พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
                                                              ห้องอวดธรรมชาติกาลเวลา


2012-09-08

           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุคราที่ ทรงปรงพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุ สินาราสถานที่ปรินิพพานตลอดพระชนมชีพ

           “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ยิ่งเจริญก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจดูแล้วความ สะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์ยังสู้สัตว์เดรัจฉานบางประเภทไม่ได้ที่มันมี เสรีภาพที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอ ดูอย่างเช่น ฝูงวิหกนกกา มนุษย์เราเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกันแต่ดูเหมือนพวกเราจะมี ความสุขน้อยกว่าสัตว์ ภาระใหญ่จะที่ต้องแบกไว้ คือ เรื่องกาม เรื่องกินและเรื่องเกียรติ สัตว์เดรัจฉานตัดไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเกียรติ คงเหลือแต่เรื่องกามและเรื่องกินนักพรตอย่างพวกเธอนี้ตัดไปได้อีกอย่างหนึ่ง คือเรื่องกาม คงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวแต่การกินอย่างนักพรตกับการกินของผู้บริโภค กามก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคกามและยังหนาแน่นอยู่ด้วยโล กียวิสัย บริโภคเพื่อยุกามให้กำเริบจะต้องกินให้มีเกียรติกินให้สมเกียรติ มิได้กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสมณะความจริงร่างกายคนเรา ไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนัก เมื่อหิวก็ต้องการอาหารบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วย จึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศ และแล้วก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วงคนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำเป็นต้อง ทำ เหมือนโคหรือควายซึ่งเหนื่อยหน่ายต่อแอกและไถแต่จำใจต้องลากมันไป อนิจจา ”

 

            พระสมเด็จที่ปรากฎ...ที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เป็น...เนื้อพระสมเด็จที่ปรากฎธรรมชาติกาลเวลาที่ไม่มีเครื่องมือ  หรือเครื่องจักร์ใดในโลกนี้สามารถทำได้เหมือนพลังวิเศษจากธรรมชาติ  กาลเวลา  ออกไซน์ หรือออกซิเจน ในอากาศ และอินทรีย์สารที่ผุผังก่อเกิดศิลปะที่สวยงามให้กับวัตถุโบราณมานานนับศตวรรษ     

            ท่านที่ได้ศึกษาเนื้อผิวพระสมเด็จวัดระฆังที่เรียกว่า  ดูง่าย ..นำไปเป็นครูในการค้นหาความรู้..ศึกษา  และสะสมพระสมเด็จวัดระฆังในอนาคตได้เป็นอย่างดีทีเดียว...เรียกศึกษาอดีต  เพื่อหาสิ่งที่ดีในอนาคตต่อไป ...จร้า

องค์ที่  1  

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพใหญ่..เรียกว่า  "เสน่ห์นงค์องค์บูรพา "

ด้านหน้า


ด้านหลัง


ขยายเห็นเสน่ห์ของอิฐแดงก้อนนี้ ที่ปรากฎให้เห็นการสร้างโดยไม่ตั้งใจ..หนึ่งในพันองค์  และร่องรอยผุกร่อนรอบ  ๆ  อิฐแดงเรียกร่องบ่อน้ำตา  ก่อนมวลสารก้อนนี้จะหลุดออกมาเช่นข้าง  ๆ  อิฐแดงอีกหลายหลุมที่มวลสารได้หลุดไปแล้ว  ที่เรียกว่า  หลุมโลกพระจันทน์  นั้นแหละเรียก  ธรรมชาติกาลเวลา

  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   องค์ นี้พระพักตร์รูปหน้าตั๊กแตน   เนื้อหินเปลือกหอยดิบ  ปรากฎเนื้อมวลสารมาก   ชัดเจนด้าน หน้า และหลังองค์พระ  เนื้อพระออกสีขาวปนน้ำตาล จากกายวิภาคการเปลี่ยนแปลงของมวลสารต่าง ๆ   ผสมกับสีเนื้อปูนเปลือกหอย   ความเป็นพิมพ์นิยมจุดสิ้นสุดกรอบกระจกตรงกลางลำแขนซ้ายพอดี  แม้ ด้านข้างองค์พระไม่ปรากฎกรอบกระจกเพราะตัดชิดขอบมากหรือเนื้อมวลสารไม่อาจทำ ให้เห็นกรอบได้แต่ด้านล่างยังปรากฎกรอบกระจกชัดเจน  ความสมบูรณ์ของทุก ๆ ส่วน พื้นที่ในซุ้มครอบแก้วต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้มครอบแก้ว..และเป็นแบบ 3  มิติ ฐานสิงห์คมชัด..เรียกคมขวานฐานสิงห์  โค้งตกท้องช้าง. แขนด้านซ้ายทิ้งดิ่งลงมาที่พระเพลาหักข้อแขนตำแหน่งปรากฎจีวรเป็นเนื้อเกิน. แขนขวาโค้งสวยงาม.ฐานชุกชีชั้นล่างสุดยุบตัวเล็กน้อย.ด้านขวาทำองศาเข้ามุม.  หลังเหมือนเรียบ  แต่ไม่เรียบปรากฎรอยกระดานบาง ๆ  .หลุม โลกพระจันทน์หลุมใหญ่ ๆ ..รอยบ่อน้ำตา  และ รอยปูไต่ไว้ครบถ้วน  ปรากฎเนื้อ  พระผงเก่ากำแพงเพชรชัดเจนติดผนัง..ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ . เม็ดขาว  กากดำ  หินเเทา มีอยู่ให้้ดูครบ... ด้านข้างเห็นรอยไม้ไผ่ตอกตัด ความสมบูรณ์ครบ...ความเป็นพระหลวง  และอุปกณ์ที่ใช่ปรากฎคราบรักหลุดรอกร่อน...ติดตามผิวมองให้ถึงความสวยงาม  กับธรรมชาติที่ประสานกันอย่างลงตัองค์ที่  2  

พระสมเด็จวัดระฆัง   พิมพ์ใหญ่    เนื้อชานหมาก   เรียก.."องค์แดงเนื้อหมาก" 

  พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่   องค์ นี้พระพักตร์รูปไข่   เนื้อชานหมาก  ปรากฎเนื้อของเส้นหมากชัดเจนด้าน หน้า และหลังองค์พระ  เนื้อพระออกสีแดงปนดำ จากกายวิภาคการเปลี่ยนแปลงของมวลสารต่าง ๆ   ผสมกับสีเนื้อหมาก    ความเป็นพิมพ์นิยมจุดสิ้นสุดกรอบกระจกตรงกลางลำแขนซ้ายพอดี  แม้ ด้านข้างองค์พระไม่ปรากฎกรอบกระจกเพราะตัดชิดขอบมากหรือเนื้อมวลสารไม่อาจทำ ให้เห็นกรอบได้แต่ด้านล่างยังปรากฎกรอบกระจกชัดเจน  ความสมบูรณ์ของทุก ๆ ส่วน พื้นที่ในซุ้มครอบแก้วต่ำกว่าพื้นที่นอกซุ้มครอบแก้ว..และเป็นแบบ 3  มิติ ฐานสิงห์คมชัด..เรียกคมขวานฐานสิงห์  โค้งตกท้องช้าง. แขนด้านซ้ายทิ้งดิ่งลงมาที่พระเพลาหักข้อแขนตำแหน่งปรากฎจีวรเป็นเนื้อเกิน. แขนขวาโค้งสวยงาม.ฐานชุกชีชั้นล่างสุดยุบตัวเล็กน้อย.ด้านขวาทำองศาเข้ามุม.  หลังเหมือนเรียบ  แต่ไม่เรียบปรากฎรอยกระดานบาง ๆ  .หลุม โลกพระจันทน์หลุมใหญ่ ๆ ..รอยบ่อน้ำตา  และ รอยปูไต่ไว้ครบถ้วน  ปรากฎ เนื้อปูนเปลือกหอยมุขที่บดไม่ละเอียดอยู่ทั่วไป  พระผงเก่ากำแพงเพชรชัดเจน. เม็ดขาว  กากดำ  หินเเทา มีอยู่ให้้ดูครบ... ด้านข้างเห็นรอยไม้ไผ่ตอกตัด ความสมบูรณ์ครบ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้องขยาย..เส้นหมาก   เปลือกหอยมุก  , หลุมโลกพระจันทน์  และบ่อน้ำตา..ศึกษาให้ถึงใจ           

เส้นหมาก

เส้นหมาก ก้อนขาว และเม็ดแดง

เปลือกหอยมุก

บ่อน้ำตา ,  หลุมโลกพระจันทน์  และเม็ดแดงปรากฎอยู่ทั่วไป

เส้นหมาก,หอมกลิ่นหมากจังจร้า.....

          ขอขอบคุณ  อ.เสนห์ที่ถ่ายภาพพระสมเด็จวัดระฆัง  2  องค์นี้ให้ลูกศิษย์ 9pha  ได้ศึกษา  ความรู้มากเชียว...ใครใคร่บูชาพระสมเด็จ  1  เดียวในโลก  2   องค์นี้..กระเป๋าหนักหน่อยนะจร้า..ติดต่อ  อ.เสน่ห์ได้เลยจร้า....


 

 
 
Online:  21
Visits:  16,777,220
Today:  1,513
PageView/Month:  117,937