พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

                                             ห้องคลังปัญญา

2010-03-21-ไม่ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้า..ทำให้เกิดปัญญา

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นครู..เรียก."กาลามสูตร"...

   .กาลามสูตร แปลว่า พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่..ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล   เรียกว่า เกสปุตสูตร ก็มี กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ

กาลามสูตรมีอยู่ 10 ประการคือ
1.  อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา
2.  อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา
3.  อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ
4.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา
5.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา
6.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา
7.  อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล
8.  อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน
9.  อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้
10.อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

        " เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า

ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล

ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ

ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ

 ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว  เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข
        เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายจึงเข้าถึงธรรมเหล่านั้นที่มีอยู่  "

พิจารณาเนื้อ  และพิมพ์ทรงพระสมเด็จรุ่นต่าง ๆ  ทำให้เกิดปัญญญา..ตามคำสอนของพุทธองค์ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ 

 คำถาม

พิจารณาลักษณะพิมพ์พระบางตื้น  เกี่ยวข้องกับปี พ.ศ.ที่สร้างหรือไม่

 พิจารณาลักษณะพิมพ์พระบางตื้น  ทำให้เกิดปัญญาว่า  การกดพิมพ์พระ พ.ศ 2395-พ.ศ.2408 เป็นการกดพิมพ์พระตื้น พระแก่ปูน มวลสารน้อย..และเนื้อละเอียด

ลักษณะพิมพ์พระบางตื้น เนื้อละเอียด ..วัดที่  1 (พ.ศ 2395-พ.ศ.2408)

(pd14) 2009419_47484.jpg   (pd14) 2009419_47544.jpg  (pd14) 2009419_47632.jpg   (pd14) 2009419_47709.jpg

 พระสมเด็จพุทธศิลป์ พ.ศ.2397-พ.ศ.2408  

พระสมเด็จพระธาตุพนม

สมเด็จพระธาตุพนม  (พ.ศ.2395-  พ.ศ.2408 )

            พ.ศ.2395 รัชกาลที่ 4  ทรงโปรดให้ สมเด็จพุฒาจารย์โต,เจ้าคุณธรรมทานาจารย์(เจ้าคุณแนบ),เจ้าคุณธรรมถาวร(เจ้า คุณช่วง),และปลัดไฮ้เข้าตรวจสอบพระธาตุพนม ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงให้บูรณะใหม่ทั้งองค์และให้จัดสร้างพระสมเด็จส่วนผสมคือ ปูนจากเจดีย์เก่า พลอยดิบได้รับการถวายจากเขมร และพม่า ทองคำ ลูกปัดทราวดี พระบรมสารีริกธาตุจำนวน 84,000 องค์บรรจุในองค์พระธาตุพนม ส่วนยอดพระธาตุพนมทำด้วยทองคำน้ำหนักถึง 110 กิโล  ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2408

ลักษณะพิมพ์พระบาง.ตื้น  เนื้อละเอียด..วัดที่  2(พ.ศ.2406-  พ.ศ.2410 )

(watkat) 200979_29807.jpg (watkat) 200979_30020.jpg (watkat) 200979_31991.jpg (watkat) 200979_32099.jpg

(110m) 2010318_30702.jpg (110m) 2010318_30724.jpg  (110m) 2010318_30626.jpg (110m) 2010318_30647.jpg

 พระสมเด็จวัดเกศไชโย

 สมเด็จวัดเกศไชโย ( พ.ศ.2406-2410)

         พ.ศ.2406-2407 สม เด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล และยังแตกร้าวแต่น้อยลงหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้วทำให้เนื้อพระไม่แตกจึงจัดสร้างตาม จำนวนแต่เนื่องจากมวลสารไม่พอจึงบรรจุสมเด็จวัดระฆังลงไปด้วย


คำถาม


มีสมาชิกถามมามาก...พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย วัดระฆังมี หรือไม่

สมาชิกหลายท่านสงสัยว่า ...เอ๊ะ.พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย..วัดระฆังมีไหม

(pd15) 2009419_60549.jpg (pd15) 2009419_60634.jpg (pd15) 2009419_60747.jpg (pd15) 2009419_60835.jpg   
(pd15) 2009419_60927.jpg  (pd15) 2009419_60995.jpg   (pd15) 2009419_61064.jpg (pd15) 2009419_61122.jpg

ตอบทางวิชาการตอบทันที่ว่า ไม่ใช่พิมพ์นิยม..เพราะไม่มีกรอบกระจก..พบแต่เนื้อเกิน  แต่มีหรือไม่..ก็วิเคราะห์กันไปได้ต่าง ๆ นา ๆ  

 จากบทความที่ว่า "พระสมเด็จวัดระฆัง"

           จากบทบันทึกที่ว่า “ตั้งแต่ยังเป็นพระเทพกระวี จนเป็นพระพุฒาจารย์ พระยังไม่แล้ว” หลวงปู่โต ได้เลื่อนสมณศักดิ์ ขึ้นเป็น พระเทพกระวี ใน ปี พ.ศ.2397 และ ดำรงตำแหน่ง ที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในปี พ.ศ. 2407 แต่เหตุการณ์ที่บันทึกข้างต้น เป็น เหตุการณ์ใน ปี พ.ศ. 2410 ซึ่งมีการทำพระพิมพ์สามชั้น จำนวน 84000 องค์ โดยมีการบันทึกได้กล่าวถึงมวลสาร ที่ใช้น้ำมันตั้งอิ้วที่กล่าวว่า “ทำพระพิมพ์ ๓ ชนิด สามชั้นนั้น ๘๔๐๐๐ องค์ ทำด้วยผงบ้าง ลานจานเผาบ้าง กระดาษว่าวเขียนยันต์เผาบ้าง ปูนบ้าง น้ำมันบ้าง” และหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ท่านน่า จะช่วยออกแบบพิมพ์พระสมเด็จในช่วงเวลาเดียวกัน ก่อน ปี 2397  และแนะนำใช้นำ้มันตังอิ๊ว  ปี พ.ศ. 2406 และในช่วงนั้น มีเหตุการณ์ การสร้างพระนั่งโต ที่วัดเกศไชโย จังหวัดอ่างทอง ในช่วง ปี พ.ศ. 2406-2407 และ สร้างเสร็จใน ปี พ.ศ. 2410 ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี.และ

จากบทความที่ว่า "พระสมเด็จวังหลัง"

                  สมเด็จวังหลัง กรมหมื่นอดุลย์ลักษณสมบัติ์ สมัยรัชกาลที่4 ทรงให้เจ้ากรมช่างสิบหมู่ หลวงวิจิตรนฤมล (พึ่ง จิตรปฏิมากร) แกะ พิมพ์ลักษณะสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ถวายสมเด็จโต เป็นพิมพ์ทรงชลูด ทรงต้อลังกา ทรงกรวย ทรงโย้เกศเอียง พิมพ์จะลึกกว่ายุคต้น องค์พระเส้นซุ้มเล็กโปร่งบาง เน้นความเรียบร้อย ความอ่อนช้อยสวยงามเป็นหลัก เส้นซุ้มจะเรียบมีขนาดกลาง มักจะทารงค์ - ลงรัก - ชาด - ทอง - เทือก เพื่อรักษาเนื้อพระไม่ให้แตกหัก ปัจจุบันรักชาด ทองเทือก จะร่อนหลุดแล้ว เหลือเป็นบางจุด ทำให้พื้นผิวพระจะแตกเป็นลายงาหรือลายสังคโลก มวลสารละเอียดเพราะใช้เครื่องบดยามา บดผงพระ มีพิมพ์ที่งดงามอยู่หลายพิมพ์เช่น พิมพ์เกศทะลุซุ้ม พิมพ์ทรงเทวดา พิมพ์ทรงเจดีย์ ไม่มีฐานปิดพิมพ์ปรกโพธิ์ พิมพ์ซุ้มระฆัง เป็นต้น

                 จึงช่วยกันทำแม่พิมพ์พระขึ้นมากมาย ซึ่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามีกี่พิมพ์ เพราะหาได้ไม่ครบ พิมพ์พระเหล่านี้ส่วนมากคล้ายพิมพ์ทรงนิยมของวัดระฆัง เช่นพิมพ์พระประธาน พิมพ์เกศบัวตูม พิมพ์เศียรบาตร พิมพ์สังฆาฏิ พิมพ์ทรงเจดีย์ พิมพ์อกร่องหูยาน พิมพ์โบราณเช่น พระรอดลำพูน พระลีลาเม็ดขนุน พระซุ้มกอ พระนางพญา พระผงสุพรรณ พระปิดตา พระสังกัจจายน์ เป็นต้น

จากบทความที่ว่า..เกี่ยวกับ"พระสมเด็จบางขุนพรหม" "

"พ. ศ. 2411-2413  การก่อสร้างปฎิสังขรณ์วัดใหม่เริ่มดำเนินการโดยสมเด็จพุฒาจารย์(โต)ประธาน ฝ่ายสงฆ์  เสมียนตรา (ด้วง)  ต้นตระกูลธนโกเศศ  และเครือญาติ..ฝ่ายฆาราวาส 

บูรณะ วัดบางขุนพรหมนำพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์ เสร็จสมบูรณ์ มีจำนวน 9 พิมพ์ พิมพ์ใหญ่, เส้นด้าย ,เจดีย์ ,เกศบัวตูม, ฐานแซม,สังฆาฏิ,อกครุฑ, ฐานคู่ ,และปรกโพธิ์ และปรากฎสมเด็จวัดระฆัง และสมเด็จวัดเกศไชโยปะปนอยู่ด้วย
 ได้ขอประทานผงวิเศษจากสมเด็จพุฒาจารย์(โต)  เพื่อสร้างพระสมเด็จ และให้ท่านปลุกเสกบรรจุในเจดีย์  จึงเรียกว่า "พระสมเด็จบางขุนพรหม" "

          แต่พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้ายบางองค์...เนื้อพระที่ปรากฎ..เนื้อพระอ่อนนุ่ม มากมวลสารของคุณสมบัติของพระสมเด็จวัดระฆัง 

           และปรากฎพระสมเด็จพิมพ์เส้นด้ายบางองค์..ลงรัก..ปิดทอง  1  แผ่น..ก่อนบรรจุกรุวัดบางขุนพรหม  (คุณสมบัติของพระสองคลอง.คือ.พระสมเด็จวัดระฆัง..ฝากกรุวัดบางขุนพรหม..)..


คำถาม

พระสมเด็จวัดเกศไชโย  พิมพ์ทรงวัดระฆังมีจริงหรือ...

(110m) 2010318_30626.jpg (110m) 2010318_30647.jpg (watkat) 2009713_33063.jpg (watkat) 2009713_33294.jpg

   (watkat) 2009713_33408.jpg   (watkat) 2009713_33514.jpg  (110m) 2010318_30739.jpg  (110m) 2010318_30759.jpg

        พ.ศ.2406-2407 สม เด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล และยังแตกร้าวแต่น้อยลงหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้วทำให้เนื้อพระไม่แตกจึงจัดสร้างตาม จำนวนแต่เนื่องจากมวลสารไม่พอจึงบรรจุสมเด็จวัดระฆังลงไปด้วย 

       และได้ปรากฎว่าได้พบเห็นพระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง)  เนื้อพระเช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดเกศไชโย..ไปรากฎที่กรุวัดเกศไชโย 

        เนื้อพระ  และพิมพ์ทรงที่ปรากฎต่างกับวัดระฆัง  แต่ยังเป็นเอกลักษณะของพระวัดเกศไชโย เนื้อแกร่งแก่ปูน มวลสารน้อย  เนื้อละเอียด ยังคงเอกลักษณ์กรอบกระจก  ,เส้นวาสนา   และแบบพิมพ์นิยมไว้ครบถ้วน  แต่พิมพ์ค่อนข้างตื้น 


คำถาม

ก่อนตีว่าพระเก๊..กลายเป็นวัดภูมิเซียน...ซะงั้น

สมเด็จวัดระฆัง รุ่นสุดท้าย  พ.ศ. 2415

          ในยุคท้ายๆของสมเด็จโตทางวัดจะทำบุญฉลองอายุท่านที่ย่างเข้าปีที่ 85 (พ.ศ.2415)  พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นสุดท้ายมี การสร้างพระขึ้นมาใหม่ โดยทางหลวงวิจารย์เจียรนัยอาสาเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวาย เป็นพระพิมพ์ใหญ่หลายแม่พิมพ์ ท่านได้แก้ไขข้อบกพร่องหลายๆอย่างทำเป็นแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาโดย อาศัยพุทธศิลป์พระบูชา สมัยเชียงแสน,สุโขทัย เป็นแม่แบบ

จุดเด่นของแม่พิมพ์ชุดนี้มีดังนี้
1. ไม่มีเส้นตัดกรอบเหมือนแต่ก่อน แต่จะเป็นบล็อคแม่พิมพ์สำเร็จรูปถอดออกมาได้เลย ด้านซ้าย - และขวาขององค์พระจะสมดุลย์เท่ากัน
2. องค์พระจะสง่างามผึ่งผาย อกผายไหล่ผึ่ง แขนทั้งสองข้างทิ้งดิ่งตรงมาหักศอกตรงเข่าเหมือนกันสองข้าง บางพิมพ์จะเอวหนาผายหน่อย ตามศิลปะพระบูชาเชียงแสน,สุโขทัย ผสมผสานกันได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียว
3. เส้นซุ้มครอบแก้วจะหนาใหญ่ ทรงระฆังคว่ำ ซ้ายขวาจะสมดุลย์กัน ไม่เหมือนพิมพ์ที่มีเส้นขอบ
4. ฐานสิงห์จะมีฐานคมชัดทั้งสองข้าง
5. เนื้อพระจะแข็งแกร่งหนึก มากกว่าพระรุ่นก่อน พื้นผิวจะมีตังอิ๊วมากวรรณะจึงออกน้ำตาล
6. ด้านหลังพระจะเรียบหรือย่นๆเหมือนผิวคอนกรีตที่ไม่ขัดมัน

 

(cofee6) 200976_84478.jpg  (cofee6) 200976_84580.jpg (cofee4) 2009620_30647.jpg (cofee4) 2009620_30721.jpg  

(cofee4) 2009620_30780.jpg  (cofee4) 2009620_30842.jpg (cofee6) 200977_27358.jpg  (cofee6) 200977_27440.jpg

ใครยังเชื่อว่าพระกลุ่มนี้เป็นพระเก๊..บ้างครับ..


 คำถาม

คราบรัก.และสารเคลือบผิว...ไม่เคยมีปรากฎในพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมใช่ หรือไม่

ใครเคยเห็นคราบรัก..พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมบ้าง.ที่ต่างกับพระสมเด็จวัดระฆัง..

(อย่าหลงประเด็นนะครับ...คำถาม...ไม่ได้ถามเรื่องพระสองคลอง  หรือพระสมเด็จวัดระฆัง..ฝากกรุวัดบางขุนพรหม)

(pd16) 2009421_33784.jpg (pd16) 2009421_33845.jpg (pd16) 2009421_34379.jpg (pd16) 2009421_34439.jpg
 
(pd15) 2009419_60747.jpg (pd15) 2009419_60835.jpg  (pd15) 2009419_61196.jpg (pd15) 2009419_61263.jpg
(pd15) 2009419_60927.jpg  (pd15) 2009419_60995.jpg   (pd15) 2009419_61064.jpg (pd15) 2009419_61122.jpg

รงค์ - ลงรัก - ชาด - ทอง - เทือก   สารเคลือบผิวเพื่อรักษาเนื้อพระไม่ให้แตกหัก  นั้นจะปรากฎจากการสร้างพระของช่างหลวง  และช่างสิบหมู่เท่านั้น  พระเกจิ.วัดดัง.ยุคหลัง..จะไม่ปรากฎสาระคลือบผิวเช่นว่านี้เลย...ชี้จุดเป็นคลังปัญญาในการสังเกตุ..การสร้างพระของช่างหลวง..เช่นพระวังหน้า..วังหลัง..กรมท่า  และพระสมเด็จวัดระฆัง..หรือวัดใดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้บูรณะ.
                  .ส่วนพระสมเด็จบางขุนพรหมนั้น.เป็นการ  "การก่อสร้างปฎิสังขรณ์วัดใหม่เริ่มดำเนินการโดยสมเด็จพุฒาจารย์(โต)ประธาน ฝ่ายสงฆ์  เสมียนตรา (ด้วง)  ต้นตระกูลธนโกเศศ  และเครือญาติ..ฝ่ายฆาราวาส บูรณะ  " ดังบันทึกที่ว่า.....   
          พ. ศ. 2411-2413  การก่อสร้างปฎิสังขรณ์วัดใหม่เริ่มดำเนินการโดยสมเด็จพุฒาจารย์(โต)ประธาน ฝ่ายสงฆ์  เสมียนตรา (ด้วง)  ต้นตระกูลธนโกเศศ  และเครือญาติ..ฝ่ายฆาราวาส 
บูรณะ วัดบางขุนพรหมนำพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์ เสร็จสมบูรณ์ มีจำนวน 9 พิมพ์ พิมพ์ใหญ่, เส้นด้าย ,เจดีย์ ,เกศบัวตูม, ฐานแซม,สังฆาฏิ,อกครุฑ, ฐานคู่ ,และปรกโพธิ์ และปรากฎสมเด็จวัดระฆัง และสมเด็จวัดเกศไชโยปะปนอยู่ด้วย
 ได้ขอประทานผงวิเศษจากสมเด็จพุฒาจารย์(โต)  เพื่อสร้างพระสมเด็จ และให้ท่านปลุกเสกบรรจุในเจดีย์  จึงเรียกว่า "พระสมเด็จบางขุนพรหม" "

.ส่วนพระสองคลอง(พระสมเด็จวัดระฆัง..ฝากกรุวัดบางขุนพรหม)ปรากฎมีรัก..แต่ต้องมีทอง  1  แผ่น  หากมีคราบกรุ..ต้องปรากฎกรุทับทอง.. และทองทับกรุ..สมเด็จพุฒาจารย์(โต)..นำมาประสมกรุบางขุนพหมให้ครบ  84,000  องค์.นั้นลงรักมาตั้งแต่วัดระฆัง..แล้วปิดทอง  1  แผ่น ก่อนบรรจุกรุ
...เพราะสร้างโดยช่างหลวงนาม.หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง) ....

คำถาม
พบสารเคลือบผิว คราบแป้ง...พบพระสมเด็จช่างหลวง....พบกรอบกระจก..พบพิมพ์นิยม
(115) 2010429_25465.jpg (115) 2010429_25478.jpg (115) 2010429_25762.jpg  (115) 2010429_25776.jpg 

(ku) 201037_28125.jpg  (ku) 201037_28138.jpg (50m) 2009115_26369.jpg   (50m) 2009115_26243.jpg

(Root) 200958_73159.jpg  (Root) 200958_73289.jpg    (Root) 200958_72498.jpg   (non) 200955_2110.jpg

สารเคลือบผิว  คราบแป้ง
รงค์ - ลงรัก - ชาด - ทอง - เทือก เป็นสารเคลือบผิว เพื่อรักษาเนื้อพระไม่ให้แตกหัก นั้นจะปรากฎจากการสร้างพระของช่างหลวง  และช่างสิบหมู่เท่านั้น  เป็นจุดในการสังเกตุ..การสร้างพระของช่างหลวง..เช่นพระวังหน้า..วังหลัง.. กรมท่า  และพระสมเด็จวัดระฆัง. และเป็นความชาญฉลาดของช่างหลวงเพิ่อป้องกันไม่ให้หน้าพระติดพิมพ์..หรือธรรมชาติความเก่าทำให้เห็นเหมือนราเกาะผิวพระเป็นใยสีขาวทั่วองค์พระ

กรอบกระจก หรือเส้นวาสนา

         เส้นวาสนา หรือเส้นกรอบกระจก หมายถึง เส้นบังคับพิมพ์ที่แบบของหลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงข้ารับใช้รัชกาลที่  4  ทำแบบพิมพ์เสนอสมเด็จโต และกลายเป็นแบบพิมพ์ที่นักนิยมพระเครื่อง  หรือเซียนพระเรียก"พิมพ์นิยม"

       เส้นวาสนา หรือเส้นกรอบกระจก มีลักษณะเป็นเส้นกรอบล้อมรอบสี่เหลี่ยมองค์พระจุดสิ้นสุดของกรอบกระจกนั้น แต่ละพิมพ์ต่างกัน แต่เนื่องจากการการตัดขอบในสมัยโบราณตัดลึกไปบ้าง..ก็อาจจะตัดเข้าไปในส่วน ภายในกรอบกระจก   (มือคนไม่ใช่เครื่องจักร์หนอ...มันไม่เที่ยง)  จึงทำให้ไม่เห็นกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน แต่อย่างน้อยต้องปรากฎให้เห็นด้านใดด้านหนึ่ง

     ที่เรียกว่า "เส้นวาสนา" เพราะกรอบด้านข้างจะเหมือนเส้นวาสนาในมือคน


คำถามประจำวัน -   2010-04-19

คำถาม....พระสมเด็จวัดระฆังองค์ใดปรากฎ..คราบน้ำมันตังอิ๊ว..สามารถทราบปี พ.ศ.ที่สร้าง..ทันที..
ตอบ...
จากบทความที่ว่า...
... -เอกลักษณ์พระหลวง...พระสมเด็จวัดระฆังสร้างโดยช่างหลวง..ลืมหรือยัง  .พระชาวบ้านไม่มี..เพราะสารเคลือบผิวมีราคาแพง และนำเข้าจากต่างประเทศ...ช่างชาวบ้านไม่มีปัญญาไปหาหรอกครับ..

       "  พ.ศ.2406-2407 สม เด็จพุฒาจารย์(โต)จึงสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใหม่ และบรรจุพระสมเด็จจำนวน 84,000 องค์แแต่เนื่องจากการจัดสร้างจากเนื้องผงพระแตกร้าวซึ่งจัดสร้างจากผง พุทธคุณ  5 ชนิด และผงเกษรดอกไม้,ปูนขาว และข้าวสุก จึงเพิ่มส่วนผสม กล้วยหอมจันทน์ ,กล้วยน้ำว้า และเปลือกกล้วย เนื้อพระจึงออกมาเป็นสีเหลืองนวล และยังแตกร้าวแต่น้อยลงหลวงวิจารเจียรนัย(เฮง) ช่างหลวงในรัชกาลที่  4 จึงถวายคำแนะนำให้ผสมสูตรน้ำมันตังอิ้วทำให้เนื้อพระไม่แตกจึงจัดสร้างตาม จำนวนแต่เนื่องจากมวลสารไม่พอจึงบรรจุสมเด็จวัดระฆังลงไปด้วย..."

****...เกิดปัญญา..ทันที..ฉะนั้นพระสมเด็จวัดระฆัง...ที่สร้างก่อน ปี พ.ศ. 2406 จะไม่ปรากฎคราบน้ำมันตังอิ้ว...จร้า..ก็จะปรากฎเป็นพระเนื้อขาวแก่ปูน..แข็งแต่มากด้วยมวลสาร..


2010-06-09 - คำถามประจำวัน..เนื้อขาวแก่ปูน..วัดระฆังมีไหมอาจารย์นก 9pha

 และอยากเห็นเนื้อขาวแก่ปูนที่มีมวลสารชัดเจนว่าเป็นวัดระฆัง..โดยไม่มีข้อสงสัย

ตอบ..มีครับ..ขาวแบบไหนน้า. มีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง..วัดระฆัง....หลักเกณฑ์ต่างกับบางขุนพรหมไหม..เอาให้ชัด ๆ เอ้าไปดูกัน..

หลักเกณฑ์ข้อที่ 1-พิมพ์หลวงวิจารย์(พิมพ์นิยม)..อย่าลืม..กรอบกระจก

 


หลักเกณฑ์ข้อที่ 2-มวลสารหลักพระสมเด็จวัดระฆัง. เม็ดแดง .ก้อนขาว..หินเทา.กากดำ .ทรายแก้ว

แบบปรากฎมวลสารชัด..และมาก  เล็กบ้าง..ใหญ่บ้าง

 

แบบยุบตัวของมวลสาร

หลักเกณฑ์ข้อที่ 3-สารเคลือบผิว รัก ชาด  เทือก  รงค์ น้ำทอง น้ำเงิน 

แบบรัก

  

แบบเทือก

 

แบบรงค์

 

แบบน้ำทอง

 


เอ้า..มาดูแบบพระสมเด็จบางขุนพรหม(เหมือนที่ต่าง)..

...เอกชน(ตระกูลธนโกเศศ) ประธานฝ่ายฆาราวาส สร้าง..สมเด็จ(โต) ปลุกเสก

1.เนื้อแห้งขาว.ละเอียดนุ่ม.แก่ปูน..

2.ไม่ปรากฎมวลสารหลักพระสมเด็จวัดระฆัง.

3..ไม่ปรากฎสารเคลือบผิว.น้ำมันตังอิ๊วน้อย..

4.ไม่ปรากฎการยุบตัวของมวลสาร.

แบบที่ 1

(112m) 201046_26839.jpg  (112m) 201046_26863.jpg

แบบที่ 2

(111m) 201043_26243.jpg   (111m) 201043_26255.jpg

แบบที่ 3

(pd16) 2009421_34379.jpg   (pd16) 2009421_34439.jpg
ขอขอบคุณสมาชิก..ส่งประเข้าประกวด. และ.เอื้อเฟื้อภาพเป็นวิทยาทาน

ดูออกไหมจร้า..สงสัยต้องเปิดห้องเรียน  ปริญญาโท..ถึงจะลึกซึ้ง.

2010-07-6-ถามอาจารย์นกเรื่อง พระสมเด็จเนื้อโกเด  ยุคที่ 2  (พ.ศ. 2445- พ.ศ.2453)  มีปรากฎเป็นหลังวัตถุมงคลที่ อ.นก 9pha  เคยเห็นมีอะไรบ้างครับ
                 ตอบ..เคยเห็นจร้า.เหรียญหน้าหนุ่ม 3 เซ็นติเมตร.ทรงม้า..เหรียญเปลือย.. และอื่น ๆ
ตัวอย่างเหรียญที่ปรากฎ..รศ.112(พ.ศ.2436) รศ.127 (พ.ศ.2451)..อยากรู้ รศ -พ.ศ.เอา 2324  ไปบวกนะ
******ศึกษา.พิมพ์ และเนื้อ .ในห้องโกเด 2 ยุคนะจร้า

เหรียญหน้าหนุ่ม  3  เซ็นติเมตร

(10m) 2010124_48120.jpg   (10m) 2010124_48147.jpg

เหรียญทรงม้า

http://www.thaiwebkit.com/boytarprajun.com/images/QBOARD1922553135848.jpg  http://www.thaisecondhand.com/view/productpic/09/12/p8170499n2.jpg

เหรียญเปลือย


http://www.thaprachan.com/upload/shop_product/0212-1.jpg http://www.thaprachan.com/upload/shop_product/0213-1.jpg


ต่อห้อง  2

 

 
 
Online:  34
Visits:  16,777,220
Today:  1,447
PageView/Month:  193,126