..บางองค์ปรากฎคราบตังอิ๊วคล้ายสนิมกระป๋องมาก  หรืน้อย

4. มวลสารผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล

5.ด้านหลังองค์พระปาดเรียบ   กาบหมาก บาง ๆ และกดมือ..

6. เนื้อพระปรากฎหลุมโลกพระจันทน์ และรอยบ่อน้ำตา....

7.ซุ้มครอบแก้วโย้เอียบางแบบเส้นขนมจีน

8.พื้นที่ระดับพระยังคงเป็น 3 มิติสวยงาม

9.ไม่ปรากฎคราบกรุ เพราะไม่โดนน้ำท่วมเหมือนพระสมเด็จบางขุนพรหม   แต่ปรากฎรอยด่างของสีพระจากความร้อนจากอุณหภูมิ..ในองค์พระใหญ่ที่บรรจุพระสมเด็จ....

ลงรูป 

                 พระสมเด็จสร้างที่  วัดเกศไชโยสององค์นี้เนื้อพระเป็นมวลสารของวัดเกศไชโยตามวิชาตำหรับของสมเด็จโต..พิมพ์ทรงเป็นแบบพิมพ์นิยมวัดระฆัง...ฝากกรุวัดเกศไชโย....แบบพิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)

ลักษณะที่ 1

ด้านหน้า

(110m) 2010318_30702.jpg   (110m) 2010318_30626.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย         เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

ด้านหลัง

(110m) 2010318_30724.jpg    (110m) 2010318_30647.jpg

เนื้อวัดเกศไชโย..พิมพ์วัดเกศไชโย             เนื้อวัดเกศไชโย...พิมพ์วัดระฆัง

ลักษณะที่  2

 พิมพ์ใหญ่พระประธาน

   

พิมพ์ฐานแซม

พิมพ์ใหญ่

พิมพ์ปรกโพธิ์หกใบเม็ด


                      มาดูภาพขยายมมวลสารพระกลุ่มนี้กันชัด ๆ กัน

อิฐแดงใหญ่ ๆ 

ก้อนขาว  กับกากดำ

ธรรมชาติกาลเวลาก็มา เรียกบ่อน้ำตา

 

ก้อนขาว กับกากดำ...คราบน้ำมันตังอิ๊ว   เหมือนสีสนิมกระป๋อง

 

อิฐแดงมากับธรรมชาติกาลเวลา เรียกบ่อน้ำตา

 

กากดำ  ก้อนขาว  และหินเทามารวมกันอยู่ตรงนี้


พระสมเด็จ   สร้างวัดเกศไชโย  ที่เรียกพระ 2  วัด  เนื้อพระเป็นมวลสารของวัดเกศไชโย..แต่พิมพ์ทรงเป็นแบบพิมพ์นิยมวัดระฆัง.ฝากในองค์พระใหญ่วัดเกศไชโย....แบบพิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..บางคนเห็นเนื้อมวลสารเต็ม ๆ  สวดเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมก็มีจร้า

 

 

 
 
Online:  24
Visits:  16,777,220
Today:  1,434
PageView/Month:  166,691