พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

ห้องกาแฟ 6 มิใช่หกเลอะเทะ....ยินดีต้อนรับ....

บทที่ 6

สตัญจ..ธัมโม น ชรัง อุเปติ  คำแปล..ธรรมของสัปบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความชรา

สัจจัง เว อมตา วาจา  คำแปล..ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

อัตตาหิ อัตตโน นาโถ  คำแปล..ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ผู้มีญานจักษุเห็น..ทุกข์..สมุทัย..นิโรธ..มรรค..ทั้ง 4 สัจนี้..

.....ว่าสุริราวยวะ..ยาววา..หนาคืบ.กว้างกำมือเท่านี้เอง

....ว่าธัมมัญญู..ผู้รู้ธรรม..

รู้อาการของทุกข์..มีชาติชรา..

รู้อาการของสมุทัยมี..อวิชชาเป็นสังขาร...

รู้อาการของนิโรธ..มีรู้เท่าสมมติ..รู้เท่าสังขาร

รู้อาการของมรรค..เป็นสัมมาทิฎฐิสัมมาสังกโป

 อัตถัญญูคือ..ผู้รู้อาการธรรม..ผู้รู้เนื้อความแห่งธรรม..แบ่งเป็น 84,000   พระธรรมขันธ์ เป็นอัตถะ..คือรู้เนื้อความของธรรมได้แก่....

รู้อาการของตนเอง ชื่อว่าอัตตัญญู..ผู้รู้ตน...คือเมื่อรู้ว่าธรรม และอัตถะเป็นตน...ตนเป็นตัวธรรมแลเป็นตัวอัตถะนั้นแล้ว..ความประพฤติของบุคคลนั้นย่อมเป็น..มัตตัญญู..กาลัญญู..ปริสัญญู.....รู้ประมาณ..รู้กาล..รู้บริษัท..รู้บุคคลอยู่เอง

2009-06-28-ข้อสังเกตุอาทิตย์ที่ 10  "ให้ใช้ชื่อว่า..พิมพ์นิยมองค์แบบ ,องค์หลังวัตถุมงคล,องค์พิธี หรือองค์ขนมปัง"

องค์แบบ หรือองค์หนาดังเช่นขนมปัง

(cofee6) 2009630_80086.jpg (cofee6) 2009630_80190.jpg

เปรียบทียบความหนาขององค์แบบ กับพิมพ์ทั่วไป

                (cofee6) 2009630_79732.jpg       (cofee4) 2009613_41993.jpg

พระสมเด็จวัดระฆังหลังเหรียญ ร.5 ขึ้นครองราชย์

 (cofee6) 2009628_64349.jpg  (cofee6) 2009628_64651.jpg

   (cofee6) 2009628_64775.jpg    (cofee6) 2009628_64873.jpg

เปรียบเทียบความหนาขององค์แบบ กับทั่วไป

 

               (cofee6) 2009630_80649.jpg    (cofee4) 2009613_42427.jpg

 

พระสมเด็จวัดระฆังหลังรูปหล่อสมเด็จโต

  (cofee6) 2009628_38940.jpg (cofee6) 2009628_39013.jpg

     (cofee6) 2009628_46849.jpg     (cofee6) 2009628_45919.jpg

เปรียบเทียบความหนาองค์แบบ และพิมพ์ทั่วไป

                  (cofee6) 2009630_81735.jpg      (cofee4) 2009613_42427.jpg

 พระสมเด็จวัดระฆังยอดรูปหล่อสมเด็จโตนาคปรก 9 เศียร..4 ด้าน..4 ทิศ

    (cofee6) 2009628_38301.jpg      (cofee6) 2009628_38373.jpg

   (cofee6) 2009628_38443.jpg     (cofee6) 2009628_38509.jpg

 

พระสมเด็จวัดระฆังหลังพระยอดธงเนื้อนะวะ

     (cofee6) 2009628_48344.jpg    (cofee6) 2009628_48446.jpg

     (cofee6) 2009628_48573.jpg    (cofee6) 2009628_48687.jpg

 

พระสมเด็จวัดระฆังหลังพระยอดธงเนื้อทองคำ

   (cofee6) 2009628_62801.jpg     (cofee6) 2009628_62888.jpg

   (cofee6) 2009628_62969.jpg    (cofee6) 2009628_63127.jpg

       การจัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆังนั้น..นอกจากแบบธรรมดาขนาดกว้าง x ยาว ที่กล่าวมาแล้วนั้น(ห้องกาแฟ 1)  ในการประกอบพิธี และจัดสร้าง..ยังพบ และปรากฎหลักฐานว่า..ได้มีสร้างขนาดหนากว่าปกติเหมือนขนมปัง  เพื่อสามารถนำเอาวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ของวัดต่าง ๆ เช่นพระยอดธง,พระหล่อรูปเหมือน หรือเหรียญจากงานพิธีสำคัญเช่นเหรียญ ร.5 ขึ้นครองราชย์ พศ.2411 นำมากดหลังองค์พระสมเด็จวัดระฆัง..พบเห็นตั้งแต่รุ่นพิมพ์ชาวบ้าน,พิมพ์ช่างสิบหมู่,พิมพ์ช่างหลวง..และสุดท้ายก็ยังพบเห็นกับพิมพ์นิยมของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)

2009-06-30- วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "หินเปลือกหอยดิบ..หินเปลือกหอยสุก..ปูนปอตเลน..."

หินเปลือกหอยดิบ..หินเปลือกหอยสุก..ปูนปอตเลน...คือมวลสารหลักที่สมเด็จโต..นำมาจัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง,พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม,พระสมเด็จวัดเกศไชโย

หินเปลือกหอยดิบ

      (cofee6) 2009630_1376.jpg     (cofee6) 2009630_1449.jpg

 

หินเปลือกหอยดิบ  หมายถึง..เปลือกหอยจากสุสานหอย 1,000,000 ปี..จังหวัดพังงา..บดละเอียด..นำมาเป็นพื้นเนื้อหลักพระสมเด็จวัดระฆัง.จะแก่เนื้อมวลสารต่าง ๆ มากกว่า หรือพอ ๆ กันกับจำนวนหินเปลือกหอยดิบบด..

 หินเปลือกหอยสุก หรือหินเปลือกหอยเผา  หมายถึง..หินเปลือกหอยดิบเอามาเผาจนเป็นสีขาวบดละเอียด...เนื้อจะมีสีขาวนวล...นำมาเป็นพื้นเนื้อหลักในการสร้าง.พระสมเด็จวัดระฆัง  และพระสมเด็จบางขุนพรหม...

  1.พระสมเด็จวัดระฆัง

                (cofee6) 200972_82636.jpg      (cofee6) 200972_82766.jpg

          เนื้อสีขาวแบบสมเด็จวัดระฆัง.. เนื้อมวลสารพระสมเด็จ และมวลสารอื่น ๆ มาก..หินเปลือกหอยดิบ..ถึงแม้จะเห็นเป็นสีขาว..แต่มากด้วยมวลสารต่าง ๆ มากมาย

   2.พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม 

               (112m) 201046_26812.jpg (112m) 201046_26826.jpg

            เนื้อสีขาวแบบสมเด็จวัดบางขุนพรหม.. เนื้อมวลสารน้อย..จะแก่หินเปลือกหอยสุก...เนื้อพระจะขาวเนื้อนุ่มนวล...แต่เนื้อไม่แข็งแกร่ง...ไม่แตกลาย..เช่นผสมปูนปอตเลน    และมวลสารจะไม่มากเช่นพระสมเด็จวัดระฆัง

        ปูนปอตเลน  หมายถึงปูนที่นำมาทำจาน,ชามกระเบื้อง,กระเบื้องปูพื้น,กระเบื้องปูฝาผนัง..นำเข้ามาจากจีน-ฝรั่ง..เนื้อจะออกขาวอมเหลืองเล็กน้อย..

       (cofee6) 200974_27073.jpg   (cofee6) 200974_27308.jpg

        เนื้อสีขาว.แข็ง..แกร่ง..แน่นแบบพระสมเด็จปูนปอตเลน..ปูนปอตเลนนำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังยุคต้น ๆ ถึงยุคกลาง....สมัยรัชกาลที่ 3 ตอนปลาย,รัชกาลที่ 4 ตอนต้น-กลาง(ไม่ใช่พิมพ์นิยม) ..มวลสารจะน้อย..สาเหตุที่เนื้อพระผงสมเด็จ และมวลสารหลัก..อื่น ๆ มีน้อย..เพราะส่วนใหญ่จะไม่ได้สร้างที่วัดระฆัง..จะมาทำที่ ..วังหน้า..วังหลัง..กรมท่า..ส่วนมากจะเอาผงสมเด็จไปผสมกันเอง.".จึงมีจำนวนพระมาก..เนื้ออ่อนผง.."พระสมเด็จจะแก่ปูนมาก..เนื้อจะออกสีขาวเนื้อจะแข็ง..แกร่ง,แน่น..เพราะใช้เครื่องบดมาช่วยบดผง..ส่วนใหญ่จะแตกลายมัน,แข็ง,แกร่งเหมือนชามกระเบื้อง...ตัดขอบพระจะใช้มีดบางจึงออกมาเรียบคม...แล้วนำมาให้ท่านปลุกเสกอีกครั้ง..ไปแจกในงาน และโอกาสต่าง ๆ

สังเกตุ-ด้านข้าง และการตัดขอบ..พระสมเด็จวัดระฆัง

     (cofee61) 2009715_83230.jpg            (cofee61) 2009715_83340.jpg

            ลักษณะการตัดขอบ..ด้านข้าง..สมเด็จวัดระฆัง..ใช้ตอกไม้ไผ่คมตัดขอบด้านข้าง..จึงมีลักษณะเสี้ยนไม้ไผ่..ซึ่งต่างกับพระสมเด็จวังหน้า,วังหลัง ,กรมท่า..จะเรียบคมเพราะใช้มีดคมบางตัดขอบ

2009-07-02- วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "ไม้กุ๊กไก่  หรือไม้ไก่กุ๊ก"

     (cofee6) 200972_26459.jpg     (cofee6) 200972_26594.jpg

         ไม้กุ๊กไก่ หรือไม้ไก่กุ๊ก หมายถึง เศษกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นตามลานวัดระฆัง..ที่สังเกตุน่าจะเป็นไม้กาฝากหล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วง..เจ้าประคุณสมเด็จโตช่างสังเกตุ..เห็นไก้แจ้ตัวผู้จิกกิ่งไม้ดังกล่าว..แล้วร้องเรียก..กุ๊ก..กุ๊ก..กุ๊ก..ร้องเรียกไก่ตัวเมีย..ตัวเมียคิดว่ากิ่งไม้นั้นเป็นตัวหนอน  หรือแมลงจึงวิ่งเข้าหาไก่แจ้ตัวผู้..และจะถูกตัวผู้จับทับผสมพันธุ์.ได้แทบทุกตัว...เศษกิ่งไม้นี้จึงถือว่าเป็นกิ่งไม้มหาเสน่ห์..ท่านจึงนำปลุกเสกบดผสมกับเนื้อพระสมเด็จ..เรียกว่า "ผงไม้กุ๊กไก่

      หมายเหตุ - องค์พระสมเด็จวัดระฆัง..ที่ปรากฎไม้ไก่กุ๊ก หรือไม้กุ๊กไก่ที่องค์พระ หรือขอบด้านข้างพระ จะปรากฎเห็นได้น้อยองค์มาก..จัดได้ว่าเป็นพระที่หายากองค์หนึ่ง...

2009-07-03- วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "พระเก่าหักแตก"

     (cofee6) 200972_78587.jpg       (cofee6) 200972_78679.jpg

พระเก่าหักแตก  หมายถึง พระซุ้มกอที่ขุดได้ตามลายแทงที่กำแพงเพชรองค์ที่หักแตก..ท่านสมเด็จเจ้าประคุณเห็นว่าเป็นของดีมีพุทธคุณจึงเอามาบดตำเป็นมวลสาร  จะมองเห็นเป็นก้อนสีน้ำตาล..เนื้อเหมือนพระซุ้มกอ..กรุทุ่งเศรษฐี...และพระสมเด็จรุ่นเก่า ๆ ที่แตกหักท่านก็เอามาบดทำมวลสารเช่นกัน..มองเห็นชิ้นเป็นเหลี่ยม ๆ ไม่กลม..บางองค์จะพบมีเศษพระเนื้อดินอื่น ๆ อาจเป็นเศษพระผงสุพรรณ..นางพญา..ขุนแผนบ้านกร่าง..บางองค์เป็นเศษพระเนื้อชินก็มี..

หมายเหตุ - องค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆัง..ที่ปรากฎพระเก่าแตกหักมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา..เหมือนผู้สร้างจงใจที่จะแสดงพุทธคุณมวลสารพระเก่าให้เห็นชัด ๆ ว่าเนื้อมวลสารประกอบด้วยมวลสารอะไร...ต้องถือว่าเป็นพระที่หายากมาก ๆ

2009-07-04-วันนี้คำศัพท์เซียนเสนอคำว่า "แตกลายแบบพิมพ์นิยม หรือแตกเนื้อหนึกนุ่ม"  และ "แตกลายแบบสมเด็จวังหน้า,สมเด็จวังหลัง,สมเด็จวังเดิม,สมเด็จกรมท่า  เรียกว่า"แตกเนื้อแข็ง  หรือแตกเนื้อกระเบื้อง"

การแตกลายพระสมเด็จ..มี 2 ลักษณะ..

ลักษณะที่ 1

แตกลายแบบสมเด็จวังหน้า,สมเด็จวังหลัง,สมเด็จวังเดิม,สมเด็จกรมท่า  เรียกว่า"แตกเนื้อแข็ง  หรือแตกเนื้อกระเบื้อง"

   (cofee6) 200974_27073.jpg      (cofee6) 200974_27163.jpg

    (cofee6) 200974_27233.jpg    (cofee6) 200974_27308.jpg

    (cofee6) 200974_27370.jpg     (cofee6) 200974_27858.jpg

แตกลายแบบสมเด็จวังหน้า,สมเด็จวังหลัง,สมเด็จวังเดิม,สมเด็จกรมท่า หรือ"แตกเนื้อแข็ง"  หมายถึง..การแตกลายของเนื้อพระเนื่องจากส่วนผสมพระทำจากปูนปอตเลนเป็นเกณฑ์..ที่คนจีน-ฝรั่ง..ใช้ทำจานกระเบื้องชาม,พื้น,หรือผนัง.สังเกตุการแตกลายก็จะเป็นแบบเนื้อจานกระเบื้อง,ชาม,พื้น,ผนัง..เป็นการแตกมาจากเนื้อพระเกิดได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลังองค์พระเรียกว่าแตกลายทั้งองค์เหมือนจาน,ชามกระเบื้อง

 ลักษณะที่ 2

   แตกลายแบบพิมพ์นิยมหรือแตกเนื้อหนึกนุ่ม

     (cofee6) 200973_73009.jpg      (cofee6) 200973_73171.jpg

    (cofee6) 200974_31844.jpg      (cofee6) 200974_31957.jpg

 แตกลายแบบพิมพ์นิยม หรือแตกเนื้อหนึกนุ่ม หมายถึง..การแตกลายของสมเด็จวัดระฆัง..พิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียนัย(เฮง)..เกิดการแตกเฉพาะด้านหน้าองค์พระเท่านั้นเพราะสาร,วัสดุเคลือบผิวพระเฉพาะด้านหน้า..ด้านข้างจะโดนสารเคลือบพระบ้าง..ถ้าเคลือบทั้งองค์ก็จะเห็นแตกด้านหลังบนพื้นผิวเท่านั้น..ส่วนการแตกของเนื้อพระนั้นมีลักษณะแตกลายแบบรากผักชี..

   1.เกิดจากสารเคลือบรักเช่น,รักจีน,รักน้ำเกลี้ยง,รักแป้งเปียกเป็นต้น,

   2.เกิดสารเคลือบผิวพระสมเด็จ ชนิดอื่น ๆ

ยกเว้นการแตกของเนื้อพระโดย....

   วิธีการกดพิมพ์พระที่กดจากด้านหลังไปด้านหน้าองค์พระ และพระเนื้อแห้งหมาดจะเกิดปรากฎการพระแตกที่ด้านหน้าองค์พระจะเกิดปรากฎการที่เรียกว่า ..แตกหน้าไม่แตกหลัง..เป็นการแตกเพราะเนื้อพระไม่แน่น..ลักษณะก็จะต่างกัน

2009-07-05-คำศัพท์เซียนวันนี้เสนอคำว่า "หลังรอยแยกแตกปริ"

หลังรอยแยกแตกปริลักษณะที่ 1

 

           (cofee6) 200975_37326.jpg      (cofee6) 200975_37428.jpg

หลังแยกแตกปริลักษณะที่ 1 หมายถึง..รอยแยกแตกปริของหลังพระสมเด็จวัดระฆังตามขอบทั้ง 4 ด้าน..เกิดจากการตัด หรือการลากตอกไม้ไผ่ตัดต้นฉบับของวัดระฆัง..ในการตัดขอบแบบพิมพ์..ซึ่งตอกไม้ไผ่คมจะดึงให้ขอบพิมพ์ปริแยกไปตามรอยลาก..หลังแบบนี้จัดเป็นลักษณะที่ดูสมเด็จวัดระฆังง่ายอีกแบบหนึ่ง

หลังรอยแยกแตกปริลักษณะที่ 2

        (cofee6) 200975_37147.jpg    (cofee6) 200975_37236.jpg

หลักแยกแตกปริลักษณะที่  2 หมายถึง..รอยแยกแตกปริของหลังพระสมเด็จวัดระฆังเกิดจากการปาดแผ่นหลังพระในขณะยังชื้นอยู่ หรืออาจเกิดจากการกดพิมพ์พระแล้วดันไปด้านใดด้านหนึ่ง..จึงปรากฎรอยแยกคล้ายกับรอยปาดครูด

     จะไม่พบธรรมชาติด้านหลังแบบนี้ของพระเนื้อปูนปั้นของวัดอื่น ๆ จึงถือเป็นจุดสำคัญ และชี้ขาดในการพิจารณาความเป็นพระแท้สำหรับสมเด็จวัดระฆังองค์นั้นได้ทีเดียว..

2009-07-06-2009-07-08....ข้อสังเกตุอาทิตย์ที่ 11 "พระสมเด็จวัดระฆัง..รุ่นสุดท้าย พ.ศ.2415  (สมเด็จพุฒาจารย์..โต..พรหมรังสี)"

2009-07-07  -วันนี้วันอาสาฬหบูชา"

ธรรมที่เป็นจริงมี 4 ประการ

1.ความทุกข์มีจริง

2.สิ่งให้เกิดทุกข์มีจริง

3.ธรรมเป็นที่ดับทุกข์มีจริง

4.ข้อปฎิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์มีจริง

2009-07-08 -วันนี้วันเข้าพรรษา..."งดเหล้า...งดพนัน..เข้าพรรษา."

   บางทีก็ลงทุนให้กินเหล้า      แต่พอเมาจับตามาเข้าบ่อน

ว่าเล่นเสียให้สนุกอย่าทุกข์ร้อน   เองกำก่อนเถิดนะข้าช่วยแจง

เจ้าคนเมาเข้ากำทำตาเฟื้อน      กระจายเบี้ยเลื่อนเปื้อนไปทุกแห่ง

เจ้าคนดีร้องว่าท่านที่แทง         ข้าจะแจงเองนะจะติดใจ

พอแจงออกบอกว่าเบี้ยนี้ตาย     อย่าวุ่นวายเลยนะจงกำใหม่

ท่านนายบ่อนโปรดก่อนจงรองไป   ไม่เป็นไรเจ้าคนนี้มีอันกิน.....

.............................................................

ไม่มีใครแก่เกินเรียน..เด็กบางคนจบด๊อกเตอร์...ผู้ใหญ่บางคนจบ..ป.4

พี่บอกน้อง...พระสมเด็จท่านทำน้อย..ส่วนมากจะปลอม..ของแท้อยู่มนมือคนรวยหมดแล้ว..

น้องสอนพี่..."อย่าสวดว่าปลอม..ไม่ใช่พิมพ์นิยมก็คงพอ.."

พี่บอกน้อง..พระสมเด็จพิมพ์นิยม..ต้องพิมพ์ของพวกพี่..สร้างภาพ..

น้องสอนพี่..พระสมเด็จพิมพ์นิยม..พิมพ์ของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)...สร้างจริง

....วัดภูมิเซียน.....

     วันนี้ตั้งข้อสังเกตุพระสมเด็จวัดระฆัง...พิมพ์หลวงวิจารย์..เจียรนัย(เฮง)..รุ่นสุดท้าย

     ที่มา..เมื่อปี พ.ศ.2415  อายุสมเด็จโต  85 ปีหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)..ช่างหลวงฝีมือเป็นเอกรับอาสาแกะพิมพ์ฉลองครบรอบ 85 ปี..จากบันทึกตอนหนึ่งของผู้ใกล้ชิด..ได้กล่าวไว้ว่า.."ตอนสมเด็จพุทธฒาจารย์โตอายุย่างเข้า 85 ปี คณะกรรมการศิษย์,ศานุศิษย์สมมติกันว่าจะสร้างทำพระสมเด็จออกมาให้มากที่สุด..เพื่อเป็นมงคลให้ท่านอายุยืนนาน..แต่เมื่อกราบเรียนให้ท่านทราบ..ท่านกลับบอกว่า..ฉันอายุ 85 ปีสร้างแค่พิมพ์ละ 85 องค์ก็พอ"..

.....มีคำพูดมากมายจากปากเซียนสอบตก..พระรุ่นนี้ไม่ทันสมเด็จโต..สมเด็จโตไม่ได้ปลุกเสก...ท่านในฐานะศิษย์ 9 pha.com จะตอบว่าอย่างไร...

   ตอบว่าแบบวิชาการว่า..

              ข้อ 1  จากประโยคที่ว่า "....ครั้นถึง ณ วันเดือน 5 ปีวอก จัตวาศก จุลศักราช 1234 (ตรงปีพ.ศ.2415) เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลที่ 5 กรุงเทพมหานคร สมเด็จพุฒาจารย์(โต )ได้ไปดูการก่อสร้างพระโต..ที่วัดบางขุนพรหมใน ก็ไปอาพาธด้วยโรคชราภาพ 15 วันก็ถึงมรณะภาพบนศาลาใหญ่วัดบางขุนพรหมใน..รับตำแหน่งพุฒาจารย์ได้ 7 ปี นับอายุทางจันทรคติได้ 85 ปี .."

                 ข้อ 2...จากประโยคที่ว่า" ตอนสมเด็จพุทธฒาจารย์โตอายุย่างเข้า 85 ปี คณะกรรมการศิษย์,ศานุศิษย์สมมติกันว่าจะสร้างทำพระสมเด็จออกมาให้มากที่สุด..เพื่อเป็นมงคลให้ท่านอายุยืนนาน."

               พระสมเด็จรุ่นนี้สร้างเพื่อฉลองครบรอบ 85 ปี (สร้างก่อน...เพื่อฉลองอายุ) ..สมเด็จโตมรณะภาพ เดือน 5 เดือนไทย (สิงหาคม พ.ศ.2415)...สมาชิกว่าสร้าง และปลุกเสกทันไหมครับ....พวกเซียนสอบตกนี่..ลอกแต่ข้อสอบไม่เคยอ่านหนังสือเลย.....

ลักษณะพุทธศิลป์

องค์พระ..สวยสง่างดงาม..พุทธศิลป์เชียงแสน-สุโขทัย-อู่ทอง-ลังกา..ผสมผสานได้อย่างลงตัว..องค์พระนั่งขัดสมาธิตั้งตรง..ไหล่ซ้ายขวา..การวางแขนทั้งสองข้างทิ้งดิ่งสมดุลกัน..เกศตั้งตรงดูสง่างามยิ่งนัก

เส้นซุ้ม..เรียบนูนมีขนาดเหมาะสม..ไม่เล็ก..ไม่ใหญ่..ไม่โย้..ไม่เอียง..ไม่เว้า..ไม่แหว่ง..ลักษณะหวายผ่าซีก

เส้นฐาน..จะโค้งรับองค์พระ..มีเหลี่ยม..มีคม..พอเหมาะ..คมขวานฐานสิงห์จะคมชัด..ฐานล่างจะเป็นแท่งเหลี่ยมชัดเจน..

กรอบพระ..จะเป็นกรอบสำเร็จรูป..จะเป็นแม่พิมพ์พิเศษ  3 ชิ้น..ชิ้นหน้า..ชิ้นหลัง..และชิ้นกรอบข้าง..อัดพิมพ์พระสำเร็จรูปออกมาเลย..ไม่มีการตัดแต่งขอบ..จะไม่ปรากฎรอยตัดตอกไม้..แบบเก่า..ให้เห็นอีกเลย..จะปรากฎเห็นเส้นวาสนา หรือกรอบกระจกบ้างแต่เป็นแบบสำเร็จรูป..โดยตั้งใจให้ปรากฎ

หลังพระ..จะเรียบ..หรือ..รอยอื่น ๆ ที่ตั้งใจทำให้ปรากฎขึ้นจากแบบพิมพ์กรอบสำเร็จรูป 3 ชิ้น..เช่นรอยใบโพธิ์..หัวใจ..หรือรอยขั้นบันได..เป็นต้น..ไม่ใช่ปรากฎโดยธรรมชาติความเก่า

    พระชุดนี้เป็นพระที่แปลก และสวยงามอย่างที่เห็นกัน..นักเลงพระเครื่องจึงตีเก๊ผิดพิมพ์..และมองข้ามพระพิมพ์สมเด็จวัดระฆัง..ชุดนี้ไป

พิมพ์ใหญ่.สังฆาฎิ.หลังเหรียญทองคำ

      (cofee6) 200977_2302.jpg     (cofee6) 200977_1982.jpg

พิมพ์ใหญ่

     (cofee6) 200976_84478.jpg     (cofee6) 200976_84580.jpg

พิมพ์ใหญ่

    (cofee6) 200977_28348.jpg        (cofee6) 200977_28417.jpg

พิมพ์ใหญ่

     (cofee6) 200977_57315.jpg       (cofee6) 200977_57386.jpg

พิมพ์เจดีย์

        (cofee4) 2009620_30647.jpg       (cofee4) 2009620_30721.jpg

พิมพ์เกศบัวตูม

    (cofee4) 2009620_30780.jpg      (cofee4) 2009620_30842.jpg

พิมพ์ฐานแซม

    (cofee6) 200977_27358.jpg        (cofee6) 200977_27440.jpg

 เปรียบเทียบด้านข้างเนื้อโกเด กับ เนื้อพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นสุดท้าย พ.ศ.2415

พระสมเด็จวัดระฆัง..รุ่นสุดท้าย  พ.ศ.2415

        (cofee6) 200976_85508.jpg     (cofee6) 200976_85582.jpg    (cofee6) 200976_85681.jpg   

ด้านข้างกรอบสำเร็จรูปขอบจะมนกลม..ไม่มีรอยตัดขอบ(พระสมเด็จรุ่นสุดท้าย  พ.ศ.2415)

พระสมเด็จวัดระฆัง..(เนื้อโกเด)

(cofee6) 200977_27759.jpg     (cofee6) 200977_27903.jpg

ด้านข้างพระสมเด็จ(เนื้อโกเด)เห็นร่องรอยการตัดขอบด้วยตอกไม้ไผ่..มีเหลี่ยม..มีมุม

หมายเหตุ-เนื้อมวลสาร และพิมพ์จะใกล้เคียงกับเนื้อ"โกเด" มาก แต่ต่างกันตรงที่..

    1.พระสมเด็จรุ่นสุดท้าย..ใช้กรอบสำเร็จ 3 ชิ้น ไม่มีรอยการตัดกรอบ.ส่วนพระสมด็จเนื้อโกเด..กรอบใช้ตอกไม้ไผ่ตัด..เหมือนพระสมเด็จวัดระฆังแบบเดิม

    2.เนื้อพระของพิมพ์โกเดจะแห้งกว่ามากอาจเป็นเพราะ..พระสมเด็จรุ่นสุดท้ายใช้สารเคลือบผิวพระที่มากกว่า..เนื้อออกมัน..คงทน..สวยงาม..ผู้สร้างมีความชำนาญสูงสุดในการการสร้างพระปูนปั้น...เป็น พระสมเด็จที่มีความ..คงทน..ไม่แตกลาย..แตกหัก..สมบูรณ์ที่สุดในการสร้างมา..หลวงวิจารย์ท่านนี้นะ..ขั้นเทพจริง ๆ ..

เกิดไชโย..โตวัดอินทร์..สิ้นวัดระฆัง..

   ครั้นถึง ณ วันเดือน 5 ปีวอก จัตวาศก จุลศักราช 1234 (ตรงปีพ.ศ.2415) เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลที่ 5 กรุงเทพมหานคร สมเด็จพุฒาจารย์(โต )ได้ไปดูการก่อสร้างพระโต..ที่วัดบางขุนพรหมใน ก็ไปอาพาธด้วยโรคชราภาพ 15 วันก็ถึงมรณะภาพบนศาลาใหญ่วัดบางขุนพรหมใน..รับตำแหน่งพุฒาจารย์ได้ 7 ปี นับอายุทางจันทรคติได้ 85 ปี ..

    วันเมื่อศพสมเด็จพุฒาจารย์(โต) มาถึงวัดระฆังนั้น..ผู้คนมาส่ง-รับศพนมัสการแน่นอัดคับคั่ง ทั้งผู้ดี,ไพร่,พลเมืองไทย จีน ลาว มอญ ชาวละคร เขมร พราหมณ์ พระสงฆ์ทุก ๆ อาราม เด็กวัด เด็กบ้าน ,แน่นเต็มวัดระฆัง พระครูปลัดสัมภิพัฒน์(ช้าง)  คือพระธรรมถาวรราชาคณะ ที่มีอายุ 88 ปี มีตัวอยู่ถึงเรียบเรียงประวัติเรื่องนี้..ได้ตักพระพิมพ์แจกชำร่วยแก่บรรดาผู้มาส่งศพ..สักการะศพ..เคารพศพ..นั้นแจกโดยทั่วกัน..คนละองค์สององค์ท่านประมาณราวสามหมื่นองค์ที่แจกไป..และแจกเรื่อย ๆ จนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ..และยังมีผู้ขอ และแจกต่ออีกหลายปี.จนพระหมด 15 กระถางมังกร..เดี๋ยวนี้จะหาสักครึ่งก็ไม่มี.....

   สมเด็จโตท่านกำชับสอน..คุณรับเอาฟันฉันไว้ ดียิ่งกว่า 100 ชั่ง 1000 ชั่ง คุณจะมีความเจริญเอง,คุณไคร่มีอายุยืนยาวต้องไหว้คนแก่,คุณไคร่ไปสวรรค์,นิพพาน,มีลาภผล  ต้องหมั่นนึกถึง..พุทธะ  พุทธา พุทธเธ พุทโธ พุทธัง อรหัง พุทโธ อิติปิโสภควา.. นะโมพุทธายะ..ถึงเถรเกษอาจารย์ผู้วิเศษของเจ้าสามกรมว่าดี..ก็ไม่พ้น..พุทธะ..พุทธา. พุทธเธ พุทโธ พุทธัง อรหัง พุทโธ.....

     คราวนี้สมาชิกก็ไม่ต้องถามใครแล้วว่า..เอ..พระของผม..ของดิฉัน..สมเด็จวัดระฆังหรือไม่...ใครก็หลอกเราไม่ได้..สงสัยสมาชิกบางท่าน..ตั้งตู้รับเช่าพระเป็นอาชีพหลักแล้วมั้ง..ความรู้แน่นปึ๊ก..ลองวิชาซักหน่อย...ท่านเซียนสมาชิก9ha.com

...เรียนสมาชิก..ทางคณะกรรมการweb..ได้พิจารณาจะจัดพิมพ์หนังสือ.."พระสมเด็จวัดระฆัง..9pha.com.."โดยเนื้อหาจะคัดลอกข้อความทั้งหมดใน.web..ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย..ของสำนักกฎหมาย-ธุรกิจ...เพื่อให้สมาชิกเป็นเจ้าของเร็ว ๆ นี้ ..เพื่อศึกษา และสะสม.เป็นกระดาษมัน..สี...ทั้งหมด..ภาพสวยงามสมาชิกท่านใดสนใจ..หรือจะลงพระของตนเอง..หรือจะโฆษณาร้านพระ..ให้สอบถามได้ในห้องถามมา-ตอบไป..ในห้องพระสมาชิก..จะวางขายในท้องตลาดเร็ว ๆ นี้ในราคาไม่น้อยกว่า  3,000  บาท

   *พิเศษสำหรับสมาชิก..สั่งจองได้ในราคา 1,500 บาท  คลิ๊กเลย

ของแถม.....อาจจะมีค่า

2010-10-06..คำศัพท์เซียนวันนี้เสนอคำว่า  "ไทเกอร์ "  และ  "ดิ้น "

ไทเกอร์หมายถึง...เซียนพระที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  อาจจะน้อยถึงมาก 2-6 คน ทางการค้าเรียก "นายหน้า" ....ทางกฎหมายเรียก "ผู้สนับสนุน"

ยกตัวอย่างเช่น...

.นายก.ไปซื้อ-เช่า พระที่ พันธ์ทิพย์พล่าซ่า ...จากนาย ข.(หากพระมีราคานาย ข.ก็เตรียมการ..ใส่กรอบทองแท้ให้สมราคา..สร้างมูลค่าเพิ่มกันหน่อย..ไม่แท้ใครไปใส่ทอง..)   นายค.ที่เป็นเซียนพระ หรือเจ้าของตู้ข้าง ๆ  เพียงพูดสนับสนุน..สวยนะ..ไม่มีตำหนิเลย คมกริ๊บ..หลังเฉียบ..หรืออื่น ๆ ทำให้นาย ก.มีความมั่นใจในการเช่าพระ และจ่ายเงิน   เมื่อมีการตกลงซื้อขายกัน ..นาย ค.ได้ส่วนแบ่งด้วย...เช่นนี้เรียก   ไทเกอร์จร้า..

เรื่องจริง..มีเจ้าห้องห้าง ฯ  ดัง..โดนมาแล้ว. สูญ 10 ล้าน.ถามตู้ไหนก็บอกแท้...เขาเตรียมการหมดแล้ว..จ่าค่าคอม ฯ  ทุกตู้ยังคุ้ม. ออ..ต้องอัพเดทหน่อย..จ่ายให้ไหเกอร์ทุกตู้ยังคุ้มเลย   

            ส่วนคำว่า "ดิ้น " หมายถึงการสร้างมูลค่าพระให้เกิดขึ้นในขณะซื้อขาย...และอารมณ์ผู้ซื้อพระขณะนั้นซึ่งเซียนพระพวกนี้รู้อยู่ว่า  ณ.เวลานั้น คนซื้อพระ..อยากได้..ไม่อยากเสีย

เช่น..

นายก.ไปซื้อ-เช่า พระที่ พันธ์ทิพย์พล่าซ่า ...จากนาย ข.ในราคา  60,000  บาท  นายค.ที่เป็นเซียนพระ หรือเจ้าของตู้ข้าง ๆ ..พูดว่า "นาย ข.ไปเอาพระมาจากไหน..ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย....ดูมันถาม..อยู่ด้วยกันทั้งวัน...( แล้วหันมาถามนาย ก.) ถามว่า..   เอ..ท่านจะซื้อเท่าไหร่...นาย ก.ตอบว่า ..จะซื้อ 60,000  บาท  ....นาย ค.ถามต่อว่า..เอ..ท่านครับ..หากผมซื้อต่อ  70,000  บาท..ท่านจะขายไหมครับ.(สมาชิกคงตอบได้นะ..ว่าเค้าจะซื้อหรือเปล่า) แต่นาย ก.ไม่ทันเกม..โดน.(อยากให้เจอคนจริงสักวัน....เอ้าผมขายให้...คุณจ่ายเงินแทนผมเลย ...หน้าคงซีด...ดูซิมันจะไปอย่างไรต่อ.....ผมว่าต้องปิดห้องน้ำ...มุขท้องเสียใช้บ่อย)

นาย ก.(คิดในใจ..พระแท้แน่นอน..ซื้อวันแรกก็ได้กำไร 10,000  บาทแล้ว..)

เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันแล้ว แล้วนาย.ข กับนาย ค.ก็แ่บ่งเงินกันเรียบร้อย..

  หรือเรื่องที่ 2 สร้างนิทานหลอกเด็ก..ว่า..ได้ประสบการณ์จากพระองค์นี้มาแล้ว..หลายเรื่องเด็ด  เช่น...ถูกหวย 3 งวดติดกัน...ปลดหนี้ได้หมด..อุบัิติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย..รับพระมาจากวัด.จากมือเจ้าอาวาส....อื่น ๆ  แล้วแต่จะเล่า..ที่เด็ดสุดอธิษฐานอะไรก็ได้สมความประสงค์ทุกอย่าง..สาธุ ..สาธุ....ก็เลือกเอาจะเอาเรื่องไหน..หรือทุกเรื่อง.

.เมื่อได้พระมาแล้ว  นาย ก.ก็เฝ้าทะนุถนอม. ยิ่งกว่า อาบน้ำไม่เคยถอด ..ก็ถอดพระออกกลัวเปียก  กลัวสนิม  (เอ้าลืมไว้โรงแรม....หลวงพ่อไม่เตือนเลย)..จีวร(ทอง)ก็ไม่เคยถอดดู..เพราะเดี๋ยวพระบิ่น..หัก. เสียราคา .เซียนตู้อื่น ๆ ก็ไม่เคยให้ส่อง.กลัวถูกตามตีกะบาล. 2 ปีล่วงมาถึงรู้ว่าเก๊..ไปเอาเงินคืนจากใครละจร้า....

โปรดติดตามคำศัพท์เซียนในวันพรุ่งนี้ต่อไป...

สรุป....

           การเรียนไม่มีจบสิ้น..อายุเท่าไหร่ก็เรียนทันกันได้...เมื่อเรียนจบ แล้ว..อย่าลืมไปสอบละ.และเรา. www.9pha.com  เปิดสนามสอบการประกวดพระ..สมาชิกส่งพระเข้าประกวดได้เพื่อทดสอบความรู้ที่ ได้เล่าเรียนมานะจ๊ะ.....เชิญที่ห้องประกวดพระสมาชิกได้เลย

 

 

กลับห้องกาแฟ 5 คลิ๊กเลย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Online:  32
Visits:  16,777,220
Today:  3,817
PageView/Month:  276,762