พระสมเด็จวัดระฆัง-สำนักกฎหมาย

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก
 

                           ห้องพระแท้..พิมพ์แปลกตา

พิมพ์ที่ 1

2009-06-06-  "พิมพ์อกแบนแขนบ่วง ,อกแบนแขนหักศอก,,พิมพ์ต้อ,พิมพ์โย้เกศเอียง,พิมพ์ชลูดเกศเรียว


สมเด็จพระจอมไตรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า....

ถ้าเราต้องการหมดความทุกข์ต้องการมีความสุข

ก็จงอย่า คิดว่า.....

โลกนี้เป็นของเรา

ร่างกายนี้เป็นของเรา

ร่างกายของบุคคลอื่น เป็นเราของเรา

จงคิดว่า ร่างกายมันเป็นพียงธาตุ 4(ดิน น้ำ ลม ไฟ) มันเข้ามาประชุมกัน

เห็นร่างกายภายใน คือ ร่างกายของเรา ก็ทำความรู้สึกเพียงสักแต่ว่าเห็น คือ

ไม่สนใจ ไม่ยึดถือว่า...มันกับเรา...จะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัย
ตัดความโลภเสีย...ด้วยการให้ทาน

ตัดความโกรธเสีย...ด้วยการเห็นใจซึ่งกันและกัน

ตัดความหลง.....คือยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริง.

พิมพ์ที่ 1

พิมพ์อกแบนแขนบ่วง

        พิมพ์อกแบนแขนบ่วงหมาย ถึง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่มีลักษณะพิมพ์ทรงไหล่จะกว้าง วางแขนเกลือบเป็นวงกลมมีหักศอกเล็กน้อย..นักนิยิมพระเครื่องบางท่านเรียกว่า พิมพ์อกแบนแขนบ่วงมีเส้นชายจีวรเหมือนพิมพ์ใหญ่ทรงอื่น ๆ.

ข้อสังเกตุ..

1.. พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นี้ความพิเศษ.ลักษณะพิมพ์ทรงไหล่จะกว้าง วางแขนเกือบเป็นวงกลม 

2. ลักษณะสัดส่วนขององค์พระจะขยายออกแนวกว้างมากกว่าแนวยาว...แต่ยังคงได้สัด ส่วนสวยงาม..

ลักษณะพระสมเด็จวัดระฆัง.พิมพ์อกแบนแขนบ่วงที่ปรากฎ

ลักษณะที่ 1

พิมพ์อกแบนแขนบ่วงแบบ..พระสมเด็จวัดระฆัง.เนื้อโกเด

พระพักตร์ทรงกลมเล็ก หรือเมล็ดพริกไทย

(cofee32) 200965_80857.jpg  (cofee32) 200965_80777.jpg

ลักษณะที่ 2

พิมพ์พิมพ์อกแบนแขนบ่วงแบบ.พระสมเด็จวัดระฆัง..เนื้อนิยม..

พระพักตร์ทรงกลมเล็ก หรือเมล็ดพริกไทย

(50m) 2009510_24383.jpg (50m) 2009510_24723.jpg


พิมพ์ที่  2

2010-04-30 "พิมพ์อกแบนแขนหักศอก"

(116) 201051_26565.jpg (116) 201051_26578.jpg

พิมพ์ อกแบนแขนหักศอก หมายถึง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่..ลักษณะลำตัวใหญ่,ไหล่ตรงแคบ,ลำแขนสองข้างทิ้งดิ่ง ลงมาแล้วหักศอกมือประสาน,ดูวงแขนเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

 

พิมพ์ที่ 3

2009-06-06- พิมพ์ต้อ" 


  พิมพ์ต้อ หมาย ถึง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่มีลักษณะพิมพ์ทรงไหล่จะกว้าง ลำตัวสั้นต้อนักนิยมพระเครื่องเรียกว่าพิมพ์ต้อมีเส้นชายจีวรเหมือนพิมพ์ใหญ่ทรงอื่น ๆ.

ข้อสังเกตุ..

1.. พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นี้ความพิเศษ..ส่วนของฐานชุกชีชั้นที่ 1 จะเป็นแท่งเล็ก..และยาว..กว่าพระสมเด็จวัดระฆัง..ทุกพิมพ์...จึงทำให้หลัก การยุบตัวเล็กน้อยของฐานชุกชีชั้นที่ 1 บางองค์อาจไม่ปรากฎให้เห็นได้

2. ลักษณะสัดส่วนขององค์พระจะขยายออกแนวกว้างมากกว่าแนวยาว...แต่ยังคงได้สัด ส่วนสวยงาม..สมเป็นแบบพิมพ์ของช่างหลวงนาม..หลวงวิจารย์เจียรนัย(เฮง).พิมพ์ ดังกล่าวจะไปปรากฎในการพิมพ์ และสร้างพระสมเด็จวัดเกศไชยโยด้วย.....

ลักษณะพระสมเด็จวัดระฆัง..พิมพ์ต้อ ที่ปรากฎ

 ลักษณะที่ 1

พิมพ์ต้อแบบ..พระสมเด็จวัดระฆัง.เนื้อนิยม.

พระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

(111m) 2010330_26415.jpg  (111m) 2010330_26442.jpg

ลักษณะที่ 2

พิมพ์ต้อแบบ...พระสมเด็จวัดเกศไชยโย ..พิมพ์ทรงวัดระฆัง

พระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

(110m) 2010318_30626.jpg (110m) 2010318_30647.jpg

เปรียบเทียบเนื้อ..พระสมเด็จเกศไชโย 7  ชั้น

(110m) 2010318_30702.jpg  (110m) 2010318_30724.jpg

โอ๊ย...ปวดหัว..ความรู้เยอะจัง

พิมพ์ที่ 3

2010-04-05- พิมพ์ชลูด..เกศเรียว..เป็นพิมพ์ทรงพระสมเด็จวัดระฆัง..อีกพิมพ์ทรงหนึ่ง..ซึ่งเซียนพระมองข้ามไป  เซียนพระบางท่านตีเก๊เสียเลย.. 

  "พิมพ์ชลูดเกศเรียว"

 พิมพ์ชลูดเกศเรียว  หมายถึง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ลักษณะพิมพ์ทรงชลูด ,ลำตัวผอม, เอวคอด, คอยาว,พิมพ์นี้เกศจะยาวไปจรดแค่ซุ้มด้านใน ไม่ทะลุซุ้มครับ. ...

 สมเด็จวัดระฆัง...พิมพ์ชลูดเกศเรียว

ลักษณะที่ 1

        (cofee32) 200967_56073.jpg  (cofee32) 200967_56169.jpg

ลักษณะที่ 2

(112m) 201046_26784.jpg  (112m) 201046_26797.jpg

ลักษณะที่ 3

(116) 201051_26615.jpg (116) 201051_26630.jpg

ตาสมาชิกมองเห็นชลูด..เกศเรียว..เหมือนตาเซียนไหม

  พิมพ์ที่  4

2011-04-14-พิมพ์โย้เกศเอียง

 พิมพ์โย้เกศเอียง  หมายถึง สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ลักษณะพิมพ์ทรงชลูด ,อกวี,ลำองค์เอียง,เกศเอียง, เอวคอด, คอยาว,พิมพ์นี้เกศจะยาวไปจรดแค่ซุ้มด้านใน ไม่ทะลุซุ้มครับ. พิมพ์นี้จะต้อสั้นกว่าพิมพ์ชลูดเกศเรียว..จร้า...

  - เนื้อปูนขาวลงรักปิดทองลงชาด

พระสมเด็จวัดระฆัง  พิมพ์ใหญ่  พระพักตร์ทรงกลมเล็ก  หรือเมล็ดพริกไทย

(pd2) 200945_5205.jpg            (pd2) 200945_5335.jpg

พอเห็นความแตกต่างระหว่าง...พิมพ์โย้เกศเอียง..ชลูดเกศเรียว..และต้อลังกาหรือยังจร้า...


 
 
Online:  25
Visits:  16,777,220
Today:  1,780
PageView/Month:  167,037