พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
                                                                  รอยแยกแตกปริ


2012-10-30 

      พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุคราที่ ทรงปรงพระชนมายุสังขารออกเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุ สินาราสถานที่ปรินิพพานตลอดพระชนมชีพ

 “ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทางทั้งหลาย มรรคมีองค์ 8 ประเสริฐที่สุด บรรดาบททั้งหลายบท 4 คืออริยสัจประเสริฐที่สุด บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคะ คือ การปราศจากความกำหนัดยินดี ประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้า พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด มรรคมีองค์ 8นี่แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์ หาใช่ทางอื่นไม่ เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมรรคมีองค์ 8 นี้อันเป็นทางที่ทำมารให้หลงติดตามมิได้ เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สิ้นไปตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทาง เท่านั้น เมื่อปฏิบัติดังนี้พวกเธอจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร

 -  จากฝีมือมนุษย์  หรือธรรมชาติกาลเวลา

      วิธีการอันชาญฉลาดของมนุษย์  (นักนิยมพระเครื่อง)  ในการสังเกตุธรรมชาติ และกาลเวลาของพระเนื้อปูนอีกอย่างหนึ่งคือรอยแยกแตกปริของผิวพระเนื้อปูนเปลือกหอยสมเด็จวัดระฆัง รอยแยกแตกปริเกิดจากการสร้างเช่นรอยปาดหลังกระดาน  หรือเกิดจากธรรมชาติปูนเปลือกหอยเพราะเนื้อปูนแห้งหดตัว..ดังภาพตัวอย่าง.......


-  หลังรอยแยกแตกปริจากฝีมือมนุษย์...ไม่ปรากฎธรรมชาติกาลเวลา

( หลังปาดกระดาน 2 องค์นี้เป็นพระสร้างใหม่ย้อนยุคนะจร้า..เดี๋ยวหลงจำไปใช้  )


(100m) 201035_29586.jpg  (patanyai) 2010222_71153.jpg


หลัง 2 องค์นี้หลังปาดกระดานแบบเกิดจากธรรมชาติกาลเวลาและการสร้างจากฝีมือมนุษย์...

ต้นแบบการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง  เรียกปาดหลังกระดาน  และหลังขั้นบันได 


-  รอยแยกแตกปริเกิดจากธรรมชาติกาลเวลา(ด้านหน้า)

เกิดจากธรรมชาติปูนเปลือดหอยเพราะเนื้อปูนแห้งหดตัว


(non) 200956_687.jpg   (non) 200956_1322.jpg


ศึกษาไว้นะจร้า...ดูไม่ยากจร้า


 
 
Online:  18
Visits:  16,777,220
Today:  1,879
PageView/Month:  167,138