พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

                     ห้องประกาศพระติดรางวัล


ประกวดพระสมเด็จวัดระฆัง  ทาง website รายแรกของประเทศไทย

                                          ครั้งที่ 5

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ใหญ่   (VIP)
2555-01-24
-องค์ที่ 1-100  สำหรับพระส่งเข้าประกวดทาง webside ครั้งแรกของไทย

-ไม่มีสนามพระกวดพระที่ไหนให้สมาชิกได้ศึกษาการให้คะแนน.และจัดลำดับความสำคัญของการสร้าง และธรรมชาติความเก่า..

    .มีที่นี่ที่เดียว...สมาชิกได้ชมพระสวย ๆของสมาชิก ..ดูข้อสังเกตุพิมพทรง  ,ศึกษาไปพร้อมกับกรรมการ.. และให้คะแนนพระสมาชิก..ไปพร้อมกรรมการ

 -ให้คะแนนอย่างไร..เลข  5   กับเลข  10

เลข 5 คือ 5 คะแนน..พบ 1 ข้อสังเกตุ...ให้ 5 คะแนน..สำหรับข้อที่กรรมการกำหนด..มีหลายรายการ

เลข 10 คือ 10 คะแนน..พบ 1 ข้อสังเกตุ...ให้ 10 คะแนน..สำหรับข้อที่กรรมการกำหนด.มีเพียง 1 รายการเท่านั้น(ถือเป็นข้อหลัก) 

ประกาศพระติดรางวัล   ครั้งที่  5

พระสมเด็จวัดระฆัง..พิมพ์ใหญ่..เนื้อนิยม.เนื้อโกเด และรุ่นสุดท้าย พ.ศ.2415

ให้ถือวันี่ วันที่   24 . มกราคม    2555  เป็นวันประกวดแข่งขัน  และออกใบประกาศพระติดรางวัล

กรรมการให้คะแนนตกหล่น  ..แจ้งโต้แย้งด่วน 

แจ้งให้สมาชิก  vip  ทราบ....

   สมาชิก   vip  ส่งพระเข้าประกวด..

    หลังจากตรวจพระผ่าน  และสมาชิก  vip  ชำระค่าประกวด  400  บาทแล้ว..กรรมการจะบรรจุพระเข้าห้องรับพระ ,  ห้องกรรมการให้คะแนน.  และ.เจ้าหน้าที่จะออกใบประกาศพระติดรางวัล ให้ทันทีไม่เกิน   3  วันทำการ...

 ลำดับการรวม  100 คะแนน

รางวัลที่  1      100   คะแนน

รางวัลที่  2        95    คะแนน

รางวัลที่  3        90   คะแนน

***เมื่อพระส่งเข้าประกวดครบ  100   องค์กรรมการจะบรรจุรางวัล..เข้าห้องนี้    (ห้องพระประกาศติดรางวัล)ในทันที    ...

 ------------------------------------------------------องค์ที่6

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ส่องพระ


องค์ที่8

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9  

ส่องพระ


องค์ที่16

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ


องค์ที่22

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ


องค์ที่23

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระองค์ที่33

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่34

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ


องค์ที่37

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ส่องพระองค์ที่44

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


 

ส่องพระ


องค์ที่45

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


 

ส่องพระ


องค์ที่46

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ

   

ส่องพระ


องค์ที่47

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ


   

ส่องพระ

 

 

 

 

 องค์ที่48

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ

 

ส่องพระ

องค์ที่49

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ส่องพระ


องค์ที่51

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


 

ส่องพระ


องค์ที่57

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

 

ส่องพระ


องค์ที่64

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ

 

ส่องพระ


องค์ที่65

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ


ส่องพระ


 

 

 

 

 


 


องค์ที่9

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

  

ส่องพระ


องค์ที่12

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

 


ส่องพระ


องค์ที่13

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


 


ส่องพระ


องค์ที่14

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ


องค์ที่15

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ


องค์ที่17

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


 

ส่องพระ


องค์ที่18

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ


องค์ที่19

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่24

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่25

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

 

ส่องพระ

 


องค์ที่28

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525


ส่องพระ

องค์ที่29

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่30

พระสมาชิกคุณสุนุสรณ์ เทพทอง id#474183  user  152525

ส่องพระ

องค์ที่31

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

  

ส่องพระ


องค์ที่36

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ส่องพระองค์ที่42

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9

ออกใบประกาศในนาม คุณโสภณ ปัญจภูมิ

ส่องพระ


องค์ที่52

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ส่องพระ


องค์ที่54

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

ส่องพระ

 

 

 

 


องค์ที่56

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48


ออกใบประกาศในนามคุณพิชย พึงสงวน  อยู่บ้านเลขที่ 09 ม. 2 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ . กะทู้ จ. ภูเก็ต  รหัสไปรษณืย์  83120

 

ส่องพระ


องค์ที่58

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

 

ส่องพระองค์ที่59

 พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48

 

ส่องพระ

องค์ที่61

พระสมาชิกคุณ กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์  id#473160    user - kritsada48


ส่องพระ


องค์ที่62

พระสมาชิกสนิท ลภนะพันธุ์  id#486799  user  siwasnit9


ออกใบประกาศในนามคุณโสภณ ปัญจภูมิ

 

ส่องพระ 

 


 

 

 


 

-------------------------------------------------------

จุดร้องเรียน.http://www.audio-more.com/images/catalog_images/1265997125.jpgสมาชิก   vip..ประกวดครั้งี่  5   

ร้องเรียนใบประกาศ
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธาน
จำได้แต่ว่า ได้รางวัลที่ 2  95 คะแนนน
  รุจวิชาทัพ02657/8/2561 11:17
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธาน
ผมจำไม่ได้ว่าประกวดครั้งที่เท่าไหร่ พ.ศ.เท่าไร เกียรติบัตรหายครับ ขอความกรุณาค้นหาให้ด้วย ขอขอบพระคุณครับ
  รุจวิชาทัพ15007/8/2561 11:04
ส่งใบประกาศให้หมดแล้วได้รับแจ้งด้วยจร้า
ส่งใบประกาศให้หมดแล้วได้รับแจ้งด้วยจร้า
  nokninja099428/12/2557 10:50

อาจารย์ครับส่งตามชื่อเจ้าของพระเลยครับ ทั้งสามองค์ครับ ส่วนผมยังอยู่ที่เดิม อาจารย์ต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของพระด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะว่าผมครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์
  kritsada48098111/12/2557 18:29
กฤษฎา ธราดลพิพัฒน์
เปลี่ยนที่อยู่ยังจร้า คุณกฤษฎา  ธราดลพิพัฒน์   5/4 ม. 2 ถ.วิชิตสงคราม ซ.ดารา ต. กะทู้อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต รหัสไปษณืย์ 83120
  nokninja098311/12/2557 06:32
คุณกฤษฎา อัพเดทที่อยู่ส่งใบประกาศให้ด้วยจร้า
คุณกฤษฎา  อัพเดทที่อยู่ให้ด้วยจร้า บ้านเลขที่..........หมู่....ถนน.....ตำบล...อำเภอ....จังหวัด...รหัสไปรษณย์..
  nokninja0102911/12/2557 06:28
เรื่องชื่อเจ้าของพระ
อาจารย์ครับพระองค์ที่12 ชื่อเจ้าของพระคือ นาย ฐานพล พงษ์เพ็ชร์วิเศษ หมู่บ้าน วิลล่าดาวรุ่ง 55/558ซ. 9ถ. เจ้าฟ้า ต. วิชิต อ.เมือง จ. ภูเก็ต
  kritsada481179828/10/2557 15:32
พระสมเด็จวัดระฆังของดาบตำรวจพิทักษ์ กรุงแก้ว tak027
ออกใบประกาศ ประกวดครั้งที่ 2 (พิเศษ) ห้องไปดูดูกรรมการให้คะแนน  องค์ที่  12 องค์ที่ 52  องค์ที่ 75 องค์ที่ 120  องค์ที่ 213  อย่างละ 1 ใบคับ ( ดาบตำรวจพิทักษ์  กรุงแก้ว  308/2  ม.1  ต.เวียงสระ  อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี  84190 ) โทร 089-9090061 ...
  tak0270102619/10/2557 18:33
พระสมเด็จวัดระฆังของดาบตำรวจพิทักษ์ กรุงแก้ว
อาจารย์ช่วยออกใบประกาศพระสมเด็จวัดระฆัง  ประกวดครั้งที่่ 2   ห้องไปดูกรรมการให้คะแนน  องค์ที่  12   องค์ที่ 52  องค์ที่ 75 องค์ที่ 120 องค์ที่ 213  ให้ใหม่ด้วยนะคับ   ที่อยู่ 308/2 ม.1 ต.เวียงสระ อ.สุราษฎร์ธานี  84190 (โทร 089-9090061)&nbs ...
  tak0270100119/10/2557 18:23
สอบถามเรื่องการให้คะแนนหน่อยครับอาจารย์
เรียนอาจารย์นก ที่เคารพอย่างสูง กระผมนายพิสิษฐ์  เทพทอง เลขที่สมาชิก ๔๗๔๑๘๓ ( VIP ) ผมมีข้อสงสัยเรื่องการตัดสินให้คะแนนพระที่เข้าประกวดครั้งที่เจ็ดเล็กน้อยครับโดยขอแยกเป็น ๒ ข้อ ดังนี้ ๑.สมเด็จวัดระฆังองค์ที่หนึ่งของผมในห้องรับพระพิมพ์ว่า(ไม่แน่ว่าอาจารย์พิมพ์หรือเปล่านะครับ) พิมพ์ ผ่านจร้า ...
  ช่างรัตน์4408217/10/2557 20:41
นายพิสิษฐ์ เทพทอง ที่อยู่ส่งใบประกาศ
นายพิสิษฐ์ เทพทอง  ขอที่อยู่..อัพเดทส่งใบประกาศด้วยจร้า
  nokninja1203815/10/2557 09:50
สมเด็จเก้าชั้น
พระองค์นี้ได้มาจากลูกสาวคนจีนหลังจากเตี่ยตายก็นำพระที่สะสมไว้มาทั้งขายและแจกครับ ขอร้องให้บรรดาพี่ๆทั้งหลายช่วยดูให้หน่อยครับ
  jiw25081216226/11/2556 01:51
ใบประกาศหายกรุณาขอใหม่อีกครั้งครับ
เรียนอารย์นกทราบใบประกาศของsiwasnitเบอร์๔๙ได้หายไปกรุณาขอใหม่อีกครั้งค่าใช้จ่ายเท่าไรครับขอบคุณ
  siwasanit1198231/7/2556 15:40
เรียนอาจาจย์นกทราบ
ใบประกาศครั้งที่๕ของsiwasitเบอร์๔๙ได้หายไปกรุณาขอใหม่อีกครั้งขอบคุณครับ
  siwasanit0105331/7/2556 15:17
ใบประกาศหาย
เรียน อ.นก ผมทำใบประกาศครั้งที่3และ4 หายครับ ไม่ทราบว่าจะออกทดแทนให้ได้มั๊ยครับ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ อติเทพ
  catsiam121158518/4/2556 12:34
ใบประกาศครั้งที่ 4 ได้รับแล้ว
ใบประกาศประกวดคครั้งที่ 4 ของ ร.อ.รัตติพงษ์ วรรณพงษ์ และ พ.อ.ประยงค์ วรรณพงษ์ ได้รับนานแล้วครับ (ขอโทษที่แจ้งช้าครับ)
  joekorat0105824/2/2556 14:39
ใบประกาศครั้งที่ 4 ได้รับแล้ว
ใบประกาศประกวดคครั้งที่ 4 ของ ร.อ.รัตติพงษ์ วรรณพงษ์ และ พ.อ.ประยงค์ วรรณพงษ์ ได้รับนานแล้วครับ (ขอโทษที่แจ้งช้าครับ)
  joekorat096924/2/2556 14:39
เรื่องแจ้งชื่อเจ้าของพระ
อาจารย์ครับ องค์ที่ 39 เป็นของพระศุภเดชตามที่ได้ร้องเรียนให้กับอาจารย์แล้ว และส่งมายังที่อยู่ของผมก็ได้ครับ kritsada48
  kritsada480117314/2/2556 21:26
เรื่องใบบประกาศตกหล่น
อาจารย์ครับผมยังไม่ได้ใบประกาศองค์ที่ 39และ 57 ครับ ในการประกวกครั้งที่ 5 และยังไม่ได้รับใบประกาศอีก 2 องค์ ๆ แรกเป็นใบประกาศพระแท้ช่วยน้ำท่วม องค์ที่ 2 ในการประกวดครั้งที่ 4 คุณขอมา ซึ่งผมได้ส่งภาพให้อาจารย์ทาง mail ของอาจารย์แล้วครับ
  kritsada480104711/2/2556 21:24
เรื่องแจ้งที่อยู่
อาจจารย์ครับ พระ 2 องค์แรกที่ผมส่งเข้าประกวด ที่ภาพไม่ชัดนั้นเป็นของ พระศุภเดช ใจอาจ อยู่บ้านเลขที่1 ถนนพัฒนา ซ.1 ต.ตลาดเนือ อ. เมือง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษรีย์ 83000 ครับ ผมแนบรูปพระส่งมาให้ดูด้วยครับ
  kritsada481227530/12/2555 13:13
ถึง..เจ้าหน้าที่ออกใบประกาศคุณสนิท
ครั้งที่  3  เกศบัวตูม  เนื้อโกเด  องค์ที่  3 (ยังไม่ได้ใบประกาศ
  nokninja093310/12/2555 14:16
เรื่องได้ใบประกาศพระยังไม่ครบ
อาจารย์ครับผมยังไม่ได้รับใบประกาศพระแท้  ในการประกวดครั้งที่ 4 องค์ที่ 79 ผมนายกฤษฎาธราดลพิพัฒน์ยังไม่ได้รับใบประกาศพระทีครับผมได้แนบภาพพระองค์ที่ 79มาให้อาจารย์ดูด้วยครับ จาก kritsada48
  kritsada48122113/11/2555 20:26
สอบถามรายละเอียดอีกองค์
เรียน อ. นก ครับ ไม่ทราบว่าองศ์นี้ใช่ สมเด็จเกศไชโยหรือไม่ครับเนื่องจากว่า ผมดูในหมวดห้องต่างๆแล้วไม่มีองค์ไหนเหมือนองค์นี้เลยครับและอยากทราบว่า สามารถส่งเข้าประกวดและขอใบประกาศพระแท้ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
  jojosung8869014/9/2555 15:08
อยากทราบรายละเอียด
เรียน อ.นก ครับ ไม่ทราบว่า สมเด็จเกศไชโยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถส่ง เขาประกวดหรือเช็คว่าเป็นพระแท้เพื่อขอใบประกาศพระแท้ได้หรือไม่ครับ
  jojosung9940714/9/2555 14:45
อยากทราบรายชื่อใบประกาศครับ
อยากทราบว่าการประกวดพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นิยม พิมพ์ใหญ่ ทาง Website รายแรกของประเทศไทย ครั้งที่ 4  นายสมชาย แซ่อื้อ ได้รับรางวัลหรือป่าวครับ สมาชิกเลขที่ 473160
  bonny120979/9/2555 23:15
ได้รับใบประกาศฯ ครบแล้ว
ได้รับใบประกาศพระติดรางวัล  ครบถ้วนแล้วครับ ขอขอบพระคุณป็นอย่างสูง
  neng520101031/8/2555 22:20
แจ้งที่อยู่ขอรับใบประกาศครับ
สวัสดิ์  สมบูรณ์  กรุณาส่งใบประกาศไปที่ที่อยู่ตามนี้ครับ คุณสวัสดิ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหลวง  ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ 50190 ขอบคุณครับ
  ลุงสอ2289228/8/2555 14:00

รียนอาจารย์ นก          กรุณาส่งของสมมนาคุณ มาที่ คุณ สนิท  ลภนะพันะู์ธุ์ 99/2 หมู่บ้าน มณฑลนคร หมู่ 2 ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน จ. นครปฐม 73210 ขอบคุณ ครับ
  siwasnit90103725/8/2555 15:53
ของสมมนาคุณ
เรียนอาจารย์ นก          กรุณาส่งของสมมนาคุณ มาที่ คุณ สนิท  ลภนะพันะู์ธุ์ 99/2 หมู่บ้าน มณฑลนคร หมู่ 2 ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน จ. นครปฐม 73210 ขอบคุณ ครับ
  siwasnit91185525/8/2555 15:43
ร้องเรียนใบประกาส ครั้งที่ 3
 เรียน อ.นก ผมยังไม่ได้รับใบประกาศ ที่2 พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ มวลสารหลัก ครั้งที่ 3 เลยครับ ผ่านมาร่วมปีแล้ว อย่างไร รบกวนติดตามให้ด่วนเลยครับ เห็นใจหน่อยครับรอมานานมากเลย ที่อยู่จัดส่ง ชัยยา  ชูเวช 14 ม. 12 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110
  chaiya22258223/8/2555 14:59
เรียนถามครับ
ผู้ที่ไม่ได้สมัค vip จะมีสิทธิลงประกวดต่อไปอีกไหมครับ  ขอบคุณ
  โย1220522/8/2555 21:12
เรียนท่านอาจารย์พระประกวดพิเศษครั้งที่สามผมยังไม่ได้รับเลยไม่ทราบว่าแก้ไขให้หรือเปล่าครับ
เรียนอาจารย์นกครับ พระองค์นี้องค์ที่5ติดรางวัลที่2 พิเศษ แต่ใบประกาศเป็นใบประกาศพระแท้อาจารย์ช่วยแก่ไขให้เป็นใบประกาศพระติดรางวัลที่2 ด้วยครับ ขอบคุณมาก โย ดอกไม้ทอง id# 438810 (yoyo2mail.com51) 5หมู่3 บ.ขาม ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
  โย1213922/8/2555 21:06
ขอรับใบประกาศตกค้างครับ
นาย จิรันธนิน ถิระวีระพัฒน์ ที่อยู่ บ.ลัคกี้เท็คซ์ จำกัด (มหาชน) ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ
  โอ๋พระประแดง120471/8/2555 19:32
ได้รับใบประกาศครั้งที่4แล้ว
อาจารย์ครับได้รับใบประกาศครั้งที่4ที่ติดรางวัลและใบประกาศพระแท้ครบหมดทุกองค์ล้วครับ ขอบคุณมาก
  โย0107015/7/2555 10:11
ยังไม่ได้รับใบประกาศพระติดรางวัลที่1 และ 2
ยังรออยู่ จร้า.  ศิวะพันธ์ พันธ์ศิริ 104 ถ.นาสร้างข้างประปา ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  neng52335489/7/2555 21:48
4 ท่านร้องเรียน ส่งให้แล้ว....ได้รับแจ้งด้วยจร้า
นายสถาพงษ์ แก้วเขียว ทั้งสององค์นะครับ ที่อยู่ เลขที่ 113 ซอยเชิดวุฒากาศ7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 นายพิเชฐ  พันธุ์สุข/RIZO/ID.427522 317 ม.3 ถ.นิสากรณ์ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 สยาม อาจประจักร์ ที่ อยู่ จัดส่ง 89/130 นันทพรคอนโด ซ. นันทพร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.ค ...
  nokninja010428/7/2555 18:30
ยังรออยู่..จร้า
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ขอรับใบประกาศพระแท้ครับผม ขอรับใบประกาศพระแท้ที่ไม่ได้ติดรางวัลครับ id#484434 user พงษ์ปาเจโร่ ประกวดครั้งที่4 องค์ที่ 5 และองค์ที่ 75 ออกในนาม นายสถาพงษ์ แก้วเขียว ทั้งสององค์นะครับ ที่อยู่ เลขที่ 113 ซอยเชิดวุฒากาศ7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0815843917 ได้ ...
  พงษ์ปาเจโร่0102324/6/2555 20:04
ยืนยันที่อยู่ครับ
แจ้งยืนยันที่อยู่ครับ นายพิเชฐ  พันธุ์สุข/RIZO/ID.427522 317 ม.3 ถ.นิสากรณ์ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ขอใบประกาศแบบสว่างๆข้างขึ้นนะครับ...ครั้งก่อนได้แบบมืดๆข้างแรม...                             &n ...
  RIZO097622/6/2555 09:34
แจ้ง ยังไม่ได้รับใบ ประกาศพระแท้ และพระติดรางวัล ครับ
เรียน อ .นก  ผม ยังไมได้ รับใบประกาศ พระติดรางวัล Id # 486976 องค์ ที่ 67 ติดรางวัลที่ 1 องค์ที่ 35 ติดรางวัล ที่ 3  องค์ที่ 36  ใบรับรองพระแท้ ชื่อ สยาม อาจประจักร์ ที่ อยู่ จัดส่ง 89/130 นันทพรคอนโด ซ. นันทพร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ครับ
  อา คลองหนึ่ง0104217/6/2555 16:32
ยังไม่ไดัรับไบประกาศ
เรียนอ.นก ผมยังไม่ได้รับใบประกาศครั้งที่3ครับ 1.ใบรับรองพระแท้ -พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพธิ์เนื้อโกเดองค์ที่ 1 -พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพธิ์เนื้อนิยมองค์ที่ 15 2.ใบรับรองพระติดรางวัล รายการ3 พิเศษมวลสารวัดระฆัง(3ใบ) -มวลสารหลักพระสมเด็จวัดระฆัง  รางวัลที่ 3 -พระสมเด็จวัดระฆังปรากฏธรรม ...
  RIZO3350715/6/2555 22:22
แจ้งได้รับใบประกาศครบแล้วครับ
ผมนายณัฏฐชัย เอกตาแสง ได้รับใบประกาศครบหมดแล้วครับ ต้องขอขอบพระคุณท่าน อ.นก และทีมงาน ไว้ณ. ที่นี้ครับ
  nattachai085414/6/2555 11:23
ขอขอบพระคุณ อ.นก
ขอขอบพระคุณ อ.นก มากผมได้รับใบประกาศครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  ครบเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้ค่อยจะมีกำลังใจในการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไปครับ  ขอขอบพระคุณมากครับ user002505
  0025050108711/6/2555 10:32
ยังไม่ได้รับใบประกาศพระแท้ครั้งที่สี่
เรียนอาจารย์นกใบประกาศครั้งที่สี่ได้รับแล้วเฉพราะพระที่ติดรางวัล ยังเหลืออีก11องค์ ที่ยังไม่ได้รับ เป็นใบประกาศพระแท้คือองค์ที่่ 7-8-9-10-12-46-47-48-49-50-61  อาจารย์นกดำเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณมาก  โย ดอกไม้ทอง id#443209 yoyo2mail.51com          ที่อยู่   ...
  โย0100510/6/2555 18:59
ขอแจงรายละเอียดเพื่อขอใบประกาศที่ตกค้างอีกครั้งครับ
ชื่อนายณัฏฐชัย เอกตาแสง เลขที่ 374 ม.18 ถ. - บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 id#370320 ขอใบประกาศที่ตกค้างในการประกวดพระครั้ง ที่.......4.......จำนวน.....3...... องค์.. เป็นใบประกาศรางวัลที่.......1..จำนวน..1..องค์ๆที่...65 ครับ เป็นใบประกาศพระแท้จำนวน..2..องค์ๆที ...
  nattachai223853/6/2555 16:55
แจ้งเรื่องยังไม่ได้รับใบประกาศ รอบ3ครับ
อ.ครับ ตามที่ผมเคยแจ้งไป ตั้งแต่ 22/03/55 ตอนนี้ก็ 2 เดือนผ่านมาแล้ว ยังไม่ได้รับใบประกาศที่ตกหล่นในส่วนของใบรับรองพระแท้แต่ไม่ติดรางวัล และแก้ไขใบประกาศตามที่เคยแ้จ้งไว้ในรอบแรก  เลยครับ ต้องขอเป็นการรบกวนอีกรอบครับ ด้วยความเคารพครับ
  nattachai2261929/5/2555 09:28
ใบประกาศในการประกวดพระครั้งที่ 3 ได้รับแล้ว
ขอขอบคุณใบรับรองพระในการประกวดครั้งที่ 3 ได้รับแล้ว สมศักดิ์ วงศ์วีรภัทรกุล 28/05/2555
  sak-19500109029/5/2555 07:18
ประกวดพระครั้งที่ 3
นายสมศักดิ์  วงศ์วีรภัทรกุล เลขที่ 68/32  หมู่ 10 ซอยเอกชัย 10/1  ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2893-8722    08-1433-1376  
  sak-1950093926/5/2555 21:51
ร้องเรียนหลายครั้งแล้วครับ จนครั้งที่ 4 ออกแล้วแต่ครั้งที่ 3 ไม่ออก
เรียน อ.นก ตามที่ประกาศและตัดสินคะแนนของผมทั้งสี่องค์ยังไม่เห็นส่งมาเลย ช่วยตรวจสอบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ ประกวดครั้งที่ 3 พิมพ์เจดีย์ องค์ ที่ 3 และ 10 ได้ 85 คะแนน ฐานแซม องค์ ที่ 1 และ 2 ได้ 75 คะแนน สมาชิก ID 32094  
  sak-19502293823/5/2555 20:27
แจ้งได้รับแ
อาจารย์ครับผม ผมได้รับใบประกาศหมดแล้วครับอาจารย์ ขอขอบพระคุณมากครับ
  motay0104722/5/2555 18:15
แจ้งได้รับแล้ว
อาจารย์ครับผมนายสาธิต ผมได้รับใบประกาศหมดแล้วครับอาจารย์ ขอขอบพระคุณมากครับ
  kritsada48099617/5/2555 21:23
แจ้งยังไม่ครบครับ
อาจารย์ครับผมได้รับใบประกาศติดรางวัลครบหมดแล้วยังคงเหลือพระที่ไม่ติดรางวัล 1 องค์คือองค์ที่14ครับจากผมนายวิราช อมรศุภมิตรครับ และของนายนรากร มะลิคุณ และนายสมพงษ์ ผ่าเมือง ก็ยังไม่ได้รับทีครับ ผมส่งรูปให้ดูด้วยครับ
  kritsada481219117/5/2555 21:13
ขอรับใบประกาศเพิ่มเติมครับ
ผมร้องขอเป็นครั้งที่3แล้วครับกรุณาตรวจสอบให้ด้วยครับuser002505ขอบคุณครับ
  0025050102716/5/2555 16:12
อ.นกใบประกาศครั้งที่ 3 ยังไม่ได้รับ
เรียน อ.นกผมร้องเรียนไปหลายครั้งในทาง Mail แต่ไม่ทราบว่ามีคนอ่านหรือเปล่าครับ     จำได้ว่าร้องเรียนไปประมาณ 4-6 ครั้งแต่เงียบเฉยถ้าติดขัดอะไรควรแจ้งกลับมาครับ ไม่ใช่เฉยลูกเดียว(ผมแช่งให้ SEX เสื่อมช่วยไม่ได้ 555) ขอบคุณครับ
  sak-1950098711/5/2555 21:58
แจ้งใบประกาศตกหล่นครับอาจารย์
แจ้งใบประกาศพระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ พระองค์ที่ 28 ของคุณ วินัย ทองธูป User  winai id      488227 ที่อยู่ 80 ถ.คชเสนีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel.081-3959821 ขอบคุณครับ
  winai0105210/5/2555 10:49
ร้องเรียนหลายครั้งแล้วครับ
เรียน อ.นก ตามที่ประกาศและตัดสินคะแนนของผมทั้งสี่องค์ยังไม่เห็นส่งมาเลย ช่วยตรวจสอบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ ประกวดครั้งที่ 3 พิมพ์เจดีย์ องค์ ที่ 3 และ 10 ได้ 85 คะแนน ฐานแซม องค์ ที่ 1 และ 2 ได้ 75 คะแนน สมาชิก ID 32094  
  sak-1950094510/5/2555 05:34
ได้รับใบประกาศแล้ว
.....ได้รับใบประกาศ จากผลการประกวดครั้งที่ 3 แล้วครับ  ขอบคุณทีมงาน อ.นกมากครับ
  สลาตัน010871/5/2555 16:08
ยังไม่ได้รับเลยครับประกวดครั้งที่ 4 ยังไม่ได้รับใบประกาศ
สมาชิกคุณมิอ่อง สกูลริมบู    id#501265 user  motay องค์ที่78 -80-81 ที่ อยู่ 103/1 ถ.เดชานุชิต อ.หัวหิน ต.หัวหิน จ.ประจวบๆ 77110 ครับขอคุณมากครับ อ.นกส่งใหม่ไห้ด้วยครับ     ที่ส่งมาไม่ถึงบ้านครับจดหมายตี่กล้บหมดเป็นพอว่าไม่เขี่ยนถนนเดชานุชิตครับ รบกวนส่งใหม่ด ...
  motay010511/5/2555 12:27
ใบประกาศตกหล่นได้รับแล้วครับ
ผมได้รับใบประกาศตกหล่นแล้วครับ อาจารย์นก ขอบพระคุณมากครับ...ด้วยความเคารพ..ทศพล ศรีรัตน์...
  thot093730/4/2555 23:09
ใบประกาศยังไม่เห็นได้เลย
เรียน อ.นก ตามที่ประกาศและตัดสินคะแนนของผมทั้งสี่องค์ยังไม่เห็นส่งมาเลย ช่วยตรวจสอบด้วยครับ ขอขอบคุณครับ ประกวดครั้งที่ 3 พิมพ์เจดีย์ องค์ ที่ 3 และ 10 ได้ 85 คะแนน ฐานแซม องค์ ที่ 1 และ 2 ได้ 75 คะแนน สมาชิก ID 32094
  sak-19500107628/4/2555 21:36
ใบประกาศชำรุด ขอออกให้ใหม่
เรียนอาจารย์นก   ผมได้รับใบกาศพระติดรางวัลที่13 ใบ องค์ที่77, 116, 117 นำไปให้เพื่อนดู เพื่อแนะนำร่วมเป็นสมาชิก ตั้งลืมในตะกร้ารถจักยานยนต์ ถูกฝนชำรุด ขอความกรุณาอาจารย์    ช่วยออกให้ใหม่ ค่าใช้จ่ายยินดีจ่ายเพิ่ม ออกในนามนายสาคร เทพณรงค์สมาชิกid#489505  ส่งที่บ้านเลขที่ ...
  สาครเทพ1216028/4/2555 14:16
ยังไม่ได้รับครับ
พงษ์ปา เจโร่ ประกวดครั้งที่4 องค์ที่ 5 และองค์ที่ 75 ออกในนาม นายสถาพงษ์ แก้วเขียว ทั้งสององค์นะครับ ที่อยู่ เลขที่ 113 ซอยเชิดวุฒากาศ7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210          ยังไม่ได้รับทั้ง 2 องค์เลย...จร้า
  พงษ์ปาเจโร่0104527/4/2555 22:33
แจ้งเรื่องยังไม่ได้รับใบประกาศ รอบ2ครับ
อ.ครับ ตามที่ผมเคยแจ้งไป ตั้งแต่ 22/03/55 ตอนนี้ก็ 1 เดือนผ่านมาแล้ว ยังไม่ได้รับใบประกาศที่ตกหล่นในส่วนของใบรับรองพระแท้แต่ไม่ติดรางวัล และแก้ไขใบประกาศตามที่เคยแ้จ้งไว้ในรอบแรก  เลยครับ ต้องขอเป็นการรบกวนอีกรอบครับ ด้วยความเคารพครับ
  nattachai0100925/4/2555 07:00
ได้รับใบประกาศแล้วครับ
ขอบคุณครับผมได้รับแล้วครับ
  นิธิ_นันท์0101923/4/2555 22:23
ขอรับใบประกาศเพิ่มเติม
อาจารย์ครับผมเคยร้องเรียนมาแล้วครั้ง1ตั้งแต่เดือนที่แล้วเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ได้รับใบประกาศที่เหลือครับกระผมuser002505id#463142ใบประกาศพระแท้ที่ยังไม่ได้รับส่งประกวดครั้งที่4องค์ที่  42,70,71,72,73,74  ส่งไปที่  นายสมโภชน์  เศรษฐาวงศ์  บ้านเลขที่  35  ...
  002505092423/4/2555 14:27
แจ้งเรื่องยังไม่ได้รับใบประกาศพระ
อาจย์ครับ ทีมงานผม ยังไม่ได้รับใบประกาศสักคนเลย 1.นายวิราช อมรศุภมิตร 49/84 ม. 3 ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 พระสมเด็จองค์ที่ 14,56 และเนื้อโกเดองค์ที่ 14,15,17,18,19,20,24,25 และนาย สาธิต แซ่ตั้ง 49/84 ม.3  ต. รัษฎา อ.เมือง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 พระสมเด็จองค์ที่ 15 แล ...
  kritsada48097522/4/2555 20:43
ใบประกาศครั้งที่4 ยังไม่ได้รับ
เรียนอ.นก ใบประกาศรับรองพระแท้ ครั้งที่4 พิมพ์ใหญ่ องค์ที่3 ตามรูปแนบ ยังไม่ได้รับครับ ส่วนองค์อื่นๆได้รับครบแล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ อติเทพ มุ่งรักษ์ชน user:catsiam id:469990 ส่งตามที่อยู่นี้นะครับ อติเทพ  มุ่งรักษ์ชน 373/24 หมู่1 ถนน นวมินทร์24 แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กทม ...
  catsiam5473722/4/2555 09:13
แจ้งที่อยู่จัดส่งครับ
สยาม อาจประจักร์ เลขที่ 89/130 นันทพรคอนโด ซ.นันพร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ .ปทุมธานี12120 user อาคลองหนึ่ง ครับ
  อา คลองหนึ่ง0102219/4/2555 09:10
ยังไม่ได้รับเลยครับประกวดครั้งที่ 4 ยังไม่ได้รับใบประกาศ
สมาชิกคุณมิอ่อง สกูลริมบู    id#501265 user  motay องค์ที่78 -80-81 ที่ อยู่ 103/1 อ.หัวหิน ต.หัวหิน จ.ประจวบๆ 77110 ครับขอคุณมากครับ อ.นก
  motay088010/4/2555 13:34
ยังไม่ได้รับใบประกาศ พระติดรางวัลที่ 2
องค์นี้ติดรางวัลที่ 2 รายการประกวดมวลสารและธรรมชาติครับ ยังไม่ได้รับเช่นกัน ตั้งแต่ใบรับรองพระแท้-ใบประกาศพระติดรางวัล  รบกวนอาจารย์ ช่วยส่งมาที่ ศิวะพันธ์ พันธ์ศิริ  เลขที่ 104 ถ.นาสร้างข้างประปา ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000.
  neng52011238/4/2555 21:46
ยังไม่ได้รับใบประกาศ พระติดรางวัลที่ 2
องค์นี้ติดรางวัลที่2 รายการมวลสารและธรรมชาติ รบกวนอาจารย์จัดส่งมาที่ ศิวะพันธ์ พันธ์ศิริ เลขที่ 104 ถ.นาสร้างข้างประปา ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  neng5208625/4/2555 21:00
ยังไม่ได้รับใบประกาศ พระติดรางวัลที่ 1 และ2
องค์นี้ติดที่1 รายการมวลสารและธรรมชาติ ครับรบกวนอาจารย์ จัดส่งมาที่  ศิวะพันธ์ พันธ์ศิริ  เลขที่ 104 ถนน นาสร้างข้างประปา ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  neng52010175/4/2555 20:51
แจ้งได้รับใบประกาศแล้ว
เรียนอาจารย์นกครับผมไได้รับใบประกาศเรียบร้อยแล้วทั้งสองใบ แต่เสียดายไปรษณีย์คงนำแม็กเย็บส่วนบนซอง ทำให้ใบประกาศขาดส่วนบนไปทั้ง2ใบเลย และมีรอยยับพอสมควรครับ เสียดายจริงๆ เป็นไปได้ไหมครับถ้าจะออกให้ใหม่ก็ยินดีหากต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ
  km002562117035/4/2555 08:10
ได้รับใบประกาสแล้วครับ
เรียน อ.นก ผมได้รับใบประกาศครบทุกองค์แล้วครับ อยากเรียนถามอ.นก ว่า พระที่ติดรางวัลในการประกวดครั้งที่3 พิมพ์เกศบัวตูม พิมพ์เจดีย์ และครั้งที่4 พิมพ์ใหญ่ นั้น ทาง9pha มีความประสงค์จะเช่าเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือไม่ ครับ ผมต้องการขายขาดน่ะครับราคาคุยกันได้ไม่แพง User:catsiam ID#469990 จึงเรียนมาเ ...
  catsiam09934/4/2555 11:31
แจ้งเรื่องได้รับใบประกาศไม่ครบครับ
อาจารย์ครับผมได้รับใบประกาศไม่ครบครับ ยังขาดองค์ที่ไม่ติดรางวัล 1 องค์เป็นองค์ที่79 และองค์ที่อาจารย์ให้ผม ในรายการช่วยน้ำท่วมผมก็ยังไม่ได้ใบประกาศรับรองพระแท้ทีครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ (ที่ติดรางวัลผมได้หมดแล้วครับ)   อาจารย์ครับ 2องค์นี้ ผมยังไม่ได้ใบประกาศเลยครับจากกฤษฎา ( kritsada4 ...
  kritsada48338232/4/2555 20:29
ยังไม่ได้รับใบประกาศพระเลยครับ
ที่อยู่ส่งใบประกาศพระและใบพระติดรางวัล  นายโชติ  ช่วงชิง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
  choteching@yaho09582/4/2555 10:08
แจ้งอาจารย์นกทราบศิวสนิทยังไม่ได้รับใบประกาศอีกสองพิมพ์คือหนึ่่งพิมพ์เกศบัวตุมเนื้อกยาสาด สองพิมพ์ใหญ่เนื้อนิยม ส่งมาตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้
  siwasnit90100631/3/2555 16:14
ร้องเรียนเรื่องยังไม่ได้รับใบประกาศครับ
ผมสมาชิกid#463142user002505 ได้รับใบประกาศองค์ที่ติดรางวัลเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้รับใบประกาศพระแท้องค์ที่ไม่ติดรางวัลครับคือองค์ที่ 42,70,71,72,73,74ครับกรุณาตรวจสอบให้ด้วยครับ   ขอบพระคุณครับผม
  0025050113130/3/2555 10:27
ร้องเรียนเรื่องใบประกาศตกค้างครับ.....
สวัสดีครับ อาจารย์นก.....ใบรับรองที่ส่งมาได้รับแล้วครับ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 55 ครับ ทั้งหมด 17ใบครับ แต่ยังตกค้างอีก 3 ใบครับ คือ รางวัลที่1สองใบ คือองค์ที่ 23และองค์ที่24 ครับ อาจารย์  และอีกใบนึงเป็นใบรับรองพระแท้ที่ไม่ติดรางวัล องค์ที่91 ในห้องให้คะแนนครับ กระผมขอรบกวน อาจารย์ช่วยตรวจสอบให ...
  thot0112028/3/2555 16:20
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ขอรับใบประกาศพระแท้ครับ
ผมขอรับใบประกาศพระแท้ที่ไม่ได้ติดรางวัลครับ id#484434 user พงษ์ปาเจโร่ ประกวดครั้งที่4 องค์ที่ 5 และองค์ที่ 75 ออกในนาม นายสถาพงษ์ แก้วเขียว ทั้งสององค์นะครับ ที่อยู่ เลขที่ 113 ซอยเชิดวุฒากาศ7 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0815843917 ขอด่วนหน่อยได้มั้ยครับอาจารย์...ขอบคุณครับ
  พงษ์ปาเจโร่0106827/3/2555 21:54
แจ้งได้รับใบประกาศแล้วแต่ยังไม่ครบ
เรียนอาจารย์นกใบประกาศครั้งที่สี่ได้รับแล้วเป็นบางองค์ยังเหลืออีก11องค์ ที่ยังไม่ได้รับ คือองค์ที่่ 7-8-9-10-12-46-47-48-49-50-61  อาจารย์นกดำเนินการให้ด้วยครับ ขอบคุณมาก โย ดอกไม้ทอง id#443209 yoyo2mail.51com
  โย0109827/3/2555 09:55
ได้รับใบประกาศแล้ว แต่ยังไม่ครบครับ
เรียนอ.นก ผมได้รับใบประกาศพระติดรางวัลทั้งสององค์แล้ว แต่องค์ที่ 103 ไม่ติดรางวัล ผมยังไม่ได้รับใบประกาศพระแท้ครับ รบกวนอ.นก ช่วยจัดส่งให้ผมตามที่อยู่อีกครั้งนะครับ                       &n ...
  แจ็คคลองสาม0106824/3/2555 14:08
ใบประกาศตกหล่นครับ
สมาชิก คุณ วินัย ทองธูป ID # 488227 USER # winai ใบประกาศครั๊งที่ 3 พิมพ์ปรกโพธิ์ ตกหล่นครับ
  winai1202023/3/2555 17:41
ประกวดครั้งที่ 4 ยังไม่ได้รับใบประกาศ
สมาชิกคุณมิอ่อง สกูลริมบู    id#501265 user  motay องค์ที่78 -80-81 ที่ อยู่ 103/1 อ.หัวหิน ต.หัวหิน จ.ประจวบๆ 77110 ครับขอคุณมากครับ อ.นก
  motay0100923/3/2555 13:24
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ เพื่อขอรับใบประกาศพระแท้
ผมขอแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เพื่อขอรับใบประกาศพระแท้ ในส่วนที่ไม่ได้ติดรางวัลครับ ซึ่งอาจตกหล่นอย่างที่อ.นกบอกครับ จึงขอรบกวนและขอบพระคุณมา ณ.ที่นี้ครับ นายณัฏฐชัย เอกตาแสง 374 ม.18 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 id#370320 ครับผม
  nattachai0101623/3/2555 11:37
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ เพื่อขอรับใบประกาศพระแท้
ผมขอแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เพื่อขอรับใบประกาศพระแท้ ในส่วนที่ไม่ได้ติดรางวัลครับ ซึ่งอาจตกหล่นอย่างที่อ.นกบอกครับ จึงขอรบกวนและขอบพระคุณมา ณ.ที่นี้ครับ นายณัฏฐชัย เอกตาแสง 374 ม.18 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 id#370320 ครับผม
  nattachai092923/3/2555 10:55
แจ้งที่อยู่ รายชื่อตกค้างครับ ของหมายเลข 16 คุณอภินันท์ พงศ์ประเสริฐศรี
รบกวน อ.นก ส่งใบประกาศฯ มาที่ทำงานผมแทนนะคับ อภินันท์ พงศ์ประเสริฐศรี (HR Dept.)บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดชั้น 6 อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์571 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ขอบพระคุณครับอภินันท์ :)
  Foremost088122/3/2555 22:23
ประกวดครั้งที่ 4 ยังไม่ได้รับใบประกาศ
เรียน อาจารย์นก   ผมส่งประกวด องค์ที่ 6 พระสมาชิกคุณประสาร สุริยะจันทร์โณ    id#435978 user   tik.navigator ยังไม่ได้รับใบประกาศครับ รบกวนอาจารย์ด้วยครับ   ?ขอบคุณเป็นอย่างสูง ?tik.  
  tik.navigator3339222/3/2555 21:26
แจ้งได้รับใบประกาศแล้วครับ แต่ว่า...
เรียนอ. นก ผมได้รับใบประกาศเรียบร้อยแล้วครับ แต่ว่าใบประกาศของรางวัลที่ 1 ลงรูปภาพผิดองค์ครับ ไปเอาภาพขององค์ที่ติดรางวัลที่ 3 มาใส่ครับ ต้องขอรบกวนอ.นก ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ อนึ่งรบกวนเรียนถามอ.นกครับ องค์ที่ไม่ได้ติดรางวัลไม่มีใบประกาศเป็นพระแท้เหรอครับ กรุณาชี้แจงให้หน่อยครับ ด้วยความเคารพครับ
  nattachai2298822/3/2555 13:12
แจ้งชื่อ....ที่อยู่ เพื่อรับใบประกาศ
พระสมาชิก ศิวะพันธ์ พันธ์ศิริ id 377973  user. neng 52  พระติดรางวัลที่1 เฉพาะ องค์ที่ 38 ( ครั้งที่ 4 ) ออกใบประกาศใน นาม  สุประดิฐษ์  พานทอง  140/11  ม.1  ต.ธานี  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000
  neng520105121/3/2555 22:43
เรียนท่านอาจารย์ นก ผมขอส่งที่อยู่ให้อาจารย์เพื่อออกใบประกาศที่ติดรางวัลหรือผ่านเป็นพระแท้ครับ
ออกในนาม นายวันชัย  อินทรขลิบ บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 3 บ้านละกอ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
  วันชัย2504094321/3/2555 20:47
ที่อยู่ในการส่งใบประกาครับ อาจารย์นก
คุณ  ทศพล ศรีรัตน์   49/3 ซ. กิ่งแก้วอุทิศ ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   ขอบคุณครับ
  thot084920/3/2555 23:54
แจ้งที่อยู่ รายชื่อตกค้างครับ ของคุณ กลิ่นศักดิ์ หอมชะลูด
 นาย กลิ่นศักดิ์ หอมชะลูด 194 หมู่1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสี่มา 30130
  เนตร วงแหวน088620/3/2555 23:15
แจ้ง..ได้รับใบประกาศเรียบร้อยแล้ว
แจ้งอาจารย์ นก ครับได้รับใบประกาศครบทุกองค์ เรียบร้อยแล้วครับ ทั้งหมด 15 องค์ครบ ขอขอบพระคุณอารย์เป็นอย่างสูงครับ                               &nbs ...
  nong-jj098820/3/2555 16:10
สอบถาม/ยังไม่ได้รับใบประกาศครับ/ นิธิ_นันท์ ID#416251
อาจารย์ ครับ ผมยังไม่ได้รับครับ ส่งประกวดครั้งที่ 3 พิมพ์ปรกโพธิ์ รางวัลที่1 ครับ ที่อยู่ 159/3 ม.6 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
  นิธิ_นันท์1147219/3/2555 22:08
เรื่องแจ้งชื่อที่อยู่ครับอาจารย์
อาจารย์ครับผม กฤษฎา  ธราดลพิพัฒน์   5/4 ม. 2 ถ.วิชิตสงคราม ซ.ดารา ต. กะทู้อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต รหัสไปษณืย์ 83120 kritsada48 # 473160                                     ...
  kritsada480104818/3/2555 23:09
ส่งใบประกาศของศิวะสนิทที่หมู่บ้านมณฑลนคร 99/2 ซ.สำนักวิสัสนา ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 732102
  siwasnit9081018/3/2555 17:10
แจ้งส่งพระตรวจมวลสาร
เรีนนอาจารย์นก คือว่าผมได้ส่งพระไปตรวจมวลสารจำนวนห้าองค์ และได้ส่งแผ่น CD ไปสองครั้งแล้ว แต่ยังไม่เห็นพระอยู่ในห้องรับพระและห้องให้คะแนนเลย ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้ว ช่วยกรุณาตรวจสอบให้ผมด้วย พิมพ์ใหญ่นิยม3องค์เนื้อโกเด2องค์ ชื่อเดิม Yoyo25112010@hotmail.com  id# 438810  user yoyo2 ...
  โย5534918/3/2555 07:41
สมาชิกคุณภูเบศ วรรณพงษ์ ขอที่อยู่ในการจัดส่งใบประกาศด้วยจร้า
สมาชิกคุณภูเบศ วรรณพงษ์ ออกใบประกาศในนาม พันเอกประยงค์ วรรณพงษ์ ด้วยครับขอบพระคุณครับ แจ็คคลองสาม ID 507349 ขอที่อยู่ในการจัดส่งด้วยจร้า......
  nokninja1204816/3/2555 13:46
ใบประกาศประกวดพระครั้งที่3และ4
เรียนอ.นก ผมยังไม่ได้รับใบประกาศพระครับมีดังนี้ ครั้งที่ 3 พิมพ์เจดีย์  เกศบัวตูม ครั้งที่ 4 พิมพ์ใหญ่ อติเทพ  มุ่งรักษ์ชน USER:CATSIAM ID#469990                         ...
  catsiam08098/3/2555 11:26
แจ้งยืนยันชื่อและที่อยู่จัดส่งใบประกาศ ประกวดครั้งที่ 4
นายมาโนชย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  id###376447## 141/204  หมู่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000                   ขอบคุณครับ
  M-SHOP010243/3/2555 16:38
อ่านทั้งหมด ...


Advertising Zone    Close
 
 
Online:  3
Visits:  16,777,220
Today:  552
PageView/Month:  1,763