พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 
2016-07-24...เซียนใหญ่...น้อยต้องตลึงแบบพิมพ์พระสมเด็จวัดระฆัง...มีมาก..หลักฐานปรากฎ..สมเด็จโต..สร้างพระสมเด็จวัดระฆังแจกชาวบ้านมีไม่น้อย.และมีมากพิมพ์....อย่างที่เซียนใหญ่ๆ หย่าย...ทั้งหลายพูดกัน
เปิดกรุสมบัติหลวงวิจารณ์เจียรนัย 
เรา ต่างก็ทราบกันดีว่า หลวงวิจารณ์เจียรนัยเป็นข้าราชการในราชสำนักสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่ ๕  เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบพิมพ์พระสมเด็จให้แก่สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี   ท่านย่อมเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับพระสมเด็จวัดระฆัง พระสมเด็จวังหน้า วังหลวง หรือพระตระกูลสมเด็จต่าง ๆ เป็นอย่างดี   และน่าจะต้องมีพระสมเด็จรวมทั้งแม่พิมพ์พระสมเด็จเก็บรักษาไว้อยู่บ้างเป็น แน่   แต่กลับกลายว่านับแต่สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๑๕ ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดเคยสืบหาข้อมูลจากบุตรหลานในตระกูลของหลวงวิจารณ์เจียร นัยเลย   ครั้งนี้นับเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมากที่เพิ่งมีการเปิดเผยเมื่อ ไม่นานมานี้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้
https://youtu.be/c0X6KdQIfQs
  ขออนุญาตถอดความบางส่วน (เรียบเรียงใหม่เพื่อให้อ่านง่าย) จากรายการ รักเมืองไทยใช่เลย (Nation TV) ผลิตโดย หจก. ดี ดี ทวีคูณ   ซึ่งมีผู้นำมาเผยแพร่ผ่าน Youtube เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ผู้ที่เคารพศรัทธาสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ทุกคนค
“หลวง วิจารณ์เจียรนัย มีชื่อเล่นว่า เฮง เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๐ ในตระกูลแซ่เจีย มีฐานะดี อาชีพทำทอง   ต่อมาบิดาส่งไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน รวมทั้งเรียนช่างแกะสลักและช่างทำทอง   กลับมาสมัครเข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีความสามารถในงานช่างแกะสลักและช่างทำทองเป็นที่โปรดปราน   สมรสกับนางเง็ก   หลวงวิจารณ์เจียรนัยแกะสลักพระสมเด็จให้สมเด็จโตตั้งแต่องค์แรกโดยใช้หินแม่ น้ำ และแกะอีกหลาย ๆ พิมพ์ถวายในรัชกาลที่ ๔ และแกะให้สมเด็จโตนำพระไปแจกชาวบ้าน”
“คุณธรรม ยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย หรือคุณยอด รับสมบัติมาจากบิดา ซึ่งรับตกทอดมาจากปู่ ทวดรอง ทวดใหญ่ (หลวงวิจารณ์เจียรนัย) ตามลำดับ   ตอนเด็กอายุ ๗ ปี คุณยอดขึ้นไปเล่นบนหีบสมบัติ บิดาสั่งไว้ไม่ให้ขึ้นไปเล่นและบอกว่าเป็นสมบัติที่ห้ามเปิด   จนคุณปู่ (เกิดประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๔) ตีขา   คุณยอดนำตำราเล่มเก่าที่สมเด็จโตเขียนไว้เองมาแปล บางภาษาเป็นขอมต้องจ้างแปล ได้ความว่า ...ห้ามเปิดหีบสมบัติเป็นเวลา ๑๒ รอบ นับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ซึ่งหลวงปู่โตทำพิธีหลวงใหญ่   พระเหล่านี้ควรนำเอาไปทำบุญ ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก   และสมเด็จโตสอนว่าไม่มีอะไรที่จะชนะความดี ควรบูชาในสิ่งที่ควรบูชา...   มีอาของคุณยอด ๒ - ๓ คน ทดลองเปิดหีบ ปรากฏมีอันเป็นไป คือ เป็นอัมพาตใน ๗ วัน   ต่อมาเมื่อพ้นกำหนด ๑๒ รอบ บิดาได้ทักคุณยอด จึงมีการเปิดหีบ”
จากรายการดังกล่าว เราสามารถสังเกตพบข้อมูลหลักฐานหลายประการ คือ 
๑. หีบสมบัติที่คุณยอดรับมรดกตกทอดมานั้นมีอยู่จำนวนมาก และมีลักษณะคล้ายกับที่พบที่วัดพระธาตุแม่เจดีย์ตามที่เคยลงข้อมูลไว้แล้ว 


๒. คุณยอดได้กล่าวถึงพิธีหลวงใหญ่ซึ่งสมเด็จโตเป็นผู้ทำพิธีเมื่อปี ๒๔๑๑ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการจัดสร้างพระสมเด็จวังหน้า วังหลวง 
๓. พระสมเด็จของคุณยอดที่รายการนำมาเปิดเผยมี พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ขอบล่างฟันหนูหรือขอบล่างขีด และพระสมเด็จวังหน้า วังหลวง รวมอยู่ด้วย 
๔. มีพระบูชาแบบต่าง ๆ ที่พบที่วัดพระธาตุแม่เจดีย์และที่มีบุคคลอื่นเก็บสะสมไว้เช่นกัน 

๕. มีพระสมเด็จพิมพ์พระประธานที่มีเนื้อหาอีกแบบหนึ่ง (ซึ่งผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป) 
๖. มีพระสมเด็จหลังอักษรจีน (ซึ่งผมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป) 

๗. นอกจากนี้ยังได้เห็นบล็อกแม่พิมพ์พระสมเด็จจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ในลำดับถัดไปว่า การกดพิมพ์พระทำอย่างไร   การตัดขอบมีหรือไม่ ถ้ามีแล้วควรเป็นการตัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง หรือจากด้านหลังไปด้านหน้า   การปาดหลังมีหรือไม่ ควรจะเกิดร่องรอยที่ด้านหลังและด้านข้างอย่างไร คุณธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย หรือคุณยอด ปัจจุบันเป็นประธานบริษัทในเครือบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด   นอกจากตระกูลของท่านจะมีความผูกพันกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แล้ว  ยัง มีความเกี่ยวพันกับราชวงศ์ของประเทศจีนโดยมารดาเป็นเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์ ซ่ง และมีวัตถุโบราณที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศจีนเก็บรักษาไว้เป็นจำนวน มาก   ท่านมีความคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโตและศูนย์หยกแท้ขึ้น โดยใช้พื้นที่ตลาดกลางฟุกเทียน ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ในวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท   ปัจจุบันได้นำสิ่ง มหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์จีน ที่สร้างจากหยกแท้กว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น มาจัดแสดงในอาคาร ๑๐ คูหา เช่นพระพุทธรูปหยกแท้สีชมพูน้ำหนัก ๓๐๐ กิโลกรัม ของจักรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้จากวังต้องห้ามของประเทศจีน หยกเขียวของพระนางซูสีไทเฮา หยกเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ฮกลกซิ่ว หยกขาว ซึ่งเป็นองค์เดียวในโลก ระฆังหยกอายุพันปี ตราประทับราชวงศ์เซี่ย ราชวงศ์ซาง และอีกหลายราชวงศ์ ที่มีอายุมากกว่า ๔,๐๐๐ ปี   รวมทั้งพระทองคำแท้ ๑,๐๐๐ องค์ พระสมเด็จ ๒๐๐,๐๐๐ องค์ และบล็อกพระสมเด็จกว่า ๑,๐๐๐ บล็อก

https://www.youtube.com/watch?v=YF4q_3KfwPY

https://www.youtube.com/watch?v=9BLIi01MLpE


ศูนย์ หยกพันปีและพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพุฒาจารย์โตกำหนดสร้างแล้วเสร็จภายในปีนี้ (๒๕๕๘) ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่หรือใกล้เคียงช่วยติดตามและส่งข่าวคราวให้ทราบด้วยนะ ครับ   หากก่อสร้างสำเร็จและเปิดให้เข้าชมเมื่อใดก็นับเป็นคุณูปการแก่ประเทศและผู้ ที่เคารพศรัทธาในสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี อย่างยิ่ง 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
- รายการ รักเมืองไทยใช่เลย (Nation TV) ผลิตโดย หจก. ดี ดี ทวีคูณ
- รายการ เกษตรท่องเที่ยวแดนธรรม (ททบ.๕)
- รายการ เกษตรแผ่นดินธรรม (ททบ.๕)   
- มติชนออนไลน์
 
 
Online:  32
Visits:  16,777,220
Today:  1,586
PageView/Month:  166,843