พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

                                 ห้องหนังสือ

ประกาศเปลี่ยน   e-mail   เป็น    nok9pha@hotmail.com

2015-03-16 -หนังสือทำเสร็จแล้วจร้า 4  เล่มรวมภาพสมาชิกส่งพระเข้าประกวดครบถ้วน...อย่าให้ใครหลอก..ศึกษาเองได้หลักการณ์วิชาการหามาให้ศึกษา...มีที่นี่ที่เดียว...

 "หนังสือพระสมเด็จวัดระฆัง  www.9pha.com"  

ปกหน้า

      

 

.จำนวนหน้าหนังสือ 2,000 กว่า หน้า 

    รายชื่อสมาชิกได้สั่งจองสำหรับหนังสือสมาชิกราคา 500  บาท

1.คุณประดิษฐ์ ทองคำ    ID#........จำนวน 1 เล่ม  ธนาคารกรุงไทย   500   บาท

2.คุณสุไพวัลย์  วงษ์ที    ID#.......จำนวน 2 เล่ม  ธนาคารกสิกรไทย  1,000  บาท

3.คุณสุทัศน์ กลิ่นอุดม  ID#......จำนวน  1 เล่ม  ธนาคารกรุงไทย   500   บาท

4.คุณเอกสิทธิ์  ศรีสุวรรณรัตน์  ID#....จำนวน 1 เล่ม ธนาคารไทยพานิชย์   500  บาท

5.คุณฐิติ ปรีนานุรักษ์      ID#....  จำนวน  2 เล่ม  ธนาคารกรุงไทย   1,000  บาท

6 คุณไชยสวัสดิ์ ชุนวิมลศิริ  ID#363600 จำนวน 1 เล่ม ธนาคารไทยพานิชย์ 500 บาท

7 คุณวัลลภ แรกดำเนินกิจ  ID#363740 จำนวน 2 เล่ม ธนาคารกสิกรไทย 1,000 บาท

8 คุณรัฐกฤษฎิ์ ธนกุลเศรษฐ์  ID#366581 จำนวน 2 เล่ม ธนาคารกรุงไทย 1,000 บาท

9 คุณวิศัลย์ อินทมาระ   ID#377156 จำนวน 1 เล่ม ธนาคารกรุงไทย 500  บาท

10 คุณกำจร อัจไนยเลิศ   id#380677 จำนวน 2 เล่ม  ธนาคารไทยพาณิชย์  1,000 บาท

11 คุณประพจน์ ชูดำดี   ID#370135 จำนวน  6  เล่ม ธ.กสิกรไทย  3,000  บาท

11 ดาบตำรวจพิทักษ์ กรุงแก้ว    ID#378809 จำนวน  1  เล่ม ธ.กสิกรไทย  500  บาท

12.คุณจักรกฤษณ์  แซ่เตี้ยว  (เงินสด)(รวมหนังสือ  1  เล่ม 500)17/12/52

13คุณ.....................id#377258 (เงินโอน atm  กสิกรไทย )(รวมหนังสือ  1  เล่ม 500)17/1/53

14 ดาบตำรวจพิทักษ์ กรุงแก้ว    ID#378809(พตท.อุดมรัตน์) จำนวน  1  เล่ม เงินสด  500  บาท

15.พตท.มนเทียน  กระทงนรเศรษฐ์    ID#391194 จำนวน  1  เล่ม ธ.กสิกรไทย  500  บาท

16.คุณเฉลิมชัย อิ่มจรูญ  id#36379   จำนวน   2 เล่ม   ธ.....1.000  บาท..   

17 คุณวรเมษ  พร้อมโตนด id#390361จำนวน 1 เล่ม ธนาคารไทยพานิชย์   500  บาท(พร้อมส่งพระ 1 องค์ 200 บาท)

แก้ไขที่อยู่

นาย  วรเมษ  พร้อมโตนด
104 หมู่ที่ 8 ต.ชัยนาม อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130

รายชื่อสมาชิกได้สั่งจองสำหรับหนังสือสมาชิกราคา 1,500  บาท

18.weerasak pisnupoomi (weerasak2009@windowslive.com) หนังสือ 1  เล่มweerasak2009  ID#425635     1,500 บาท     

19.คุณภิรมย์   พานิชย์ เจริญ   (e-mail  = khw@gmail.com )  1,500  บาท  หนังสือ  1  เล่ม


ที่อยู่ส่ง  หนังสือ  e-book

1.คุณประดิษฐ์ ทองคำ    ID#........จำนวน 1 เล่ม  ธนาคารกรุงไทย   500   บาท

2.คุณสุไพวัลย์  วงษ์ที    ID#.......จำนวน 2 เล่ม  ธนาคารกสิกรไทย  1,000  บาท

3.คุณสุทัศน์ กลิ่นอุดม  ID#......จำนวน  1 เล่ม  ธนาคารกรุงไทย   500   บาท

4.คุณเอกสิทธิ์  ศรีสุวรรณรัตน์  ID#....จำนวน 1 เล่ม ธนาคารไทยพานิชย์   500  บาท

5.คุณฐิติ ปรีนานุรักษ์      ID#....  จำนวน  2 เล่ม  ธนาคารกรุงไทย   1,000  บาท6 คุณไชยสวัสดิ์ ชุนวิมลศิริ  ID#363600 จำนวน 1 เล่ม ธนาคารไทยพานิชย์ 500 บาท

ที่อยู่  3/74   หมู่  11   ศรีสุขอาพาร์ทเม้นท์ (22) ซอยตาลหมัน ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20360 

นายไชยสวัสดิ์   ชุนวิมลศิริ

บริษัท  พัทยาเรียลตี้  พร็อพเพอร์ตี้  เมนเทนแนนซ์  จำกัด

115/10 ม. 10  ซ.เขาตาโล  ต. หนองปรือ  อ. บางละมุง  จ. ชลบุรี  20150

(  โทร. 087-244-8654  )

8 คุณรัฐกฤษฎิ์ ธนกุลเศรษฐ์  ID#366581 จำนวน 2 เล่ม ธนาคารกรุงไทย 1,000 บาท

9 คุณวิศัลย์ อินทมาระ   ID#377156 จำนวน 1 เล่ม ธนาคารกรุงไทย 500  บาท

ที่อยู่  245/4  หมู่  4  ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   15000

10 คุณกำจร อัจไนยเลิศ   id#380677 จำนวน 2 เล่ม  ธนาคารไทยพาณิชย์  1,000 บาท

ที่อยู่ 280/15  ตำบลท่าฉลอม  อำเภอสุทธิวาติวิถี  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

11 คุณประพจน์ ชูดำดี   ID#370135 จำนวน  6  เล่ม ธ.กสิกรไทย  3,000  บาท

ที่อยู่  3/4  หมู่ ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 ดาบตำรวจพิทักษ์ กรุงแก้ว    ID#378809 จำนวน  1  เล่ม ธ.กสิกรไทย  500  บาท

308/2  ม.ต.เวียงสระ  อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี  84190 )

12.คุณจักรกฤษณ์  แซ่เตี้ยว  (เงินสด)(รวมหนังสือ  1  เล่ม 500)17/12/52

ที่อยู่  64/2  หมู่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13คุณ.....................id#377258 (เงินโอน atm  กสิกรไทย )(รวมหนังสือ  1  เล่ม 500)17/1/53

14 ดาบตำรวจพิทักษ์ กรุงแก้ว    ID#378809(พตท.อุดมรัตน์) จำนวน  1  เล่ม เงินสด  500  บาท

308/2  ม.ต.เวียงสระ  อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี  84190 )

15.พตท.มนเทียน  กระทงนรเศรษฐ์    ID#391194 จำนวน  1  เล่ม ธ.กสิกรไทย  500  บาท

308/2  ม.ต.เวียงสระ  อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี  84190 )

พ.ต.ท. มนเทียน กระทงนรเศรษฐ์ ID#391194  สถานี่ตำรวจภูธรเมืองบางขลัง ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

16.คุณเฉลิมชัย อิ่มจรูญ  id#36379   จำนวน   2 เล่ม   ธ.....1.000  บาท..   

137 หมู่ 8   ถนนเทศบาล  7/3/5  ซอยนวลจันทน์  ตำบลเขาพระงาม   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี   15160

17 คุณวรเมษ  พร้อมโตนด id#390361จำนวน 1 เล่ม ธนาคารไทยพานิชย์   500  บาท(พร้อมส่งพระ 1 องค์ 200 บาท)

คุณ วรเมษ  พร้อมโตนด
104 หมู่ที่ 8 ต.ชัยนาม อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130

รายชื่อสมาชิกได้สั่งจองสำหรับหนังสือสมาชิกราคา 1,500  บาท

18.weerasak pisnupoomi (weerasak2009@windowslive.com) หนังสือ เล่มweerasak2009  ID#425635     1,500 บาท   

.คุณวีระศักดิ์  พิศนุภูมิ  (weerasak2009)    ID#425635

สำนักงานตัวแทน  เอ.ไอ.เอ.     119/2   ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000    โทร.081-9658305

คุณศิริชัย ตัณศุภผล(พระภณ)  id# 415334

806/24(บ้านพัก กฟผ.)  ตำบล/อำเภอแม่เมาะ  จ.ลำปาง   52220

นาย ธนกิจ  ศิริวงษ์1/5 ศรีทองเหมเพลส ห้อง444ซ.1 โรงเจ   ถ.ประโคนชัย1ต.ท้ายบ้าน   อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ 10270

นายโชติ  ช่วงชิง     จองจำนวน 2 เล่ม ID367034  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ   อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  37000


7 คุณวัลลภ แรกดำเนินกิจ  ID#363740 จำนวน 2 เล่ม ธนาคารกสิกรไทย 1,000 บาท

532/3 หมู่ที่ 6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  จำนวน 2 เล่ม ขอบคุณครับ

เรื่องที่  3  ราคาหนังสือ

2010-03-15

2010-03-16-สิทธิ์พิเศษราคาสำหรับสมาชิก..การสั่งจองหนังสืือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมาชิกสั่งจองหนังสือได้... ราคาสั่งจองสำหรับหนังสือสมาชิกราคา 4,000  บาท/เล่ม. ชำระค่าหนังสือ..คลิ๊กเลย

เรื่องที่  4  การลงโฆษณารูปพระในหนังสือ

ตัวอย่างโฆษณารูปพระ

ด้านหน้า(  เต็มหน้ากระดาษ A4   )

(100m) 2010316_26031.jpg

ด้านหลัง(  เต็มหน้ากระดาษ A4   )

(100m) 2010316_26043.jpg

 การลงรูปพระสมาชิกด้านหน้าพระ และหลังพระ

เงื่อนไข..พระสมาชิก..ที่มีสิทธิ์ลงโฆษณาต้องผ่านการประกวด แล้วเท่านั้น

ชำระเงินได้ที่ห้องบัญชี..คลิ๊กเลย 

รับเงินพระสมาชิกลงหนังสือ..9pha.com

1 องค์  2  รูป   ( 1 รูปใหญ่เต็มหน้า) องค์ละ  5,000  บาท

พระสมาชิกต้องผ่านประกวดจาก  www.9pha.com แล้วเท่านั้น...

  1.พระสมาชิกคุณศิริชัย ตัณศุภผล(พระภณ)  id# 415334  จำนวน  2  องค์  4  รูป (10,000  บาท ) 

แบบเหมือนจริง...ลงรูป.ในหนังสือ  9pha.com.

องค์ที่ 1

ด้านหน้า 

ด้านหลัง

ขอขอบคุณพระสมาชิกคุณศิริชัย ตัณศุภผล(usre -พระภณ)  id# 415334  (เอื้อเฟื้อถาพ )

เบอร์โทร.086-5878312

องค์ที่ 2

ด้านหน้า


ด้านหลัง

ขอขอบคุณพระสมาชิกคุณศิริชัย ตัณศุภผล(user-พระภณ)  id# 415334  (เอื้อเฟื้อถาพ )

เบอร์โทร.086-5878312

-----------------------------------

2015-04-14  บัดนี้หนังสือเสร็จแล้ว  รวม  2,000  กว่าหน้า  หน้ารายเดียว.ในประเทศไทยอีกแล้ว รวม  4   เล่ม ..สมาชิกเก่าจ่ายเงินแล้วได้ประโยชน์  อ.นก9pha  ส่งให้อ่านจุใจ  2  เล่มเลยจร้า   กรรมการจัดทำหนังสือลงมติให้ทำ หนังสืออีเลคโทรนิกส์  หรือ  e-book   เพื่อสะดวกในการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กับสมาชิกได้ทุกปี     ดังตัวอย่าง


ส่วนของสมาชิกซื้อหนังสือแล้ว

สมาชิกอัพเดทข้อมูลหนังสือได้ทุกปี...ที่นี่จร้า..ใช้งานไม่ได้สายด่วน 086-3663218

nok9pha@hotmail.com หรือ   id#Line 


ดาวน์โหลด  เล่ม  1,2,3,4


สั่งซื้อ..จัดส่งได้ทันที....


ราคาสำหรับลูกค้าใหม่  4,000   บาท/เล่มจร้า..อัพดทให้ทุกปีจร้า


       

            


วิธีใช้หนังสือ

https:// ทดลองอ่านฟรี...ความรู้ทั้งหลายใน เวปไซด์นี้บรรจุไว้ในหนังสือหมดแล้วจร้า..

บุคคลทั่วไปที่ยังไม่ซื้อหนังสือ..

ทดลองอ่านหนังสือฟรี...คลิ๊กที่ลิงค์ข้างล่างนี้....ดาวน์โหลดได้เลยจร้า..แล้วทำตามนี้

กด start cd  ครั้งที่ 1  เพื่อ ระเบิดไฟล์ zip.rar

กด start cd ครั้งที่ 2  เพื่อ run

เริ่มทดลองอ่านฟรีทุก ๆ  30 วัน  -  30 ธันวาคม 2558

อ่านฟรีไปก่อน...พอใจอยากเก็บสะสมค่อยสั่งจองนะจร้า

เล่ม 1                                                                                         เล่ม 2

          

เล่ม 3                                                                                เล่ม 4

 


ขั้นตอนดาวน์โหลด

ขั้นตอน  1


ขั้นตอน  2

ขั้นตอน  3


ขั้นตอน  4


ขั้นตอน  5


  อ่านหนังสือ..อย่าลืมตั้งความเร็ว.... speed ....ในการเปิดหน้าหนังสือด้วยนะจร้า

...  จะเปิดหนังสือได้เร็วตามความต้องการ

ขั้นตอน  1